http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/funkce_cat/c.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > funkce v módech CAS, ALGEBRA a TUTOR > Funkce v módech CAS, ALGEBRA a TUTOR - písmeno C ]
Sponzorované odkazy:
Clear (CAS,ALGEBRA)
Popis funkce
smaže obsah dané rovnice (A~Z, r, θ)
Zadání
[F6][F1](CLR)[1](clrVar)
Syntaxe
clear(proměnná )
clear({seznam proměnných oddělených čárkou} )
Příklad
1. clear( X ) { }
další paměti nejsou obsazené
2. clear( { X, Y, Z } ) { A, B, S }
paměti A, B a S jsou obsazené
3. s obsazenými pamětmi A, B, C a D
clear(A)
clear( {A} )
clear( {A, B, C, D} )

{ B, C, D }
{ B, C, D }
{ }
Clear all variables (CAS, ALGEBRA)
Popis funkce
smaže obsah všech 28 pamětí (A až Z, r, θ)
Zadání
[F6][F1](CLR)[2](VarAll)
Syntaxe
clearVarAll
Příklad
clearVarAll { }
Collect (CAS, ALGEBRA, TUTOR)
Popis funkce
upraví výraz s důrazem na určitou proměnnou (vytkne jí)
Zadání
CAS: [F1](TRNS)[8](collct)
ALGEBRA: [F1](TRNS)[7](collct)
TUTOR: [F1](TRNS)[4](collct)
Syntaxe
collect( výraz , proměnná )
collect( výraz , výraz )
collect( rovnice , proměnná )
collect( rovnice , výraz )
collect( nerovnice , proměnná )
collect( nerovnice , výraz )

* pokud není proměnná zadána, je za ní považováno X
Příklad
1. vytkni (X-2) z výrazu X^3-3X+2

[F1](TRNS)[8](collct)
[X][^][3][-][3][X]
[+][2][,][X][-][2][EXE]


2. collect( (CX+AX2+BX2+C+AX), X ) (A+B)X2+(A+C)X+C
3. collect( AB+BC+CA, C ) AB + C(A+B)
4. collect( X2+6X-7, X+3 ) (X+3)2 - 16
5. collect( X2-2X+9=0, X-1 ) (X-1)2 +8 = 0
6. collect( X2+(1/2)X-1=0, X+1/4 ) (X+1/4)2 - 17/16 = 0
7. collect( X2+3X+2>0, X+3/2 ) (X+3/2)2 - 1/4 > 0
combine (CAS, ALGEBRA, TUTOR)
Popis funkce
upraví zlomek
Zadání
CAS: [F1](TRNS)[7](combin)
ALGEBRA: [F1](TRNS)[6](combin)
TUTOR: [F1](TRNS)[5](combin)
Syntaxe
combine( výraz )
combine( rovnice )
combine( nerovnice )
Příklad
1. uprav výraz (X+1)/(X+2)+X(X+3)

[F1](TRNS)[7](combin)
[(][X][+][1][)][(][X][+][2][)]
[+][X][(][X][+][3][)][EXE]

2. combine( (A+X2)/C2 + X/2 ) (2X2+2A+C2X)/(2C2)
cExpand (CAS)
Popis funkce
rozvine imaginární číslo
Zadání
CAS: [F1](TRNS)[A](cExpnd)
Syntaxe
cExpand( výraz )
Příklad
rozviň výraz 2i

[F1](TRNS)[A](cExpnd)
[SHIFT][X2][
][2][SHIFT][0](i)
nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:00:57
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist