http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/manual/manual_obsah.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > manuál > Manuál k ALGEBŘE FX 2.0 - Obsah ]
Sponzorované odkazy:

Obsah

Kapitola 0 - Rychlý start
0-1 První spuštění kalkulačky
0-2 Rychlý start
0-3 Pokyny k bezpečné manipulaci s kalkulačkou
0-4 Zřeknutí se záruk

Kapitola 1 - Základní operace
1-1 Klávesy
1-2 Displej
1-3 Zadávání a úprava výpočtů
1-4 Menu Option (OPTN)
1-5 Menu Variable Data (VARS)
1-6 Menu Program (PROG)
1-7 Menu SET UP (Nastavení způsobů zobrazení)
1-8 Řešení problémů

Kapitola 2 - Běžné výpočty
2-1 Základní výpočty
2-2 Proměnné a paměti
2-3 Úhlové jednotky a zobrazení čísel
2-4 Výpočet funkcí
2-5 Numerické metody analýzy
2-6 Výpočty s komplexními čísly
2-7 Práce s číselnými soustavami o základu 2, 8, 10 a 16
2-8 Maticový počet

Kapitola 3 -Možnosti Seznamu
3-1 Vkládání a úpravy seznamu (Listu)
3-2 Zpracování dat v seznamu
3-3 Použití seznamu (Listu) ve výpočtu
3-4 Přepínání mezi soubory seznamů

Kapitola 4 - Řešení rovnic
4-1 Soustava lineárních rovnic
4-2 Kořeny polynomu
4-3 Řešitel
4-4 Co dělat v případě chyby

Kapitola 5 - Grafy
5-1 Jednoduché grafy (1, 2, 3)
5-2 Nastavení parametrů grafu
5-3 Kreslení grafu
5-4 Uložení grafu do paměti
5-5 Kreslení dvou grafů současně
5-6 Příkazy pro grafy
5-7 Použití tabulek
5-8 Dynamické grafy
5-9 Grafy rekurentních vzorců
5-10 Doplnění obsahu grafu - náčrtky
5-11 Analýza funkcí (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Kapitola 6 - Statistické výpočty a grafy
6-1 Příprava dat
6-2 Zpracování dat s jednou proměnnou x
6-3 Zpracování dat s dvěmi proměnnými x a y
6-4 Statistické výpočty

Kapitola 7 - Módy CAS, Algebra a Tutor
7-1 Mód Computer Algebra System (CAS)
7-2 Mód Algebra
7-3 Mód Tutor
7-4 Opatření v módu CAS

Kapitola 8 - Programování
8-1 První kroky k programování
8-2 Funkční klávesy v režimu programování
8-3 Úprava obsahu programu
8-4 Správa souborů
8-5 Přehled příkazů
8-6 Použití funkcí kalkulačky v programu
8-7 Seznam příkazů v režimu Programování
8-8 Knihovna ukázkových programů

Kapitola 9 - Správce systému
9-1 Mód Správce systému
9-2 Využití systému
9-3-1 Kontrast displeje
9-3-2 Řízení napájení
9-3-3 Jazyk
9-4 Nulování (Reset)
9-5 Zamčení módu Tutor

Kapitola 10 - Komunikace
10-1 Propojení dvou kalkulaček
10-2 Připojení tiskárny CASIO Label Printer
10-3 Propojení kalkulačky a počítače
10-4 Přenos dat
10-5 Opatření pro přenos dat
10-6 Odeslání kopie obrazovky
10-7 Instalace přídavných aplikací
10-8 Správce paměti - mód Memory
10-8-1 Správa programů
10-8-2 Zálohování paměti
10-8-3 Optimalizace

Dodatky
a-1 Chybová hlášení
a-2 Vstupní rozsah funkcí
a-3 Technické parametry
a-4 Funkce kláves
a-5 Tlačítko P
a-6 Výměna baterií

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:02:49
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist