http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/funkce_cat/a.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > funkce v módech CAS, ALGEBRA a TUTOR > Funkce v módech CAS, ALGEBRA a TUTOR - písmeno A ]
Sponzorované odkazy:
AbsExpand (ALGEBRA)
Popis funkce
Rozdělí výraz obsahující absolutní hodnotu na dva samostatné výrazy
Zadání
[F3] (EQUA), [8] (absExp)
Syntaxe
absExpand( rovnice )
absExpand( nerovnice )
Příklad
1. absExpand( |2X+3| = 5 )

[F3](EQUA)[8](absExp)[OPTN]
[F1](Abs)[(][2][X][+][3][)]
[SHIFT][=][5][EXE]


2. absExpand( |3X+1| > 2 ) 3X+1>2 nebo 3X+1< -2
3. absExpand((X+1)^2) = 3) X+1=3 nebo X+1= -3
andConnect (TUTOR)
Popis funkce
Sloučí dvě nerovnosti do jednoho výrazu
Zadání
[F2](EQUA)[6](andCon)
Syntaxe
andConnect(nerovnice 1, nerovnice 2 )
Příklad
Sluč nerovnice X>-1 a X<3 do jednoho výrazu

[F2](EQUA)[6](andCon)[X,θ,T]
[F2](EQUA)[1](INEQUA)[1](>)
[(-)][1][,][X,θ,T][F2](EQUA)[1]
(INEQUA)[2](<)[3][EXE]
Approximate (CAS, ALGEBRA)
Popis funkce
Nalezne přibližnou číselnou hodnotu výrazu
Zadání
[F1](TRNS)[B](approx)
Syntaxe
approx výraz
Příklad
1. Spočítej X^2-3X+2 pro X=2.5
*Při použití této funkce se výsledek zoBRazí ve stejném tvaru jako v 
režimu RUN/MAT
CAS:
[F1](TRNS)[3](factor)[X]
[X^2][-][3][X][+2]
[EXE][F1](TRNS)[B](approx)
[SHIFT][Ans][EXE]
ALGEBRA:
[F1](TRNS)[4](factor)
[X][X^2][-][3][X]
[+2][EXE][F1](TRNS)[B](approx)
[SHIFT][Ans][EXE]
2. approx 3.141592654
3. approx 3/2 1.5
Arc length (CAS)
Popis funkce
spočítá délku oblouku funkce
Zadání
[F2](CALC)[7](arcLen)
Syntaxe
arcLen( výraz , proměnná , počátek , konec )
Příklad
1. Urči délku oblouku pro X^2 od X=0 do X=1

[F2](CALC)[7](arcLen)[X][X^2]
[,][X][,][0][,][1][EXE]


2. arcLen( 2X, X, 1, Y ) (5) Y-(5)
3. arcLen( 2X, X, 2, 100 ) 985
4. arcLen( X+1, X, 2, 100 ) 982
5. arcLen( X2, X, 0, 1 ) ln(4(5) + 8)/4 - ln(2)/2 + (5)/2
Arrange (ALGEBRA, TUTOR)
Popis funkce
seřadí členy v pořadí podle proměnných
Zadání
ALGEBRA: [F1](TRNS)[9](arrang)
TUTOR-manual: [F1](TRNS)[6](arrang)
Syntaxe
arrange( výraz )
arrange( rovnice )
arrange( nerovnice )
Příklad
1. seřaď 2X+3-5X+8Y podle proměnných
ALGEBRA:
[F1](TRNS)[9](arrang)
[2][X][+][3][-][5][X][+][8]
[ALPHA][Y][EXE]
TUTOR:
[F1](TRNS)[6](arrang)
[2][X][+][3][-][5][X][+][8]
[ALPHA][Y][EXE]
2. arrange(2X + 3 - 5X + 8Y) -5X + 2X + 8Y + 3
3. arrange(X + 1 - 3X - 2Y=Z - 3X + 5 - 2Y) -3X + X - 2Y + 1=-3X - 2Y + Z + 5
4. arrange(2 + X - 3 > 2Y + X - 1) X - 3 + 2 > X + 2Y - 1 
nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:00:55
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist