http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/manual/al_menu_set_up.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > manuál > Manuál k ALGEBŘE FX 2.0 - menu SET UP ]
Sponzorované odkazy:

menu SET UP


Menu SET UP (Nastavení způsobů zobrazení)

Výchozí hodnoty nastavení jsou podtrženy. Obnovit toto nastavení je možné pomocí funkce Reset - Původní nastavení v módu Systém

 • Mode - číselná soustava pro výpočty
  • Comp - aritmetický výpočetní režim
  • Dec - výpočty v desítkové soustavě
  • Hex - výpočty v šestnáctkové soustavě
  • Bin - výpočty ve dvojkové soustavě
  • Oct - výpočty v osmičkové soustavě
 • Func Type - typ grafu funkce
  • Y= - pravoúhlé souřadnice
  • r= - polární souřadnice
  • Parm - parametrické vyjádření
  • X=c - konstantní hodnota X
  • Y> - graf nerovnosti Y>
  • Y< - graf nerovnosti Y<
  • Y - graf nerovnosti Y
  • Y - graf nerovnosti Y
 • Draw Type - metoda kreslení grafů
  • Con - spojnicový graf
  • Plot - bodový graf
 • Derivative - derivace zobrazené hodnoty (dY/dX)
  • On - zapnuto
  • Off - vypnuto při použití režimu G+T, GtoT a krokování
 • Angle - aktivní úhlová míra
  • Deg - stupně
  • Rad - radiány
  • Gra - grády
 • Complex mode - výpočty s komplexními čísly
  • Real - výpočet jen s reálnými čísly
  • a+bi - složkový tvar komplexního čísla
  • r.e^qi - exponenciální tvar komplexního čísla
 • Coord - zobrazení souřadnic kurzoru při funkci TRACE
  • On - zapnuto
  • Off - vypnuto
 • Grid - zobrazení mřížky v grafu
  • On - zapnutá
  • Off - vypnutá
 • Axes - zobrazení os grafu
  • On - zapnuty
  • Off - vypnuty
 • Label - zobrazení popisu os grafu
  • On - zapnuto
  • Off - vypnuto
 • Display - formát zobrazení čísel
  • Fix - určení počtu desetinných míst (0-9)
  • Sci - určení počtu platných cifer (0-9)
  • Norm - normální zobrazení
  • Eng - technický zápis
 • Stat Wind - nastavení parametrů V-Window u statistického grafu
  • Auto - automaticky
  • Man - ruční
 • Resid List - výpočet zbytků
  • None - bez výpočtu zbytků
  • LIST - seznam (List) pro vypočtené zbytky
 • List File - aktivní soubor Listů
  • FILE - číslo aktivního souboru (1-6)
 • Variable - generování tabulky a nastavení vykreslování grafu
  • Rang - podle rozsahu tabulky
  • LIST - rozsah podle dat v seznamu (Listu)
 • Graph Func - zobrazení rovnice funkce během vykreslování a krokování grafu
  • On - zapnuto
  • Off - vypnuto
 • Dual Screen - rozdělení obrazovky při práci s grafy
  • T+G - tabulka a graf
  • G+G - graf a graf
  • GtoT - ???
  • Off - vypnuto
 • Simul Graph - současné vykreslování více grafů
  • On - zapnuto (grafy se kreslí současně)
  • Off - vypnuto (grafy se kreslí postupně v pořadí)
 • Background - pozadí grafu
  • None - bez pozadí
  • PICT - obrázek na pozadí (1-20)
 • Dynamic Type -
  • Cnt -
  • Stop -
 • S Display -
  • On -
  • Off -
 • Slope -
  • On - zapnuto
  • Off - vypnuto
 • Answer Type - typ výsledku
  • Real - výsledek v reálných číslech
  • Cplx - výsledek v komplexních číslech
 • H-Copy - nastavení zachycení kopie obrazovky
  • Dirct - odeslat na připojené zařízení
  • Mem - uložit do paměti

menu SET UP - program typu RUN

ANGL Deg Deg
Rad Rad
Gra Gra
DISP Fix Fix_
Sci Sci_
Norm Norm_
EngOn EngOn
EngOff EngOff
CPLX Real Real
a+bi a+bi
re^qi re^qi
GRPH G-FUNC            On FuncOn
Off FuncOff
D-TYPE             G-Con G-Connect
G-Plot G-Plot
BG                   None BG-None
Pict BG-Pict_
SIMUL               On SimulOn
Off SimulOff
COORD             On CoordOn
Off CoordOff
GRID                On GridOn
Off GridOff
AXES                On AxesOn
Off AxesOff
LABEL               On LabelOn
Off LabelOff
STAT S-WIN              Auto S-WindAuto
Manual S-WindMan
File File_
RESID               None Resid-None
List Resid-List_
DERIV On DerivOn
  Off DerivOff
T.VAR Range VarRange
  List VarList
S.DSP On SdispOn
  Off SdispOff

menu SET UP - program typu BASE

Dec Dec
Hex Hex
Bin Bin
Oct Oct
nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:02:11
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist