http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/manual/al_menu_vars.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > manuál > Manuál k ALGEBŘE FX 2.0 - menu VARS ]
Sponzorované odkazy:

menu Variable Data (VARS)

V.WIN Xmin Xmin
Xmax Xmax
Xscale Xscl
Xdot Xdot
Ymin Ymin
Ymax Ymax
Yscale Yscl
Tqmin Tqmin
Tqmax Tqmax
Tqptch Tqptch
R-Xmin RightXmin
R-Xmax RightXmax
R-Xscl RightXscl
R-Xdot RightXdot
R-Ymin RightYmin
R-Ymax RightYmax
R-Yscale RightYscale
R-Tqmin RightTqmin
R-Tqmax RightTqmax
R-Tqptch RightTqptch
FACT Xfact Xfct
  Yfact Yfct
STAT n n
X                      
Sx Sx
Sx2 Sx2
xón xón
xón-1 xón-1
minX minX
maxX maxX
Y                    
Sy Sy
Sxy Sxy
Sy2 Sy2
yón yón
yón-1 yón-1
minY minY
maxY maxY
GRAPH              a a
b b
c c
d d
e e
r r
r2 r2
Q1 Q1
Med Med
Q3 Q3
Mod Mod
H-Strt H Start
H-ptch H pitch
PTS                  x1 x1
y1 y1
x2 x2
y2 y2
x3 x3
y3 y3
GRPH Yn Yn
rn rn
Xtn Xtn
Ytn Ytn
Xn Xn
DYNA Start D Start
End D End
Pitch D pitch
TABL Start F Start
End F End
Pitch F pitch
Result F Result
RECR FORM               an an
an+1 an+1
an+2 an+2
bn bn
bn+1 bn+1
bn+2 bn+2
cn cn
cn+1 cn+1
cn+2 cn+2
RANGE R-Strt R Start
R-End R End
a0 a0
a1 a1
a2 a2
b0 b0
b1 b1
b2 b2
c0 c0
c1 c1
c2 c2
anStrt anStart
bnStrt bnStart
cnStrt cnStart
Result R Result
EQUA S-Rslt Sim Result
S-Coef Sim Coef
P-Rslt Ply Result
P-Coef Ply Coef

 

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:02:14
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist