http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/manual/mod12_link.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > manuál > Manuál k ALGEBŘE FX 2.0 - mód LINK ]
Sponzorované odkazy:

Komunikace (mód LINK)

Pro komunikaci s jinou kalkulačkou nebo tiskárnou slouží kabel, který je součástí balení kalkulačky
Pro připojení kalkulačky k počítači je třeba jiný propojovací kabel (CASIO FA-123)

10-1 Propojení dvou kalkulaček
10-2 Připojení tiskárny CASIO Label Printer
10-3 Propojení kalkulačky a počítače
10-4 Přenos dat
10-5 Opatření pro přenos dat
10-6 Odeslání kopie obrazovky
10-7 Instalace přídavných aplikací


10-1 Propojení dvou kalkulaček

Pro komunikaci s jinou kalkulačkou CASIO slouží kabel SB-62, který je součástí balení kalkulačky. Kalkulačku ALGEBRA FX 2.0 nejde oficiálně propojit se staršími typy kalkulaček

 1. Před propojením vypni obě kalkulačky
 2. Na obou kalkulačkách odstraň kryty konektorů
 3. Propoj kalkulačky komunikačním kabelem
 4. Proveď přenos dat
 5. Po ukončení přenosu dat odpoj komunikační kabel a nasaď na konektory ochranné kryty


10-2 Připojení tiskárny CASIO Label Printer

Tato tiskárna umožňuje po připojení dodaným kabelem přímý tisk kopií obrazovky (viz kapitola 10-6 Odeslání kopie obrazovky)
Propojení se týká těchto modelů tiskáren:

 1. Před připojením vypni napájení kalkulačky i tiskárny
 2. Na obou přístrojích odstraň kryt konektorů
 3. Propoj obě jednotky komunikačním kabelem
 4. Zapni nejprve kalkulačku a poté i tiskárnu
 5. Odešli z kalkulačky kopii obrazovky
 6. Po ukončení přenosu vypni napájení nejprve u kalkulačky a poté u tiskárny, odpoj kabel a nasaď na oba konektory ochranné kryty


10-3 Propojení kalkulačky a počítače

Pro připojení kalkulačky je třeba komunikační kabel (CASIO FA-123) který není součástí balení kalkulačky. Také je možné použít kabel vlastní výroby nebo kabel některé z třetích stran. Další informace o hardwarových požadavcích kladených na straně počítače jsou uvedeny v uživatelské příručce ke komunikačnímu kabelu FA-123

 1. Před propojením vypni napájení kalkulačky i počítače
 2. Interface FA-123 připoj k počítači
 3. Odstraň z konektoru kalkulačky ochranný kryt a připoj druhý konec kabelu FA-123
 4. Zapni nejprve napájení kalkulačky a poté i počítače
 5. Proveď přenos dat
 6. Po ukončení přenosu dat vypni nejprve napájení kalkulačky a poté i napájení počítače, odpoj kabel a nasaď na konektor kalkulačky ochranný kryt


10-4 Přenos datParametry přenosu dat

více o parametrech viz dodatek a-3

Přenos dat
Po propojení kalkulačky jinou kalkulačkou nebo s počítačem můžeš pro kalkulačku vybrat jeden z provozních režimů:
Kalkulačka jako přijímač:
V módu LINK stiskni [F2] (RECV) a kalkulačka se přepne do čekacího režimu kdy čeká na příchod dat. Příjem začne, až druhá kalkulačka nebo počítač začne vysílat


Kalkulačka jako vysílač:
V módu LINK stiskni [F1] (TRNS)


Dále pokračuj funkční klávesou podle požadované operace:

 

Tip:
Pokud je komunikační kabel špatně zapojen k připojovanému zařízení, může dojít k poškození přenášených dat. Před přenosem proto zkontroluj úplné zasunutí konektorů

10-5 Opatření pro přenos dat

Typ dat, která mohou být přenesena:

typ kontrola přepisu kontrola hesla
Programy Ano Ano
Mat n Ano Ne
List n Ano Ne
List File n Ano Ne
Y=Data Ne Ne
Graph Memory n Ano Ne
V-Win Memory n Ne Ne
Picture n Ne Ne
Dynamic Graph Ano Ne
Equation Ne Ne
Alpha Memory Ne Ne
Function Memory Ne Ne
CAS Ne Ne
Algebra Ne Ne
H-Copy Memory n Ne Ne
přídavné aplikace Ne Ne

Kontrola přepisu:

Pokud je zapnuta kontrola hesla, objeví se při odeslání programu z kalkulačky dotaz pro zadání hesla. Jeho zadání potvrď stiskem [EXE]


Opatření pro přenos dat


10-6 Odeslání kopie obrazovky
Následujícím postupem je možné odeslat kopii obrazovky přímo na připojený počítač nebo tiskárnu, nebo ji uložit do paměti a odeslat později

V nastavení módu LINK [CTRL] [F3] (SET UP) urči, jestli chceš kopii obrazovky odeslat přímo na připojené zařízení nebo ji uložit do paměti

Poznámka:
Do počítače nejde odeslat následující obrazovky:
 • Obrazovka která se objeví když probíhá přenos dat
 • Obrazovka která se objeví při probíhajícím výpočtu
 • Obrazovka která se objeví během operace nulování (resetu)
 • Zprávu o stavu baterií
 • Blikající kurzor není součástí odeslané (uložené) kopie obrazovky
 • Při tisku na tiskárně CASIO nelze pro tisk obrazovky použít pásku šířky 6 mm

10-7 Instalace přídavných aplikací

Velké množství programů je dostupné jako volně šiřitelné programy na internetu (přídavné aplikace od CASIA)

Do této kalkulačky je možné pomocí komunikačního kabelu přenést z počítače programy a nadstavby, které přizpůsobí výpočetní možnosti kalkulačky na míru podle tvých požadavků

Přídavné aplikace
Po nainstalování nové přídavné aplikace se její spouštěcí ikona objeví v hlavním menu kalkulačky
K instalaci je potřeba komunikační program CASIO Add-in Installer. Postup instalace přídavných aplikací je popsán v nápovědě k tomuto programu. Také je možné použít některé z programů dostupných na internetu které umožňují efektivnější využití paměti kalkulačky

Nové verze zabudovaných programů (módů)
Jedná se o nadstavby k původním módům které jsou uloženy v paměti ROM. Program se spouští i nadále pomocí stejné ikony z hlavního menu
Instalace probíhá stejně jako u ostatních přídavných aplikací

Instalace nové jazykové mutace
Lokalizace uživatelského prostředí (dialogů) do jiného jazyka (viz kapitola 9-3-3)
K instalaci nového jazyka není třeba žádný specielní program, stačí připojit kalkulačku komunikačním kabelem k počítači, v módu LINK stisknout [F2] (Recv) a na počítači spustit jazykový instalátor a dále se řídit podle jeho pokynů

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:04:07
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist