http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/funkce_cat/s.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > funkce v módech CAS, ALGEBRA a TUTOR > Funkce v módech CAS, ALGEBRA a TUTOR - písmeno S ]
Sponzorované odkazy:
Signum (CAS)
Popis funkce
řešení lze získat pouze pro numerickou hodnotu
Definice funkce
Signum(A) = 1 (reálná čísla, A > 0)
Undefined (A = 0)
-1 (reálná čísla, A < 0)
A/|A| (A = imaginární číslo)
Zadání
[OPTN][F4](sign)
Syntaxe
signum( výraz )
Příklad
1. signum( -21 ) -1
2. signum( 1.5 ) 1
3. signum( 3 + 4i ) 3/5 + 4i/5
4. signum( ) 1
5. signum( - ) -1
Simplification (CAS, ALGEBRA, TUTOR)
Popis funkce
zjednoduší (upraví) výraz
Zadání
CAS, TUTOR: [F1](TRNS)[6](smplfy)
ALGEBRA: [F1](TRNS)[1](smplfy)
Syntaxe
simplify( výraz )
simplify( rovnice )
simplify( nerovnice )
Příklad
1. zjednoduš výraz ln(2) + ln(3)

[F1](TRNS)[6](smplfy)[ln]
[2][+][ln][3][EXE]


2. simplify( cos(2X)+(sin(X))2 ) (cos(X))2
3. simplify( (cos(X) sin(Y) - sin(X+Y) )
4. simplify((X+1)2) |X+1|
<reálná čísla>
(X+1)2
<komplexní čísla>
5. simplify( ln(e2 + 1) + ln(3) ) ln(3e2+3)
6. simplify( 2X+3 -X+3 = Y+X-3Y+3-1 ) X+3Y+3 = X-2Y+2
7. simplify(2(X+Y) < 2+X-3(2X-3Y)) 2(X+Y) < -5X+9Y+2
Solve (CAS, ALGEBRA)
Popis funkce
vyřeší rovnici nebo vyjádří proměnnou
Zadání
CAS, TUTOR: [F1](TRNS)[4](solve)
ALGEBRA: [F1](TRNS)[5](solve)
Syntaxe
solve( výraz , proměnná )
solve( rovnice , proměnná )
solve( nerovnice , proměnná )

* pokud není proměnná zadána, je za ní považováno X

řešení více lineárních rovnic:
solve( { rovnice 1 , rovnice 2 , ... , rovnice n } ,
{
proměnná 1 , proměnná 2 , ... , proměnná n } )


*proměnných musí být stejně jako rovnic
Příklad
1. Vyřeš rovnici AX2+BX-C=0

[F1](TRNS)[4](solve)[ALPHA]
[A][X^2][+][ALPHA][B][-]
[ALPHA][C][SHIFT][=][0][EXE]
2. solve( A+B = C, A ) { A = -B+C }
3. solve((X2-2)/(X-2)=0,X) {X = -2}
4. solve( 3X+2Y-11 = 0, Y ) { Y= -3X/2 + 11/2 }
5. solve( 1/(X-7) = 1/(3X+8), X ) { X = -15/2 }
6. solve( (X2-1)/(X2+1)+1 = 0, X ) { X = 0 }
7. solve( 2X-1 < 3, X ) { X < 2 }
8. solve( 1/X 0, X ) { 0 < x}
9. solve( X/((X-1)(X+1)) 0, X ) { -1 < X 0, 1 < x}
10. solve( Abs(2X-1) < 3, X ) { -1 < X < 2 }
11. solve( (X2+4X)/(X+3) < 3, X ) { X < -(37)/2 - 1/2,
-3 < X < (37)/2 - 1/2 }
12. solve( X2+X-1 = 0, X ) { X = (-(5))/2 - 1/2,
X = (5)/2 - 1/2 }
13. solve( 4X2+2X-4 = X2+2X, X ) {X = -2(3)/3,
X = 2(3)/3 }
14. solve( X4 + 1 = 0, X ) No solution
<reálná čísla>
15. solve( X2 - Abs(X) - 2 = 0, X ) { X = -2, X = 2 }
16. solve( 2X + Abs(X-2) = 6, X ) { X = 8/3 }
17. solve( Abs(X-1) + (X+3) = 5, X  { X = 3/2 }
18. solve( Abs(X-1) + Abs(X+3) = 5, X ) { X = -7/2, X = 3/2 }
19. solve( (X2-2)/(X-(2)) = 0, X ) { X = -2 }
20. solve( 2^X = 3^X, X ) { X = 0 }
21. solve( 9^X + 3^X = 2, X ) { X = 0 }
<reálná čísla>
22. solve( Abs(2X-1) = 3, X ) { X = -1, X = 2 }
23. solve( ln(X2-4X+3) = ln(3), X ) { X = 0, X = 4 }
24. solve( ln(X2-1) + ln(X2-X) = ln(X), X ) { X = (-(5))/2 + 1/2,
X = ((5))/2 + 1/2 }
25. solve( ln(X+2) + 1=ln(X-1) + ln(2), X ) { X = -2/e-2 - 2e/e-2 }
26. solve( ln(2^X) = ln(3^X), X ) { X = 0 }
27. solve( sin(X), X ) { X = 2pk, X = 2pk + p}
28. solve( X sin(X)+sin(X), X ) { X = -1, X = 2pk,
X = 2pk + p}
29. solve( 2 cos(X) + 3 = 0, X ) { X = 2pk - 5p/6,
X = -2pk + 5p/6 }
30. solve( 4 cos(X)2 - 1 = 0, X ) { X = 2pk - 2p/3,
X = 2pk - p/3,
X = -2pk + p/3,
X = -2pk + 2p/3 }
31. solve( 2 sin(X)2 + cos(X)2 - 3/2=0, X ) { X = 2pk - 3p/4,
X = 2pk - p/4,
X = 2pk + p/4,
X = 2pk + 3p/4 }
32. solve( -ABX2+AX^3+X2-3BX+2X2 ) { X = 0, X = -3/A, X = B }
33. solve( -4X2-4 ) No solution
<reálná čísla>
{ X = -i, X = i }
<komplexní čísla>
34. solve( eX - e(-X) = 8/3, X ) { X = ln(3) }
<reálná čísla>
{ X = ln(3), X= pi - ln(3) }
<komplexní čísla>
35. solve( e(2X+1) + 3e(X+1) = 4e1 { X = 0 }
<reálná čísla>
{ X = 0, X = pi + 2 ln(2) }
<komplexní čísla>
soustava lineárních rovnic
36. solve( {X+AY=3, XB+4=6}, {X, Y} ) { X=2/B, Y=(3B-2)/AB }
37. solve( {10X-4Y=0, 8+10X-5Y=0}, {X, Y} ) { X=16/5, Y=8 }
38. solve( {6+6H+2S=0, -4H-4S=0}, {H, S} ) { H= -3/2, S=3/2 }
39. solve( {-2+7X+8A=0, 5+9A-5W=0, -3+X+3W=0}, {X, A, W} ) { X=54/149, A= -10/149, W=131/149 }
Store 
Syntaxe
výraz proměnná
Příklad
1. X^3 Q [EXE]
Q [EXE]
Q
X3
2. X+3 T [EXE]
T2 [EXE]
T
(X+3)2
3. 2A+1 B [EXE]
C2+1 A [EXE]
B [EXE]
B
A
2(C2+1)+1
Substituce (CAS, ALGEBRA, TUTOR)
Popis funkce
dosadí do výrazu za proměnnou
Zadání
CAS: [F1](TRNS)[9](sbstit)
ALGEBRA: [F1](TRNS)[8](sbstit)
TUTOR: [F1](TRNS)[7](sbstit)
Syntaxe
substitute( výraz , proměnná = výraz , proměnná = výraz , ...)
substitute( rovnice , proměnná = výraz , proměnná = výraz , ... )
substitute( nerovnice , proměnná = výraz  , proměnná = výraz , ... )
Příklad
1. do rovnice 2X-1 dosaď hodnotu X=5
CAS:
[F1](TRNS)[9](sbstit)
[2][X][-][1][,][X][=][5][EXE]
ALGEBRA:
[F1](TRNS)[8](sbstit)
[2][X][-][1][,][X][=][5][EXE]
2. substitute( 2X+1, X = 5 ) 11 (CAS)
5 2 + 1 (ALGEBRA)
3. substitute( 3X+5Y, X = 3, Y = 7 ) 384 (CAS)
3 3 + 7 5 (ALGEBRA)
4. substitute( 2X+3Y=5, Y=3X+1 ) 2X+3(3X+1) = 5
5. substitute(3X+5Y-Z=9, Y=2X, Z=2X-3) 11X+3 = 9
6. substitute(A+2B+3C+4D > 0, A = 2+D, B = 2D-1, C = D2 ) 3D2+9D > 0
Suma (CAS)
Popis funkce
vypočte součet funkce
Zadání
[F2](CALC)[4](S)
Syntaxe
S( výraz , proměnná , počáteční bod , koncový bod )
Příklad
1. spočítej součet pro funkci X2 pro proměnnou X od hodnoty X=1 do X=10

[F2](CALC)[4](S)[X][X^2][ , ][X]
[ , ][1][ , ][10][EXE]

2. S( X2, X, 1, N ) (2N3+3N2+N)/6
3. S( (2K-1), K, 1, N ) N2
4. S( K2, K, 1, 10 ) 385
5. S( sin(X), X, 1, 3 ) sin(3)+sin(2)+sin(1)
6. S( (2K+1)/ ((1/6)K(K+1)(2K+1)), K, 1, N ) 6N/(N+1)
7. S( (3+2^N)/8^N, N, 1, ) 16/21
8. S( (3+2^N)/8^N, N, 1, ) 16/21
9. S( (3^N-2^N)/4^N, N, 1, ) 2
10. S( 2/(N(N+2)), N, 1, ) 3/2
nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:01:46
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist