http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/manual/mod08_prgm.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > manuál > Manuál k ALGEBŘE FX 2.0 - mód PRGM ]
Sponzorované odkazy:

Programování (mód PRGM)


8-1 První kroky k programování

Popis:
Příkazy a výpočty se v programu provádějí postupně popořadě, podobně jako u složených příkazů

Nastavení:

 1. Z hlavního menu přejdi do módu PRGM kde se zobrazí seznam dostupných programů
  Kurzorovými šipkami vyber jeden z programů (programy jsou řazeny abecedně)

Vlastní provedení:

 1. Zadej jméno programu
 2. Napiš program (změny se ukládají automaticky rovnou při psaní)
 3. Spusť program
Tip:
 • Pokud není při vstupu do módu Programování v paměti uložen žádný program, objeví se hlášení „žádné programy” a ve funkčním menu bude pouze položka „NEW”
 • Čísla na pravé straně seznamu představují počet bytů které daný program zabírá v paměti
 • Jméno programu může obsahovat až 8 znaků
 • Jméno programu může být složeno ze znaků A až Z, r, q, mezera, [, ], {, }, ', ", ~, 0 až 9, ., +, -, ×, /. Na počítači je možné zadat i znaky a až z a _
 • Jméno programu a informace o něm zabírají v paměti 24 bytů

Příklad 1:
Spočítej povrch a objem tří pravidelných osmistěnů (viz nákres) o délce stran 7, 10 a 15 cm

   

Postup:
1. [MENU] PRGM
2. [F3](NEW) [O][C][T][A][EXE]*1
3. [SHIFT][VARS](PRGM)[F3](?)[][ALPHA][X,q,T](A)[F6]()[F6]()[F3](:)*2
[2][×][SHIFT][x2]()[3][×][ALPHA][X,q,T](A)[x2][F6]()[F4]()
[SHIFT][x2]()[2][][3][×][ALPHA][X,q,T](A)[^][3]
[ESC][ESC]
4. [F1](EXE) nebo [EXE]
[7][EXE] <hodnota proměnné A>
[EXE]
A = 7
Povrch
Objem
[EXE]
[EXE][1][0][EXE]
[EXE]
A = 10
Povrch
Objem
[EXE]
[EXE][1][5][EXE]
[EXE]*3
A = 15
Povrch
Objem

Poznámka:
 • *1Po stisknutí „NEW” při zadávání jména programu se kurzor automaticky přepne do režimu pro zápis znaků ALPHA
 • *2Výpočet jde provést i ručně prostým přepsáním (zkopírováním) vzorce s dosazenou hodnotou proměnné A
 • *3Po stisknutí [EXE] při zobrazeném výsledku se zobrazí výpis programu
  Povrch:[2][×][SHIFT][x2]()[3][×]<hodnota proměnné A>[x2][EXE]
  Objem:[SHIFT][x2]()[2][][3][×]<hodnota proměnné A>[^][3][EXE]
 • Program lze spustit i z módu RUN.MAT pomocí příkazu Prog "<jméno programu>"
 • Po stisknutí [EXE] při ukončení programu spuštěného pomocí příkazu Prog se program spustí znovu
 • Pokud není program se zadaným jménem nalezen, zobrazí se chybové hlášení „Chyba volání neznámého programu”

8-2 Funkční klávesy v režimu Programování

V módu PRGM stiskni [F3] {NEW}

 • Vytváření nového programu
  • {RUN} ... specifikace programu (obecný výpočet)
  • {BASE} ... specifikace programu (výpočet s číselnými soustavami)
  • {} ... zadání hesla
  • {SYBL} ... znaky  ', ", ~


 • Nový program typu [F1] (RUN) ... výchozí
  • {JUMP} ... skok na začátek / konec programu
  • {SRC} ... hledání v programu
  • {MAT} ... operace s maticemi
  • {STAT} ... statistické výpočty
  • {LIST} ... operace se seznamy (Listy)
  • {GRPH} ... grafy
  • {DYNA} ... dynamické grafy
  • {RECUR} ... rekurentní vzorce

  Po stisknutí [SHIFT][VARS](PRGM) se zobrazí menu PRGM (PROGRAM)

  • {Prog} ... volání programu
  • {JUMP} ... příkazy skoku
  • {?} ... vstup do programu
  • {} ... výstup z programu
  • {I/O} ... příkazy pro řízení a přenos I/O
  • {IF} ... podmíněný skok
  • {FOR} ... programová smyčka
  • {WHLE} ... programová smyčka s podmínkou
  • {CTRL} ... řízení programu
  • {LOGIC} ... logické operace
  • {CLR} ... příkazy pro mazání
  • {DISP} ... příkazy pro zobrazení
  • {:} ... oddělovač složených příkazů a výrazů
  • podrobnosti k jednotlivým příkazům jsou uvedeny v kapitole 8-5

  Po stisknutí [CTRL][F3](SET UP) se zobrazí menu SET UP

  • {ANGL}
  • {DISP}
  • {CPLX}
  • {GRPH}
  • {STAT}
  • {DERIV}
  • {T.VAR}
  • {S.DSP}
  • jednotlivé příkazy jsou podrobně popsány v kapitole 1-7-2


 • Nový program typu [F2] (BASE)*1
  • {JUMP} ... skok na začátek / konec programu
  • {SRC} ... hledání v programu
  • {d~o} ... zápis hodnoty ve dvojkové / osmičkové / desítkové a šestnáctkové soustavě
  • {LOG} ... logické operace
  • {DISP} ... převedení zobrazené hodnoty do dvojkové / osmičkové / desítkové nebo šestnáctkové soustavy
  • {SYBL} ... znaky  ', ", ~, *, #
  Po stisknutí [SHIFT][VARS](PRGM) se zobrazí menu PRGM (PROGRAM)
  • {Prog} ... volání programu
  • {JUMP} ... příkazy skoku
  • {?} ... vstup do programu
  • {} ... výstup z programu
  • {=<} ... logické operátory
  • {:} ... oddělovač složených příkazů a výrazů
  Po stisknutí [CTRL][F3](SET UP) se zobrazí menu SET UP
  • {Dec}
  • {Hex}
  • {Bin}
  • {Oct}
  • jednotlivé příkazy jsou podrobně popsány v kapitole 1-7-3


 • Menu pro práci s programy
  • {EXE} ... spuštění programu
  • {EDIT} ... úprava programu
  • {NEW} ... nový program
  • {DEL} ... smazání jednoho programu
  • {DEL.A} ... smazání všech programů
  • {SRC} ... hledání programu podle jména
  • {REN} ... přejmenování programu

Poznámka:
 • *1 Program typu BASE má u názvu symbol B

8-3 Úprava obsahu programu

Ladění programu
Pokud se při běhu programu objevují chybová hlášení nebo získané výsledky neodpovídají předpokladům, můžeš v tomto režimu procházet a upravovat zdrojový kód programu

Odstranění chyb které způsobují chybová hlášení
Nesprávně zadané parametry mohou způsobit různá chybová hlášení

Pokud se objeví chybové hlášení, stiskni [ESC] a zobrazí se zdrojový kód programu s blikajícím kurzorem na místě, kde k hlášené chybě došlo
Podle typu chyby jejichž vysvětlení je v dodatku a-1 Přehled chybových hlášení lze dále postupovat k nalezení problému
Pokud je program chráněn heslem, nezobrazí se po chybě jeho zdrojový kód, ale objeví se seznam všech programů

Odstranění chyb které způsobují nesprávné výsledky
Je třeba podrobně prozkoumat zdrojový kód programu a hledat v něm možné chyby
K pohybu v rozsáhlejších programech je vhodné využít příkazy pro přesun na začátek a konec programu. K tomuto účelu slouží příkaz [F1](JUMP)

 • [F1](JUMP)[1](Top) ... skok na začátek programu
 • [F1](JUMP)[2](Bottom) ... skok na konec programu

Změna a uložení obsahu již existujícího programu

Někdy je vhodné použít podobný, již dříve vytvořený program. Takový program stačí otevřít, provést v něm změny a spustit ho

Příklad 2:
Použij program OCTA z předchozího výpočtu (viz kapitola 8-1) k vytvoření programu, který spočítá povrch a objem tří pravidelných čtyřstěnů (viz nákres) o délce stran 7, 10 a 15 cm

   

Porovnej rozdíly mezi jednotlivými zadáními

Nový program (TETRA):
Zadání proměnné A ... [SHIFT][VARS](PRGM)[F3](?)[][ALPHA][X,q,T](A)[F6]()[F6]()[F3](:)
Výpočet povrchu ....... [SHIFT][x2]()[3][×][ALPHA][X,q,T](A)[x2][F6]()[F4]()
Výpočet Objemu ....... [SHIFT][x2]()[2][][1][2][×][ALPHA][X,q,T](A)[^][3]

Původní program (OCTA):
Zadání proměnné A ... [SHIFT][VARS](PRGM)[F3](?)[][ALPHA][X,q,T](A)[F6]()[F6]()[F3](:)
Výpočet povrchu ....... [2][×][SHIFT][x2]()[3][×][ALPHA][X,q,T](A)[x2][F6]()[F4]()
Výpočet Objemu ....... [SHIFT][x2]()[2][][3][×][ALPHA][X,q,T](A)[^][3]

Je zřejmé, že pro změnu programu OCTA na program TETRA stačí provést dvě změny:
 • smazat znaky [2][×] v části programu pro výpočet povrchu
 • změnit hodnotu [3] na [1][2] v části pro výpočet objemu

Postup při úpravě programu OCTA na program TETRA:

1. Přejmenovat program
[F6]()[F2](REN)[AC/ON][T][E][T][R][A][EXE]
2. Upravit obsah programu
[F2](EDIT)
[DEL][DEL]
[DEL][1][2]

[ESC]
3. Spustit upravený program
[F1](EXE) nebo [EXE]
[7][EXE] <hodnota proměnné A>
[EXE]
[EXE]
[EXE][1][0][EXE]
[EXE]
[EXE]
[EXE][1][5][EXE]
[EXE]


Vyhledávání údajů uvnitř programu

Příklad:
V programu „OCTA” vyhledej výskyt znaku „A”
 1. Najdi program v seznamu programů a stiskni [F2](EDIT)
 2. Stiskni [F2](SRC) a zadej hledaný řetězec (text)

  [ALPHA][X,q,T](A)
 3. Pro začátek hledání stiskni [EXE]. Na displeji se zobrazí zdrojový kód programu s kurzorem na místě prvního výskytu hledaného řetězce*1
 4. Další výskyty řetězce zobrazíš stisknutím [F1](SRC) nebo [EXE]*2
Poznámka:
 • *1 Pokud není řetězec v celém programu nalezen, objeví se chybové hlášení „Nenalezeno”
 • *2 Pokud již není nalezen další výskyt řetězce, zůstane kurzor na místě posledního výskytu řetězce a operace hledání bude ukončena
 • V hledaném řetězci nejde použít symbol nového řádku () a znak příkazu výstupu ()
 • Jakmile se zobrazí kurzor na nalezené poloze, můžeš ve zdrojovém kódu provádět úpravy v libovolném okolí nalezeného řetězce. Úpravou textu v okolí nalezeného řetězce bode operace hledání ukončena
 • Pokud chceš hledat výskyt řetězce jen od aktuální pozice kurzoru, stiskni [F1](SRC) nebo [EXE]
 • Pokud během zápisu hledaného řetězce uděláš chybu, stiskni [AC/ON] a napiš řetězec znovu

8-4 Správa souborů

Hledání programů

Příklad:
Zadáním prvních znaků jména programu nalezni v seznamu programů program „OCTA”
 1. V seznamu programů stiskni [F6]()[F1](SRC) a zadej první znaky názvu programu
 2. Pro spuštění hledání stiskni [EXE]. Seznam programů se posune tak, že hledaný program bude na jeho začátku
Poznámka:
Pokud není hledaný program nalezen, zobrazí se hlášení „Nenalezeno”

Přejmenování programu

Příklad:
Přejmenuj program „TRIANGLE” na „ANGLE”
 1. V seznamu programů najdi program „TRIANGLE” a stiskni [F6]()[F2](REN)
 2. Stiskem [DEL][DEL][DEL] přejmenuj program
 3. Stiskem [EXE] potvrď přejmenování. Pokud stiskneš [ESC], jméno programu se nezmění
Poznámka:
 • Přejmenovaný program se zařadí do seznamu programů podle svého nového jména
 • Pokud zadáš jméno programu který již existuje, zobrazí se hlášení „Jméno už existuje”

  Po stisknutí [ESC] nebo [AC/ON] pak můžeš zadat jméno nové

Odstranění programu

 1. V seznamu programů pomocí kurzorových šipek najeď na program, který chceš smazat
 2. Stiskni [F4](DEL) nebo [DEL]
 3. Stiskem [EXE] odstranění potvrdíš, stiskem [ESC] zrušíš

Odstranění všech programů

 1. V seznamu programů stiskni [F5](DEL.A)
 2. Stiskem [EXE] odstranění potvrdíš, stiskem [ESC] zrušíš

Použití hesla

Při vytváření programu můžeš přístup k jeho obsahu omezit jen na osoby, které znají přístupové heslo

Příklad:
Vytvoř program „AREA” a zabezpeč ho heslem „CASIO”
 1. V seznamu programů stiskni [F3](NEW) a zadej jméno programu
 2. Stiskni [F5]() a zadej heslo
 3. Potvrď stiskem [EXE]. Od této chvíle je obsah programu chráněn heslem
 4. Pro opuštění programu stiskni [SHIFT][ESC](QUIT) nebo [ESC]. Program chráněný heslem je označen hvězdičkou (*) za svým jménem
Poznámka:
 • Pokud při zadávání hesla nezadáš žádný text a stiskneš [EXE], uloží se program bez zabezpečení heslem

Zobrazení obsahu programu chráněného heslem

Příklad:
Zobraz obsah programu „AREA” chráněného heslem „CASIO”
 1. V seznamu programů najdi program „AREA”
 2. Stiskni [F2](EDIT)
 3. Zadej heslo a stiskni [EXE]
Poznámka:
 • Jestliže při otvírání programu zadáš špatné heslo, objeví se hlášení „Chybné heslo”

8-5 Přehled příkazů

šedě označené části příkazů jsou nepovinné
_ značí mezeru danou použitým příkazem

1) Základní operace

 ? (funkce vstupu)
Funkce: po spuštění programu vyzve k zadání hodnoty kterou přiřadí do příslušné proměnné
Syntaxe:
?<jméno proměnné>
"<výzva>"<jméno proměnné>

Příklad:
?A

"STRANA A"?A

Popis: jakmile program dospěje k tomuto příkazu, pozastaví svůj běh a vyzve tě k zadání hodnoty, kterou přiřadí do zadané proměnné
Zobrazení na displeji viz kapitola 8-6-1
Pokud při psaní programu nezadáš text výzvy, kalkulačka napíše při provádění otazník (?). Pokud text výzvy zadáš, zobrazí se na displeji text výzvy ukončený otazníkem. Počet znaků výzvy není omezen
Vložit můžeš hodnotu (8) nebo výraz (sin 30°), přičemž výraz nesmí být složený

  (příkaz pro výstup)
Funkce: zobrazí na displeji mezivýsledek
Popis: jakmile program dospěje k tomuto příkazu, pozastaví svůj běh a zobrazí na displeji výsledek (hodnotu nebo textový řetězec) předchozího výpočtu
Příkaz by se měl použít tam, kde by se u manuálního výpočtu stisklo [EXE]

 : (oddělovač ve složeném příkazu)
Funkce: spojí dva příkazy do jednoho složeného
Popis: složené příkazy se provádějí bez přerušení
Je vhodný pro spojení více příkazů nebo výrazů
Namísto „:” můžeš použít i znak pro návrat vozíku „” (což je ve zdrojovém kódu programu mnohem přehlednější)

  (znak pro „návrat vozíku”)
Funkce: spojí dva příkazy do jednoho složeného
Popis: použití znaku „” je stejné jako když použiješ znak „:”
Tento způsob zápisu však na rozdíl od znaku „:” činí program lehce čitelným

 ' (oddělovač komentáře)
Funkce: označuje text komentáře vložený do programu
Popis: řádek začínající tímto oddělovačem je chápán jako komentář a je při zpracování programu přeskočen
Pokud je použit jinde než na začátku řádku, způsobí chybové hlášení „Chyba syntaxe”

2) Programové příkazy (COM)

If~Then~(Else~)IfEnd

Funkce:
příkaz za Then se provede jen tehdy, je-li podmínka za If pravda (nenulová). Příkaz za Else se provede jen tehdy, je-li podmínka za If nepravda (nulová). Příkaz za IfEnd se provede vždy a to po provedení příkazu za Then nebo Else

Syntaxe:

If_<podmínka>
Then_<příkaz>
Else_<příkaz>
IfEnd

Parametry:
<podmínka> ... číselný výraz

Popis:

 1. If~Then~IfEnd
  • je-li podmínka pravdivá, provede se příkaz za Then a poté příkaz za IfEnd
  • není-li podmínka pravdivá, provede se jen příkaz za IfEnd
 2. If~Then~Else~IfEnd
  • je-li podmínka pravdivá, provede se příkaz za Then a poté příkaz za IfEnd
  • je-li podmínka pravdivá, provede se příkaz za Else a poté příkaz za IfEnd


For~To~(Step~)Next

Funkce:
příkaz provádí ve smyčce všechny příkazy mezi For a Next. Při prvním vykonání se proměnné přiřadí hodnota která se po každém cyklu zvýší o hodnotu Step (pokud není Step zadáno, pak o 1) a cyklus se opakuje dokud hodnota proměnné není větší než zadané maximum To

Syntaxe:

For_<počáteční hodnota><proměnná>_To_<konečná hodnota>_Step_<velikost kroku>
<cyklus>
Next

Parametry:
 

 • <počáteční hodnota> ... hodnota nebo výraz který vrací hodnotu (8, A, sin 26°, atd)
 • <proměnná> ... A až Z, r a q
 • <konečná hodnota> ... hodnota nebo výraz který vrací hodnotu
 • <velikost kroku> ... číselná hodnota (pokud není funkce Step zadána, bere se jako velikost kroku 1)


Popis:

 • Implicitní velikost kroku je 1
 • Pokud zvolíš:
  • a) počáteční hodnotu < konečnou hodnotu a velikost kroku > 0 (kladnou), bude se proměnná v každém cyklu zvětšovat o velikost kroku
  • b) počáteční hodnotu > konečnou hodnotu a velikost kroku < 0 (zápornou), bude se proměnná v každém cyklu zmenšovat o velikost kroku

Do~LpWhile

Funkce: opakuje příkaz, dokud je podmínka pravda (nenulová)

Syntaxe:
Do
<příkaz>
LpWhile_<podmínka>

Parametry: výraz

Popis:

 • Příkazy obsažené ve smyčce se opakují do té doby, dokud je podmínka pravda (nenulová). Ve chvíli kdy je podmínka nepravda (nulová) se běh smyčky ukončí
 • protože podmínka následuje po příkazu, je její stav testován až poté, co se provedou všechny příkazy ve smyčce


While~WhileEnd

Funkce: opakuje příkaz, dokud je podmínka pravda (nenulová)

Syntaxe:
While_<podmínka>
<příkaz>
WhileEnd_<podmínka>

Parametry: výraz

Popis:

 • Příkazy obsažené ve smyčce se opakují do té doby, dokud je podmínka pravda (nenulová). Ve chvíli kdy je podmínka nepravda (nulová) se běh smyčky ukončí
 • protože podmínka předchází před příkazem, je její stav testován před provedením všech příkazů ve smyčce
3) Příkazy řízení programu (CTRL)

Break

Funkce: příkaz ukončí provádění smyčky v níž se nachází a pokračuje od další instrukce za smyčkou

Syntaxe:
Break

Popis:

 • Příkaz ukončí provádění smyčky v níž se nachází a pokračuje od další instrukce za smyčkou
 • Použití nalezne například ve spojení s příkazem podmínky (If ... Then Break)
 • Lze ho využít například k přerušení provádění smyčky For, Do a While


Prog

Funkce: spustí jiný program jako podprogram

Syntaxe:
Prog "Jméno programu"

Popis:

 • Při použití ve smyčce se smyčka ukončí a spustí se podprogram
 • Tento příkaz může být použit podle potřeby v hlavním programu k volání nezávislých podprogramů
 • Volání může vypadat třeba takto:
 • Provádění podprogramu probíhá od jeho začátku. Po dokončení podprogramu pokračuje výpočet příkazem následujícím za voláním podprogramu
 • Příkaz Goto~Lbl lze použít jen v rámci odkazu na návěstí v podprogramu nebo hlavním programu, ze kterého je volán příkaz Goto. Nemůže se tedy odkazovat na návěstí v jiném podprogramu
 • pokud je volán podprogram s neexistujícím názvem, objeví se chybové hlášení „Chyba volání neznámého programu”
 • Použití příkazu Prog v módu RUN.MAT spustí nový program


Return

Funkce: příkaz pro návrat z podprogramu

Syntaxe:
Return

Popis:

 • Příkaz Return způsobí ukončení podprogramu ve kterém byl příkaz zavolán
 • Použije-li se příkaz Return v hlavním programu, běh programu se ukončí


Stop

Funkce: příkaz ukončí běh programu

Syntaxe:
Stop

Popis:

 • Příkaz Stop ukončí běh programu
 • Použitím příkazu Stop ve smyčce se program ukončí bez vyvolání chybového hlášení4) Příkazy skoků (JUMP)

Dsz

Funkce: příkaz podmíněného skoku. Nejprve sníží velikost proměnné o 1 a potom, pokud je proměnné rovna nule, přeskočí následující příkaz

Syntaxe:
Dsz_<jméno proměnné>:<příkaz 1>
<příkaz 2>

Parametry: <jméno proměnné> ... A až Z, r a q

Např. Dsz B sníží velikost proměnné B o 1

Popis:

 • Tento příkaz sníží velikost proměnné o 1 a potom testuje, je-li proměnné nenulová. Pokud je nenulová, provede následující příkaz. Pokud je rovna nule, přeskočí na další příkaz


Isz

Funkce: příkaz podmíněného skoku. Nejprve zvýší velikost proměnné o 1 a potom, pokud je proměnné rovna nule, přeskočí následující příkaz

Syntaxe:
Isz_<jméno proměnné>:<příkaz 1>
<příkaz 2>

Parametry: <jméno proměnné> ... A až Z, r a q

Např. Isz A zvýší velikost proměnné A o 1

Popis:

 • Tento příkaz zvýší velikost proměnné o 1 a potom testuje, je-li proměnné nenulová. Pokud je nenulová, provede následující příkaz. Pokud je rovna nule, přeskočí na další příkaz

Goto~Lbl

Funkce: nepodmíněný skok na místo označené návěstím Lbl

Syntaxe:
Goto_<jméno návěstí>
Lbl_<jméno návěstí>

Parametry: <jméno návěstí> ... 0 až 9, A až Z, r a q

Např. Dsz B sníží velikost proměnné B o 1

Popis:

 • Tento příkaz se skládá ze dvou částí:
  Goto n (n je návěstí) a Lbl n (n je návěstí na které odkazuje Goto n). Volání Goto n přesune provádění programu na pozici (místo ve zdrojovém kódu) kde je návěstí Lbl n
 • Tento příkaz umožňuje volat skok na začátek nebo na jakékoliv místo programu označené návěstím Lbl n
 • Pokud voláš Goto n na návěstí n které neexistuje, objeví se chybové hlášení „Chyba volání neznámého programu”
5) Příkazy mazání (CLR)

ClrGraph

Funkce: smaže obsah grafické obrazovky a změní nastavení V-Window na [INIT]

Syntaxe:
ClrGraph

Popis:

 • Během provádění smaže grafickou obrazovku (graf)


ClrList

Funkce: smaže data v seznamu (Listu)

Syntaxe:
ClrList_
ClrList_<jméno seznamu>

Parametry: <jméno seznamu> ... 1 až 20 a Ans

Popis:

 • Smaže data v zadaném seznamu (Listu). Pokud není zadání jméno seznamu (Listu), smaže obsah všech seznamů (Listů). Mazání se týká pouze aktivního List File


ClrText

Funkce: smaže obsah textové obrazovky

Syntaxe:
ClrList

Popis:

 • Během provádění programu smaže obsah textové obrazovky


ClrMat

Funkce: smaže data v matici

Syntaxe:
ClrMat_
ClrMat_<jméno seznamu>

Parametry: <jméno matice> ... A až Z a Ans

Popis:

 • Smaže data v zadané matici. Pokud není zadání jméno matice, smaže obsah všech matic
6) příkazy zobrazení (DISP)

DispF-Tbl, DispR-Tbl

Funkce: příkazy pro zobrazení tabulky čísel

Popis:

 • Tyto příkazy vytvoří za běhu programu tabulky čísel podle údajů zadaných v programu
 • DispF-Tbl vytvoří tabulku funkce
 • DispR-Tbl vytvoří tabulku rekurentní funkce
 • Obě funkce jsou bez parametrů


DrawDyna

Funkce: nakreslí dynamický graf

Popis:

 • Za běhu programu nakreslí dynamický graf podle parametrů dynamického grafu nastavených v programu
 • Bez parametrů


DrawFTG-Con, DrawFTG-Plt

Funkce: z vytvořené tabulky čísel nakreslí graf funkce

Popis:

 • Za běhu programu nakreslí graf funkce podle zadaných parametrů
 • DrawFTG-Con vytvoří spojnicový graf
 • DrawFTG-Plt vytvoří bodový graf
 • Obě funkce jsou bez parametrů


DrawGraph

Funkce: nakreslí graf

Popis:

 • Za běhu programu nakreslí dynamický graf podle parametrů dynamického grafu nastavených v programu
 • Bez parametrů


DrawR-Con, DrawR-Plt

Funkce: z vytvořené tabulky čísel nakreslí graf rekurentní funkce s an (bn nebo cn) na svislé ose a c n na vodorovné ose

Popis:

 • Z vytvořené tabulky čísel nakreslí graf rekurentní funkce s an (bn nebo cn) na svislé ose a c n na vodorovné ose
 • DrawR-Con vytvoří spojnicový graf
 • DrawR-Plt vytvoří bodový graf
 • Obě funkce jsou bez parametrů


DrawRS-Con, DrawRS-Plt

Funkce: z vytvořené tabulky čísel nakreslí graf rekurentní funkce s San (Sbn nebo Scn) na svislé ose a c n na vodorovné ose

Popis:

 • Z vytvořené tabulky čísel nakreslí graf rekurentní funkce s San (Sbn nebo Scn) na svislé ose a c n na vodorovné ose
 • DrawRS-Con vytvoří spojnicový graf
 • DrawRS-Plt vytvoří bodový graf
 • Obě funkce jsou bez parametrů


DrawStat

Funkce: nakreslí statistický graf

Syntaxe: viz kapitola 8-6-9 Použití statistických výpočtů a grafů v programu

Popis:

 • Nakreslí statistický graf podle údajů vyplývajících z běhu programu


DrawWeb

Funkce: nakreslí graf konvergence / divergence rekurentního výrazu

Syntaxe:
DrawWeb_<typ rekurze>,<počet řádek>

Například DrawWeb an+1,5

Parametry: <jméno proměnné> ... A až Z, r a q

Např. Isz A zvýší velikost proměnné A o 1

Popis:

 • Nakreslí graf konvergence / divergence (WEB graf) rekurentního výrazu
 • Pokud vynecháš počet řádek, zvolí se hodnota 307) Příkazy vstupu/výstupu (I/O)

Getkey

Funkce: vrátí kód naposledy stisknuté klávesy

Syntaxe:
Getkey

Popis:

 • Přehled kódů odpovídajících stisknuté klávese (na kalkulačce je možné určení kódu pomocí programu GetKey):

 • Pokud se dosud nestiskla žádná klávesa, vrací se kód 0 (nula)
 • Tento příkaz lze použít i uvnitř smyčkyLocate

Funkce: zobrazí číslo nebo textový řetězec na zadaných souřadnicích textové obrazovky

Syntaxe:
Locate_<číslo sloupce>,<číslo řádku>,<hodnota>
Locate_<číslo sloupce>,<číslo řádku>,<číselný výraz>
Locate_<číslo sloupce>,<číslo řádku>,<"textový řetězec">

Parametry:
<číslo řádku> ... číslo od 1 do 7
<číslo sloupce> ... číslo od 1 do 21
<hodnota> a <číselný výraz> ... číslo nebo funkce vracející číslo
<textový řetězec> ... text uzavřený v uvozovkách (")

Popis:

 • Zobrazí hodnotu (včetně obsahu proměnné) nebo textový řetězec na zadaných souřadnicích textové obrazovky
 • Organizace displeje:

Příklad:
Zobraz ve středu displeje nápis „CASIO FX”

Cls
Locate 7,1,"CASIO FX"

Výsledek:


Receive( / Send(

Funkce: příkazy pro příjem a odeslání údajů na připojené zařízení

Syntaxe:
Receive(<Data>)
Send(<Data>)

Paramrtry:
<data> ... jednotlivé hodnoty přiřazené do proměnné
                matice (jen jako celek)
                seznam (List) (jen jako celek)

Popis:
8) Relační operátory (REL)

=><

Funkce: používají se v kombinaci s příkazy podmíněného skoku

Syntaxe:
<levá strana><relační operátor><pravá strana>

Parametry: 
<levá / pravá strana> ... proměnné (A až Z, r a q), číselné konstanty, proměnné výrazy (např. 2×A)
<relační operátor> ... =><

= ... rovná se
... nerovná se
> ... větší než
< ... menší než
... větší nebo rovno
... menší nebo rovno8-6 Použití funkcí kalkulačky v programu

1) Zobrazení textu
Do programu lze text vložit jednoduše tak, že ho uzavřeš mezi uvozovky ("text"). Když program dospěje k takovému místu, zobrazí se text na displeji

text v programu zobrazení na displeji
"CASIO" CASIO
?X ?
"X="?X X=?
 • Pokud za textem následuje vzorec, ujisti se, že jsou navzájem odděleny pomocí „:” nebo „
 • Pokud zadáš víc jak 21 znaků, text se zalomí a zobrazí se částečně i na dalším řádku. Pokud je obrazovka plná, její obsah se posune směrem nahoru

 

2) Operace s řádky matice v programu

Swap
Funkce: prohození dvou řádků matice

Syntaxe:
Swap_<jméno matice>,<první řádek>,<druhý řádek>

Například: Swap A,2,3

Příklad:
V matici A prohoď druhý a třetí řádekZdrojový kód:
Swap A,2,3
Mat A
Výsledek:

*Row
Funkce: násobek řádku matice

Syntaxe:
*Row_<násobek>,<jméno matice>,<číslo řádku>

Například: *Row 4,A,2

Příklad:
V matici A vynásob druhý řádek čtyřmiZdrojový kód:
*Row 4,A,2
Mat A
Výsledek:

*Row+
Funkce: přičtení násobku řádku matice k jinému řádku matice

Syntaxe:
*Row+_<násobek>,<jméno matice>,<násobený řádek>,<řádek ke kterému se přičítá>

Například: *Row+ 4,A,2,3

Příklad:
K třetímu řádku matice A přičti čtyřnásobek druhého řádku maticeZdrojový kód:
*Row+ 4,A,2,3
Mat A
Výsledek:

Row+
Funkce: přičtení řádku matice k jinému řádku matice

Syntaxe:
Row+_<jméno matice>,<přičítaný řádek>,<řádek ke kterému se přičítá>

Například: Row+ A,2,3

Příklad:
V matici A přičti druhý řádek ke třetímuZdrojový kód:
Row+ A,2,3
Mat A
Výsledek:

3) Funkce grafu v programu
Do programu můžeš začlenit funkce grafu a s jejich pomocí zobrazit grafy funkcí. Dále je nastíněno několik druhů zápisu funkcí které se použijí pro tvorbu grafů:

 • Nastavení rozsahu displeje:
       ViewWindow -5,5,1,-5,5,1
 • Zadání funkce grafu
       Y=Type ... určení typu grafu
       "X2-3"Y1 ... zadání funkce grafu
 • Vykreslení grafu
       DrawGraph

Ukázkový program:

AxesOn
*1ClrGraph
*2ViewWindow -10,10,2,-120,150,50
*3Y=Type
"X^4-X^3-24X2+4X+80"*4Y1
*5G SelOn 1
*6DrawGraph

*1 [SHIFT][VARS](PRGM)[F6]()[F6]()[F1](CLR)[2](Graph)[ESC]
*2 [SHIFT][OPTN](V-Window)[F1](V-WIN)[ESC]
*3 [F6]()[F1](GRPH)[3](TYPE)[1](Y=)
*4 [VARS][F4](GRPH)[1](Yn)[ESC]
*5 [F6]()[F1](GRPH)[1](SelOn)
*6 [SHIFT][VARS](PRGM)[F6]()[F6]()[F2](DISP)[2](Graph)


Výsledek:

Syntaxe dalších funkcí grafu:

 • V-Window
  • ViewWindow_<Xmin>,<Xmax>,<Xscale>,<Ymin>,<Ymax>,<Yscale>,<Tqmin>,<Tqmax>,<Tqpitch>
  • StoV-Win <číslo paměti V-Window (1-6)>
  • RclV-Win <číslo paměti V-Window (1-6)>
 • Zoom
  • Factor_<>,<>
  • ZoomAuto ... bez parametrů
 • Pict
  • StoPict_<číslo paměti Picture (1-20)>
  • RclPict_<číslo paměti Picture (1-20)>
 • Sketch
  • PlotOn_<souřadnice X>,<souřadnice Y>
  • PlotOff_<souřadnice X>,<souřadnice Y>
  • PlotChg_<souřadnice X>,<souřadnice Y>
  • PxlOn_<číslo řádku>,<číslo sloupce>
  • PxlOff_<číslo řádku>,<číslo sloupce>
  • PxlChg_<číslo řádku>,<číslo sloupce>
  • PxlTest_<číslo řádku>,<číslo sloupce>
  • F-Line_<souřadnice X1>,<souřadnice Y1>,<souřadnice X2>,<souřadnice Y2>
  • Text_<číslo řádku>,<číslo sloupce>,<"text">
  • Text_<číslo řádku>,<číslo sloupce>,<hodnota nebo výraz>
  • Tangent_<funkce>,<bod na ose X>
  • Normal_<funkce>,<bod na ose X>
  • Inverse_<funkce>
  • Circle_<X-ová souřadnice středu>,<Y-ová souřadnice středu>,<poloměr>
  • Vertical_<X-ová souřadnice>
  • Horizontal_<Y-ová souřadnice>

 

4) Funkce dynamického grafu v programu
Použití funkcí dynamického grafu v programu umožňuje opakované vykonávání operací

Rozsah dynamického grafu:
    1D Start
    5D End
    1D pitch

Ukázkový program:

ClrGraph
ViewWindow -5,5,1,-5,5,1
Y=Type
"AX+1"*1Y1
*2D SelOn 1
*3D Var A
1*4D Start
5*5D End
1*6D pitch
*7DrawDyna

*1 [VARS][F4](GRPH)[1](Yn)[ESC]
*2 [F6]()[F2](DYNA)[1](SelOn)
*3 [F2](DYNA)[3](Var)
*4 [VARS][F5](DYNA)[1](Start)
*5 [F5](DYNA)[2](End)
*6 [F5](DYNA)[3](Pitch)
*7 [SHIFT][VARS](PRGM)[F6]()[F6]()[F2](DISP)[3](Dyna)


Výsledek:

5) Funkce tabulky a grafu v programu
Nastavení velikosti tabulky:
    1F Start
    5F End
    1F pitch

Ukázkový program:

ClrGraph
ClrText
ViewWindow 0,6,1,-20,106,10
Y=Type
"3X2-2"Y1
*1G SelOn 1
0*2G Start
6*3G End
1*4G pitch
*5DispF-Tbl
*6DrawFTG-Con

*1 [F6]()[F1](GRPH)[1](SelOn)
*2 [VARS][F6]()[F1](TABL)[1](Start)
*3 [F1](TABL)[2](End)
*4 [F1](TABL)[3](Pitch)
*5 [SHIFT][VARS](PRGM)[F6]()[F6]()[F2](DISP)[4](F-Tbl)[1](Table)
*6 [SHIFT][VARS](PRGM)[F6]()[F6]()[F2](DISP)[4](F-Tbl)[2](G-Con)


Výsledek:
tabulka hodnot:


graf

6) Funkce rekurentní tabulky a grafu v programu
Zadání rekurentního vzorce
    an+1Type ... určení typu rekurze
    "3an+2"an+1
    "4bn+6"bn+1

Nastavení velikosti tabulky
    1R Start
    5R End
    1a0
    2b0
    1anStart
    3bnStart

Vytvoření tabulky čísel
    DispR-Tbl

Nakreslení grafu
    spojnicový graf: DrawR-Con, DrawRS-Con
    bodový graf: DrawR-Plt, DrawRS-Plt

Graf konvergence / divergence (WEB graf)
    DrawWeb an+1,10


Ukázkový program:

ViewWindow 0,1,1,-0.2,1,1
an+1Type
"-3an2+3an"an+1
0R Start
6R End
0.01a0
0.01anStart
DispR-Tbl
DrawWeb an+1,30

*1 [F6]()[F3](RECR)[6](TYPE)[2](an+1)
*2 [F3](RECR)[1](n,an..)[2](an)
*3 [F3](RECR)[1](n,an..)[3](an+1)
*4 [VARS][F6]()[F2](RECR)[2](RANGE)[1](R-Strt)
*5 [F2](RECR)[2](RANGE)[2](R-End)
*6 [F2](RECR)[2](RANGE)[3](a0)
*7 [F2](RECR)[2](RANGE)[C](anStrt)
*8 [SHIFT][VARS](PRGM)[F6]()[F6]()[F2](DISP)[5](R-TBL)[1](Table)
*9 [F2](DISP)[5](R-TBL)[2](Web)[ESC]
*10 [F6]()[F3](RECR)[1](n,an..)[3](an+1)

Výsledek:
tabulka hodnot


rekurentní graf

7) Funkce řazení seznamů (Listů) v programu
Hodnoty v Seznamu (Listu) lze řadit ve vzestupném nebo sestupném pořadí

SortA(
Funkce: seřadí hodnoty seznamu (Listu) ve vzestupném pořadí

Syntaxe:
SortA(<výčet seznamů (Listů)>)

Parametry:
<výčet seznamů (Listů)> ... maximálně 6 seznamů (Listů) oddělených čárkou (např. „SortA(List 1,List 2, List 6”)SortD(
Funkce: seřadí hodnoty seznamu (Listu) v sestupném pořadí

Syntaxe:
SortD(<výčet seznamů (Listů)>)

Parametry:
<výčet seznamů (Listů)> ... maximálně 6 seznamů (Listů) oddělených čárkou (např. „SortD(List 1,List 2, List 6”)

8) Řešení rovnic v programu
Syntaxe:
Solve(<funkce>,<počáteční odhadovaná hodnota>,<dolní mez>,<horní mez>)

Ukázkový program:

*1Solve(2X2+7X-9,1,0,1)

*1 [OPTN][F4](CALC)[7](Solve)

Poznámka:
 • Jako proměnnou ve funkci lze použít jen proměnnou X, ostatní konstanty (A až Z, r a q) jsou považovány za konstantní
 • Zadání uzavírací závorky a horní a dolní meze lze vynechat
 • Uvnitř řešeného výrazu nelze použít výpočet derivace, integrálu, S a minimální a maximální hodnoty
 

9) Použití statistických výpočtů a grafů v programu
Nastavení zobrazení statistického grafu:

 • Zobrazit / nezobrazit graf (DrawOn / DrawOff)
 • Typ grafu
 • Data pro osu X (jméno seznamu (Listu)
 • Data pro osu Y (jméno seznamu (Listu)
 • Četnost výskytu (jméno seznamu (Listu)
 • Tvar značky grafu

Vlastnosti grafu je třeba nastavit podle kresleného grafu (viz kapitola 6-1 „Změna parametrů grafu”)

 • Typické nastavení pro graf rozložení a xy spojnicový graf:
  graf rozložení:S-Gph 1 DrawOn,Scatter,List 1,List 2,1,Square
  xy spojnicový graf:S-Gph 1 DrawOn,xyLine,List 1,List 2,1,Square
 • Typické nastavení pro graf pravděpodobnosti:
  S-Gph 1 DrawOn,NPPlot,List 1,Square
 • Typiské nastavení pro graf s jednou proměnnou:
  S-Gph 1 DrawOn,Hist,List 1,List 2
  - toto nastavení lze použít pro grafy
  • Hist ... histogram (sloupcový graf)
  • MedBox ...
  • Modified ...
  • N-Dist ... normální rozdělení
  • Broken ...
 • Typické nastavení pro graf regrese:
  S-Gph 1 DrawOn,Linear,List 1,List 2,List 3
  - toto nastavení lze použít pro grafy
  • Linear ... lineární regrese
  • Med-Med ...
  • Quad ... kvadratická regrese
  • Cubic ... kubická regrese
  • Quart ... kvartická regrese
  • Log ... logaritmická regrese
  • Exp ... exponenciální regrese
  • Power ... mocninná regrese
 • Typické nastavení pro graf sinové regrese:
  S-Gph 1 DrawOn,Sinusoidal,List 1,List 2
 • Typické nastavení pro graf logistické regrese:
  S-Gph 1 DrawOn,Logistic,List 1,List 2Ukázkový program:

ClrGraph
*1S-Wind Auto
{1,2,3}List 1
{1,2,3}List 2
*2S-Gph 1 *3DrawOn,*4Scatter,List 1,List 2,1,*5Square
*6DrawStat

*1 [CTRL][F3](SET UP)[F5](STAT)[1](S-WIN)[1](Auto)[ESC]
*2 [F4](STAT)[1](S-GPH)[1](S-Gph1)
*3 [F4](STAT)[2](DRAW)[1](On)
*4 [F4](STAT)[3](GRAPH)[1](Scat)
*5 [F4](STAT)[5](Mark)[1](°)
*6 [SHIFT][VARS](PRGM)[F6]()[F6]()[F2](DISP)[1](Stat)


Výsledek:

10) Statistické výpočty v programu

Statistické výpočty s jednou proměnnou
Syntaxe:
1-Variable List X,List N
1-Variable List X,1
1-Variable List X

Parametry:
List X ... body na ose X
List N ... četnost výskytuStatistické výpočty s dvěmi proměnnými
Syntaxe:
2-Variable List X,List Y,List N
2-Variable List X,List Y,1
2-Variable List X,List Y

Parametry:
List X ... X-ová souřadnice bodu
List Y ... Y-ová souřadnice bodu
List N ... četnost výskytuVýpočet regrese:
Syntaxe:
LinearReg List X,List Y,List N
LinearReg List X,List Y,1
LinearReg List X,List Y

Parametry:
List X ... X-ová souřadnice bodu
List Y ... Y-ová souřadnice bodu
List N ... četnost výskytu


Stejné nastavení lze použít i pro následující typy regrese:

 • LinearReg ... lineární regrese
 • Med-MedLine ...
 • QuadReg ... kvadratická regrese
 • CubicReg ... kubická regrese
 • QuartReg ... kvartická regrese
 • LogReg ... logaritmická regrese
 • ExpReg ... exponencielní regrese
 • PowerReg ... mocninná regresePro sinovou a logistickou regresi je třeba tato syntaxe:
SinReg List X,List Y
LogisticReg List X,List Y

Parametry:
List X ... X-ová souřadnice bodu
List Y ... Y-ová souřadnice bodu
8-7 Seznam příkazů v režimu Programování

Program typu RUN:
menu při editaci programu

JUMP Top ...
Bottom ...
SRC ...
MAT Swap Swap_
*Row *Row_
*Row+ *Row+
Row+ Row+
STAT S-GPH              S-Gph1 S-Gph1_
S-Gph2 S-Gph2_
S-Gph3 S-Gph3_
DRAW On DrawOn
Off DrawOff
GRAPH              Scat Scatter
xyLine xyLine
NPPlot NPPlot
Hist Hist
Box Medbox
ModBox ModifiedBox
N-Dist N-Dist
Broken Broken
Linear Linear
MedMed Med-Med
Quad Quad
Cubic Cubic
Quart Quart
Log Log
Exp Exp
Power Power
Sin Sinusoidal
Lgstic Logistic
List List_
MARK               ° Square
× Cross
. Dot
CALC               1VAR 1-Variable_
2VAR 2-Variable_
Linear LinearReg_
MedMed Med-MedLine_
Quad QuadReg_
Cubic CubicReg_
Quart QuartReg_
Log LogReg_
Exp ExpReg_
Power PowerReg_
Sin SinReg_
Lgstic LogisticReg_
LIST SortA SortA(
SortD SortD(
GRPH SelOn G SelOn_
SelOff G SelOff_
Type                Y= Y=TYPE
r= r=TYPE
Param ParamTYPE
X=c X=cTYPE
Y> Y>TYPE
Y< Y<TYPE
Y YTYPE
Y YTYPE
GMEM               Store StoGMEM
Recall RclGMEM
DYNA SelOn D SelOn_
SelOff D SelOff_
Var D Var_
Type                Y= Y=Type
r= r=type
Param ParamType
RECR n,an..                 n  n
an an
an+1 an+1
bn bn
bn+1 bn+1
cn cn
cn+1 cn+1
SelOn R SelOn_
SelOff G SelOff_
Sel a0 Sel a0
Sel a1 Sel a1
TYPE               an anType
an+1 an+1Type
an+2 an+2Type

menu OPTN
menu VARS
menu PRGM
menu SET UP
menu V-Window

Program typu BASE
menu při editaci programu

JUMP Top ...
Bottom ...
SRC   ...
d~o d d
h h
b b
o o
LOG Neg Neg_
Not Not_
and and
or or
xor xor
xnor xnor
DISP Dec Dec
Hex Hex
Bin Bin
Oct Oct
SYBL ' '
" "
~ ~
* *
# #

menu PRGM
menu SET UP


8-8 Knihovna ukázkových programů

stažení ukázkových programů (3.92 kB) ve formátu *.cat

Rozklad na prvočísla

Popis:
Program dělí přirozené číslo jednotlivými prvočiniteli dokud původní číslo nerozloží na prvočísla

Záměr:
Program načte přirozené číslo do proměnné A. Toto číslo dělí proměnnou B (2, 3, 5, 7, ...) a hledá prvočísla
 • pokud výsledkem dělení A/B není zbytek, výsledek se uloží do proměnné A
 • tento postup se opakuje až do chvíle, kdy A=B

Zdrojový kód (program PRVOCISL):
"Rozklad na prvocisla"
" "
"Zadej cislo"?A
2B
Do
While Frac (A/B)=0
B
A/BA
WhileEnd
If B=2
Then 3B
Else B+2B
IfEnd
LpWhile BA
"Konec"
Příklad:
462 = 2 × 3 × 7 × 11


[4][6][2][EXE]


[EXE]


[EXE][EXE]


[EXE]


Určení aritmetické a geometrické posloupnosti

Popis:
Po zadání tří členů posloupnosti program určí, zda se jedná o posloupnost aritmetickou nebo geometrickou. Pokud je to jedna z těchto posloupností, určí první člen a koeficient
Zdrojový kód (program AP/GP):
"A1"?A
"A2"?B
"A3"?C
B-AD
C-BE
If D=E
Then ClrText
"An=A1+(n-1)d"
" "
"A1 ="
" d ="
Locate 6,3,A
Locate 6,4,D
IfEnd
B/AF
C/BG
If F=G
Then ClrText
"An=A1×r^(n-1)"
" "
"A1 ="
" r ="
Locate 6,3,A
Locate 6,4,F
IfEnd
"Konec"
Příklad:
Aritmetická posloupnost: 5, 10, 15
Geometrická posloupnost: 5, 20, 20
Aritmetická posloupnost:


[5][EXE]


[1][0][EXE]


[1][5]


[EXE]

Geometrická posloupnost:


[5][EXE]


[1][0][EXE]


[2][0]


[EXE]


Elipsa

Popis:
Na základě zadaných ohnisek (musí být symetrické vůči ose Y), součtu vzdálenosti mezi ohnisky a bodem na elipse (viz definice elipsy) a kroku na ose X vytvoří program tabulku jednotlivých bodů elipsy a vynese je do grafu

Prvky tabulky:
Y1: souřadnice horní poloviny elipsy
Y2: souřadnice dolní poloviny elipsy
Y3: vzdálenost mezi pravým ohniskem a bodem na elipse
Y4: vzdálenost mezi levým ohniskem a bodem na elipse
Y5: součet Y3 a Y4

Záměr:
Ověření definice, že elipsa je množina bodů které mají stejný součet vzdáleností od dvou daných bodů

Zdrojový kód (program ELIPSA):
Do
ClrText
"Ohnisko (C,0),(-C,0)"
"C="?C
"Soucet vzdalenosti mezi ohnisky a bodem na elipse"?D
LpWhile 2Abs CD Or D0
D/2A
(A2-C2)B
Y=Type
"B(1-X2/A2)"Y1
"-Y1"Y2
"((X-C)2+Y12)"Y3
"((X+C)2+Y12)"Y4
"Y3+Y4"Y5
For 1E To 20
If E5
Then G SelOn E
Else G SelOff E
IfEnd
Next
-Int AF Start
Int AF End
"Krok na ose X"?F pitch
DispF-Tbl
ClrGraph
1.2AXmax
-1.2AXmin
1.2BYmax
-1.2BYmin
G SelOff 3
G SelOff 4
G SelOff 5
DispF-Tbl
DrawFTG-Plt
PlotOn C,0
PlotOn -C,0
"Konec"
Příklad:


[3][EXE]


[1][0][EXE]


[1][EXE]


 


 


 


 


 


[EXE]


po stisknutí [CTRL][0] se skryje dolní menu


Rotace

Popis:
Po zadání počtu vrcholů nakreslí program rovinný obrazec a otočí ho podle zadané osy o zvolený úhel

Záměr:
Transformace souřadnic za použití matice
Poznámka:
Jako úhlová míra musí být zvoleny stupně (Deg)

Zdrojový kód (program ROTACE):
Do
ClrText
"Pocet vrcholu"?A
LpWhile A0 Or Frac A0
{2,A}Dim Mat A
ClrGraph
For 1B To A
Text 1,1,"Vrchol"
Text 1,30,B
If B=1
Then Plot
PlotOn X,Y
XMat A[1,B]
YMat A[2,B]
Else Plot C,D
F-Line C,D,X,Y
XMat A[1,B]
YMat A[2,B]
IfEnd
Mat A[1,B]C
Mat A[2,B]D
Next
Mat A[1,1]E
Mat A[2,1]F
F-Line C,D,E,F
Text 1,1,"--Osa-- "
Plot
PlotOn X,Y
XC
YD
ADim List 1
ADim List 2
Fill(C,List 1)
Fill(D,List 2)
ListMat(List 1,List 2)
Trn Mat AnsMat C
Mat A-Mat CMat A
ClrText
"Uhel otoceni"?E
[[cos E,-sin E][sin E,cos E]]Mat B
Mat B×Mat AMat D
Mat D+Mat CMat D
If A=1
Then PlotOn Mat D[1,1],Mat D[2,1]
Else For 1B To A-1
Mat D[1,B]F
Mat D[2,B]G
Mat D[1,B+1]H
Mat D[2,B+1]I
F-Line F,G,H,I
Next
If A>2
Then Mat D[1,1]F
Mat D[2,1]G
F-Line H,I,F,G
IfEnd
IfEnd
Text 1,1,"--Konec--"
Příklad:


[3][EXE]


[EXE]


[EXE]


[EXE]


[EXE]


[EXE]


[3][0]


[EXE]


po stisknutí [CTRL][0] se skryje dolní menu

Vnitřní úhly a obsah trojuhelníku

Popis:
Na základě zadaných pravoúhlých souřadnic vrcholů trojuhelníku spočítá program velikost vnitřních úhlů a plochu trojuhelníku

Poznámka:
Zadání stejných souřadnic pro dva body (A, B, C) způsobí chybu programu

Zdrojový kód (program TROJUHEL):
ClrText
"Uhlova mira?"
" 1.Deg (stupne)"
" 2.Rad (radiany)"
" 3.Gra (grady)"
Do
Getkey
LpWhile ((Ans=72) Or (Ans=62) Or (Ans=52))=0
If Ans=72
Then 1q
Deg
" "
"-Deg-Deg-Deg-Deg-Deg-"
IfEnd
If Ans=62
Then 2q
Rad
" "
"-Rad-Rad-Rad-Rad-Rad-"
IfEnd
If Ans=52
Then 3q
Gra
" "
"-Gra-Gra-Gra-Gra-Gra-"
IfEnd
"AX"?A
"AY"?B
"BX"?C
"BY"?D
"CX"?E
"CY"?F
A-CG
B-DH
C-EI
D-FJ
E-AK
F-BL
-GI-HJM
-IK-JLN
-KG-LHO
(G2+H2)P
(I2+J2)Q
(K2+L2)R
M/PQS
N/QRT
O/PRU
cos-1 SV
cos-1 TW
cos-1 UX
PQ(1-S2)Y
ClrText
"     <ABC ="
Locate 9,1,V
"     <ACB ="
Locate 9,2,W
"     <BAC ="    <BAC ="
Locate 9,3,X
If q=1
Then "                (Deg)"
IfEnd
If q=2
Then "                (Rad)"
IfEnd
If q=3
Then "               (Gra)"
IfEnd
"Plocha ="
Locate 9,5,Y/2
" "
"Konec"
Příklad:


[1]


[0][EXE][0][EXE]


[1][EXE][0][EXE]


[0][EXE][][3]


[EXE]

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:03:52
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist