http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/manual/mod04_dyna.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > manuál > Manuál k ALGEBŘE FX 2.0 - mód DYNA ]
Sponzorované odkazy:

Dynamické grafy (mód DYNA)

a

Použití v programech (kapitola 8-6-4)

Použití dynamických grafů
Popis:
Dynamický graf umožňuje pozorovat, jak se mění průběh funkce při změně jednoho jejího parametru

Provedení:

 1. Z hlavního menu vstup do módu DYNA a nastav parametry V-Window
 2. V menu ([CTRL][F3]) SET UP nastav typ změny parametrů (položka Dynamic Type):
  [F1] (Cont) ... spojitá změna (graf se vykresluje stále dokola)
  [F2] (Stop) ... vykreslování se zastaví po 10ti krocích
 3. *1Pomocí kurzorových kláves vyber z nabídnutého seznamu typ funkce
 4. *2Zadej hodnoty koeficientů
 5. Zadej meze dynamické proměnné (minimální a maximální hodnota a krok)
 6. Zadej rychlost kreslení:
  [F3](SPEED)[F1]() ... pozastavit po každém vykreslení
                    [F2]() ... poloviční rychlost
                    [F3]() ... normální rychlost
                    [F4]() ... dvojnásobná rychlost
 7. Vykresli dynamický graf

Poznámka:
 • *1Sedm podporovaných typů funkcí
  • Y = AX+B
  • Y = A(X-B)2+C
  • Y = AX2+BX+C
  • Y = AX3+BX2+CX+D
  • Y = Asin(BX+C)
  • Y = Acos(BX+C)
  • Y = Atan(BX+C)
 • *2Při zadávání koeficientů můžeš stiskem [EXE] zobrazit nabídku pro nastavení parametrů

Příklad:
Vytvoř dynamický graf funkce Y=A(X-1)2 kde se proměnná A mění od 2 do 5 s krokem 1

Nastavení V-Window (defaultní nastavení ([F](INIT))):
Xmin = -6.3 Xmax = 6.3 Xscale = 1
Ymin = -3.1 Ymax = 3.1 Yscale = 1

Postup:

 1. [MENU] DYNA
 2. [SHIFT][OPTN](V-Window)[F1](INIT)[ESC]
 3. [CTRL][F3](SET UP)[F2](Stop)[ESC]
 4. [F6]()[F3](B.IN)[F1](SEL)
 5. [F6]()[F4](VAR)[2][EXE][1][EXE][(-)][1][EXE]
 6. [F2](RANG)[2][EXE][5][EXE][1][EXE][ESC]
 7. [F3](SPEED)[F3]()[ESC]
 8. [F6](DYNA)


Výsledek:


Příklad použití dynamických grafů
Popis:
Dynamické grafy lze s výhodou použít pro simulaci jednoduchých fyzikálních jevů

 1. Z hlavního menu vstup do módu DYNA a nastav parametry V-Window
 2. V menu ([CTRL][F3]) SET UP nastav u položky Dynamic Type parametr Stop a úhlovou míru na Deg (stupně)
 3. Jako typ funkce ([F3](TYPE)) zvol položku [3](Param) (parametrické vyjádření) a zadej funkci obsahující dynamické proměnné
 4. Zadej hodnoty koeficientů
 5. Zadej meze dynamické proměnné (minimální a maximální hodnota a krok)
 6. Zadej normální rychlost kreslení ([F3](SPEED)[F3]())
 7. Vykresli dynamický graf

 

Příklad:
Časovou závislost dráhy bodu pohybujícího se s počáteční rychlostí V pod úhlem q [stupňů] od vodorovné roviny lze vyjádřit podle rovnice:
X=(Vcos q)T
Y=(Vsin q)T - (1/2)gT2 (g = 9.8 m/s2)

Použij dynamický graf pro nalezení trajektorie bodu pohybujícího se s počáteční rychlostí V = 20 m/s pod úhlem 30, 45 a 60°

Nastavení V-Window:
Xmin = -1 Xmax = 42 Xscale = 5
Ymin = -1 Ymax = 16 Yscale = 2
Tqmin = 0 Tqmax = 4 Tqptch = 0.1


Postup:

 1. [MENU] DYNA
 2. [SHIFT][OPTN](V-Window)[F1](INIT)[(-)][1][EXE][4][2][EXE][5][EXE]
                                                    [(-)][1][EXE][1][6][EXE][2][EXE]
                                                    [0][EXE][4][EXE][0][.][1][EXE][ESC]
 3. [CTRL][F3](SET UP)[F2](Stop)
  [F1](Deg)[ESC]
 4. [F3](TYPE)[3](Param)
  [(][2][0][cos][ALPHA][X,q,T](A)[)][X,q,T](T)[EXE]
  [(][2][0][sin][ALPHA][X,q,T](A)[)][X,q,T](T)[-][4][.][9][X,q,T][x2][EXE]
 5. [F4](VAR)
 6. [F2](RANG)[3][0][EXE][6][0][EXE][1][5][EXE][ESC]
 7. [F3](SPEED)[F3]()[ESC]
 8. [F6](DYNA)


Výsledek:


Nastavení rychlosti kreslení dynamického grafu
Pomocí tohoto postupu můžeš měnit během vykreslování rychlost dynamického grafu

Tip:
 • Nabídku nastavení rychlosti opustíš beze změn po stisknutí [EXE] nebo stisknutím [CTRL][F5](GT)

Použití paměti dynamických grafů
Popis:
Nastavení a údaje o obrazovce můžeš uložit do paměti dynamického grafu a její obsah poté kdykoliv podle potřeby vyvolat. Takto stačí jen načíst data a ihned začít počítat a kreslit. V paměti může být uloženo pouze jedno nastavení
Do paměti se uloží:

Uložení údajů do paměti dynamického grafu:

 1. Během vykreslování stiskni [AC/ON]
 2. Stiskni [F5](STO) a stiskem [EXE] potvrď uložení

Načtení údajů z paměti dynamického grafu:

 1. Zobraz seznam funkcí dynamického grafu
 2. Pro načtení stiskni [F5](RCL)
Poznámka:
 • Pokud jsou v paměti dynamického grafu data, budou přepsána novým obsahem
 • Data načtená z paměti dynamického grafu bez dotazu přemažou nastavené funkce a nastavení
nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:03:19
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist