http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/funkce_cat/e.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > funkce v módech CAS, ALGEBRA a TUTOR > Funkce v módech CAS, ALGEBRA a TUTOR - písmeno E ]
Sponzorované odkazy:
Elimination (CAS, ALGEBRA)
Popis funkce
dosadí proměnnou z jednoho výrazu za proměnnou v jiném výrazu
Zadání
[F3](EQUA)[6](elim)
Syntaxe
elimination( výraz 1, proměnná, výraz 2 )
elimination( nerovnice , proměnná , rovnice )
Příklad
1. vyjádři z rovnice Y=2X+3 proměnnou X a dosaď jí do rovnice 2X+3Y=5

[F3](EQUA)[6](elim)[2][X][+][3]
[ALPHA][Y][SHIFT][=]
[5][,][X][,][ALPHA][Y]
[SHIFT][=][2][X][+][3][EXE]


2. eliminate( 2X+3Y=5, X, Y=2X+3 ) 4Y-3=5
3. eliminate( 5X+6Y > 8, Y, 2X+5Y=3 ) 13X/5 + 18/5 > 8
Equation (CAS, ALGEBRA, TUTOR)
Popis funkce
zobrazí obsah paměti rovnic (eqn)
Zadání
[F4](eqn)
Syntaxe
eqn( číslo paměti )
Příklad
1. Zjednoduš výraz 2X2+X-3Y+4Y+1=-X2+3X+Y-5

[F1](TRNS)[6](smplfy)[2][X]
[X^2][+][X][-][3][ALPHA][Y]
[+][4][ALPHA][Y][+][1][SHIFT]
[=][(-)][X][X^2][+][3][X][+]
[ALPHA][Y][-][5][EXE]


a poté zobraz obsah paměti eqn1

[F3](EQUA)[4](rewrit)[F4](eqn)
[1][EXE]


2. "3X-2Y = 5" je v paměti eqn(3):
eqn( 3 )

3X-2Y = 5
3. "5X-3 > 7Y" je v paměti eqn(19):
eqn( 19 )

5X-3 > 7Y
4. "X2-3X-54 = 0" je v paměti eqn(25):
eqn( 25 )

X2-3X-54 = 0
Exchange (CAS, ALGEBRA, TUTOR)
Popis funkce
prohodí prvky na pravé a levé straně výrazu
Zadání
CAS, ALGEBRA: [F3](EQUA)[5](exchng)
TUTOR: [F2](EQUA)[3](exchng) 
Syntaxe
exchange( rovnice )
exchange( nerovnice )
Příklad
1. prohoď pravou a levou stranu výrazu 2X + 3Y = 5X - 1

[F3](EQUA)[5](exchng)[2][X][+]
[3][ALPHA][Y][SHIFT][=][5][X]
[-][1][EXE]

2. exchange( 3 > 5X - 2Y ) 5X - 2Y < 3
Expansion (CAS, ALGEBRA, TUTOR)
Popis funkce
rozvine výraz
Zadání
CAS: [F1](TRNS)[1](expand)
ALGEBRA, TUTOR: [F1](TRNS)[2](expand) 
Syntaxe
expand( výraz )
expand( rovnice )
expand( nerovnice )
Příklad
1. rozviň výraz (X-1)^5

[F1](TRNS)[1](expand)
[(][X][-][1][)][^][5][EXE]

2. expand( (X+A)(X+B) ) X2+AX+AB+BX
3. expand( (A+B)2 ) A2+2AB+B2
4. expand( (1+X) (3(1+X) + 1/(1+X) ) 3X+4
exponenciální funkci převést na trigonometrickou / hyperbolickou (CAS)
Popis funkce
převede funkci exponenciální na funkci trigonometrickou nebo hyperbolickou
Zadání
[F1](TRNS)[5](TRIG)[4](expToT)
Syntaxe
expToTrig( výraz )
Příklad
1. převeď exponenciální funkci e^(iX) na  funkci trigonometrickou
(úhlová míra: radiány)

[F1](TRNS)[5](TRIG)[4](expToT)
[SHIFT][e^x][(][SHIFT][i][X][EXE]


2. expToTrig( (eX + 1) ) (cosh(X) + sinh(X) + 1)
nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:01:12
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist