http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/manual/mod11_tutor.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > manuál > Manuál k ALGEBŘE FX 2.0 - mód TUTOR ]
Sponzorované odkazy:

TUTOR


Průchod módem TUTOR

 1. Vyber typ rovnice
 2. Zapiš výraz
 3. Zadej způsob výpočtu

1) Volba typu výrazu
Při vstupu do módu TUTOR se zobrazí nabídka s těmito typy rovnic:

 • Lineární rovnice
 • Lineární nerovnice
 • Kvadratická rovnice
 • Soustava rovnic

Pomocí kurzorových kláves vyber požadovaný typ rovnice a stiskni [EXE]
Zobrazí se seznam možných vzorců pro zvolený typ rovnice. Požadovaný vzorec vyber kurzorovými šipkami. V případě lineární nerovnice zadej navíc i typ nerovnosti pomocí klávesy [F4](TYPE)

Seznam možných vzorců pro jednotlivé typy rovnic:

 • Lineární rovnice ... 6 typů
  • AX = B
  • AX+B = C
  • A(BX+C) = D(EX+F)
  • X+A = B
  • AX+B=CX+D
  • |AX+B| = C
 • Lineární nerovnice ... 6×4 typů
  • AX {> < } B
  • AX+B {> < } C
  • A(BX+C) {> < } D(EX+F)
  • X+A {> < } B
  • AX+B {> < } CX+D
  • |AX+B| {> < } C
 • Kvadratická rovnice ... 5 typů
  • AX2 = B
  • AX2+BX+C = 0
  • AX2+BX+C = DX2+EX+F
  • (AX+B)2 = C
  • AX2+BX+C = D
 • Soustava rovnic ... 10 typů
  • AX+BY = C
   DX+EY = F
  • AX+BY+C = 0
   DX+EY+F = 0
  • AX+BY = C
   Y = DX+E
  • AX+BY = C
   DX+EY+F = GX+HY+I
  • AX+BY+C = DX+EY+F
   Y = GX+H
  • Y = AX+B
   Y = CX+D
  • AX+BY+C = DX+EY+F
   GX+HY+I = JX+KY+L
  • AX+BY = C
   DX+EY+F = 0
  • AX+BY+C = 0
   Y = DX+E
  • AX+BY+C = 0
   DX+EY+F = GX+HY+I

  Prvky na pravé a levé straně lze zaměnit stisknutím [F6](EXCH)

2) Zápis výrazu
V tomto kroku zadáš velikost koeficientů
Můžeš si vybrat ze čtyř způsobů zápisu koeficientů:

 • [F1] (RAND) ... dosazení náhodných hodnot
 • [F2] (IMPUT) ... zadání koeficientů z klávesnice, každou hodnotu potvrď stisknutím [EXE]
 • [F3] (SMPL) ... výběr koeficientů ze seznamu
 • [F4] (SEED) ... výběr čísla od 1 do 99 (stejné číslo zobrazí vždy stejný výraz)

Výraz lze také zkopírovat jako funkci do módu GRPH.TBL (v případě nerovnosti se kopírují i znaky nerovností)

 • [F1] L.COP ... zkopíruje levou stranu
 • [F2] R.COP ... zkopíruje pravou stranu
 • [F1] 1.COP ... zkopíruje první výraz (v případě soustavy rovnic)
 • [F2] 2.COP ... zkopíruje druhý výraz

Po stisknutí [F3](GRPH) se zobrazí seznam funkcí v módu GRPH.TBL

3) Zadání způsobu výpočtu
Můžeš si vybrat ze tří způsobů řešení:

 • [F4] VRFY ... režim ověřování výsledků
  V tomto režimu zadej kromě rovnice také své řešení a výsledkem bude informace o tom, je-li tvé řešení správné
  Výraz je zobrazený na horním řádku displeje. Dolů zapiš své řešení a jeho správnost ověř stiskem [F6](JUDG) nebo [EXE]
  Typ dialogu pro zadání řešení se liší podle zvoleného typu výrazu. Pro zadání jiného typu stiskni [F1](TYPE) a vyber typ řešení. Možnosti volby řešení jsou závislé na typu výrazu:
  • X=a ... X má jedno řešení (X=a; implicitně pro lineární rovnice)
  • X=a,b ... X má dvě řešení (X=a, X=b; implicitně pro kvadratické rovnice)
  • X=a, Y= ... X i Y maní jedno řešení (X=a, Y=b; implicitně pro soustavy dvou rovnic)
  • X>a ... X{> < }a (implicitně pro lineární nerovnice)
  • X<a, b< ... X<a, b<X nebo Xa, bX
  • a<X<b ... a<X<b, aXb nebo X=a
  • Identi (Identity) ... rovnost pravé a levé strany
  • Many (Many Solutions) ... více řešení
  • No sol (No Solutions) ... žádné řešení

  Po stisknutí [F4](MANU) se přepneš do manuálního módu a po stisknutí [F5](AUTO) se přepneš do módu automatického výpočtu

  Příklad:
  Vyřeš rovnici 4X = 8 v módu ověření VERIFY
  (Lineární rovnice)(AX=B)

  [F2](IMPUT)[4][EXE][8][EXE]

  [F6][EXE]
   
  [F4](VRFY)[2][EXE]

  [F6](JUDG)


 • [F5] MANU ... ruční výpočet
  Výraz je zobrazený na horním řádku displeje. Příkazy pro získání řešení můžeš vybrat z menu. Jsou k dispozici tyto operace:

  TRNS smplfy simplify(
  expand expand(
  combin combine(
  collct collect(
  sbstit substitute(
  arrang arrange(
  EQUA INEQUA            > >
  < <
     
     
  rclEqn rclEqn(
  rclAll rclAllEqn
  exchng exchange(
  absExp absExpand(
  andCon andConnect(
  SW ...
  eqn eqn(

  Poté co spočítáš výsledek, můžeš si pomocí klávesy [F5](JUDG) ověřit, jestli odpovídá zadání:

  • DISP ... zjistí jestli je výraz řešením rovnice
  • Identi ... rovnost pravé a levé strany
  • Many ... více řešení
  • No sol ... žádné řešení

  Pomocí klávesy [F6](AUTO) můžeš přejít do režimu automatického výpočtu

  Příklad:
  V režimu manuálního řešení nalezni řešení rovnice 4X=8
  (Lineární rovnice)(AX=B)
  [F2](IMPUT)[4][EXE][8][EXE][F6][EXE]

  [F5](MANU)

  [F4](eqn)[1][)][][4][EXE]

  [F1](TRNS)[1](smplfy)[F4](eqn)[2][EXE]

  [F5](JUDG)[1](DISP)

  Příklad:
  4X2=16
  řešení: X=2, X=-2
  Při ověřování výsledků se mohou objevit tato hlášení:


 • [F6] AUTO ... automatický výpočet
  V případě řešení soustavy rovnic musíš zvolit způsob řešení:
  • SBSTIT ... substituční metoda - nejprve převede rovnici na tvar Y=aX+b a poté v další rovnici dosadí za Y
  • ADD-SU ... sčítací/odčítací metoda - umožňuje přepínat mezi substituční a sčítací/odčítací metodou výpočtu. Sčítací/odčítací metoda vynásobí obě strany výrazu konstantou tak, že dojde k vykrácení proměnné X nebo Y
  Podobně jaké v módech CAS a ALGEBRA je obrazovka rozdělena na horní (vstupní) a dolní část určenou pro zobrazení výsledků
  Pomocí klávesy [F6](NEXT) zobrazíš další krok výpočtu, klávesou [F1](BACK) krok předchozí. Nabídka NEXT zmizí v okamžiku, kdy bude dosaženo konce výpočtu

  Příklad:
  V režimu automatického řešení nalezni řešení rovnice 4X=8
  (Lineární rovnice)(AX=B)
  [F2](IMPUT)[4][EXE][8][EXE][F6][EXE]

  [F6](AUTO)

  [F6](NEXT)

  [F6](NEXT)
nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:04:03
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist