http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/funkce_cat/r.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > funkce v módech CAS, ALGEBRA a TUTOR > Funkce v módech CAS, ALGEBRA a TUTOR - písmeno R ]
Sponzorované odkazy:
Recall equation (CAS, ALGEBRA, TUTOR)
Popis funkce
zobrazí obsah paměti Eqn
Zadání
CAS, ALGEBRA: [F3](EQUA)[2](rclEqn)
TUTOR: [F2](EQUA)[1](rclEqn)
Syntaxe
rclEqn( číslo paměti s rovnicí / nerovnicí , číslo paměti s rovnicí / nerovnicí ...)
Příklad
1. když je "2X+3Y=7" v paměti eqn(2) a "-5X+3Y=15" v paměti eqn(3)

relEqn( 2, 3 )


2X+3Y = 7
-5X+3Y = 15 
2. když je "2X+3Y>7" v paměti eqn(2) a "-5X+3Y<15" v paměti eqn(3)

rclEqn( 3 )-5X+3Y < 15
Recall all equations (CAS, ALGEBRA, TUTOR)
Popis funkce
zobrazí obsah všech pamětí Eqn
Zadání
CAS, ALGEBRA: [F3](EQUA)[3](rclAll)
TUTOR: [F2](EQUA)[2](rclAll)
Syntaxe
rclAllEqn
Příklad
pro "2X+3Y+Z=7" v paměti eqn(1),
 "-5X+3Y-2Z=15" v paměti eqn(2) a
 "3X-5Y+2Z=9" v paměti eqn(3)

rclAlleqn
2X+3Y+Z=7
-5X+3Y-2Z=15
3X-5Y+2Z=9 

* zobrazí všechny rovnice v přirozené podobě
Replace adjustment (ALGEBRA)
Popis funkce
proměnnou ve výrazu nahradí obsahem příslušné proměnné uloženým v paměti
Zadání
[F1](TRNS)[A]
Syntaxe
replace( výraz )
replace( rovnice )
replace( nerovnice )
Příklad
1. pro "2X+1" v paměti S
replace( 3X+2S)
simplify( 3X+2(2X+1) )

3X+2(2X+1)
7X+1Q
2. pro "A-1" v paměti X a "3B+5" v paměti Y
replace( X+Y = XY )
simplify( (2A-1)(3B+5) )


(A-1)+(3B+5)=(A-1)(3B+5)
A+3B+4 = 3AB+5A-3B-5
3. pro "2X-5" v paměti Y
replace( 2X+Y > Y2 )
simplify( 2X+(2X-5) > (2X-5)2

2X+(2X-5) > (2X-5)2
4X-5 > 4X2-20X+25
4. "2S-T" v paměti X a "T+5" v paměti S
replace( 3X )
replace( 3(2S-T) )
simplify( 3(2(T+5)-T) )


3(2S-T)
3(2(T+5)-T)
3T+30
Rewrite (CAS, ALGEBRA)
Popis funkce
převede prvky z pravé strany rovnice na levou (anulovaný tvar rovnice)
Zadání
[F3](EQUA)[F4](rewrit)
Syntaxe
rewrite( rovnice )
rewrite( nerovnice )
Příklad
1. rewrite( X+3 = 5X-X2 ) X2-4X+3 = 0
2. rewrite( X2+X-2 > 3X2+5X-7 ) -2X2-4X+5 > 0
nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:01:41
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist