http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/manual/dodatek1.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > manuál > Manuál k ALGEBŘE FX 2.0 - dodatek 1: Chybová hlášení ]
Sponzorované odkazy:

Dodatek a-1: Chybová hlášení

zpráva význam protiopatření
Syntax ERROR
 • Chybná syntaxe
 • Pokus o zadání nedovoleného znaku
 • Zruš stiskem [ESC] a oprav chybu
Ma ERROR
 • Výsledek výpočtu přesahuje povolený rozsah
 • Výpočet je mimo rozsah funkce
 • Matematická chyba (dělení nulou, ...)
 • Nemůže být získána dostatečná přesnost pro určení S, derivace, ...
 • Při výpočtu rovnice nebylo nalezeno řešení
 • Zkontroluj hodnoty a zadání aby se hodnoty mezivýsledků a výsledků pohybovaly v povolených mezích 
Go ERROR
 1. Nebylo nalezeno odpovídající návěstí Lbl_n pro příkaz Goto_n
 2. Nenalezen program se jménem volaným z funkce Prog_"jméno programu"
 1. Zadej odpovídající návěstí Lbl_n nebo smaž chybný příkaz skoku Goto_n
 2. Vytvoř program s odpovídajícím jménem nebo smaž chybné volání programu Prog_""
Nesting ERROR
 • Počet volání při volání podprogramu přesáhl 10
 • Zajisti aby chod programu nebyl vracen hlavnímu voláním Prog_"". Přebytečná volání odstraň
 • Zkontroluj volání skoků a zajisti, aby nebyla žádná volání zpět na původní program. Zkontroluj návraty z podprogramů
Stack ERROR
 • Spuštění výpočtů, které překračují nároky na velikost zásobníku hodnot a příkazů
 • Zjednoduš vzorec tak, aby využití zásobníků nepřesahovalo 10 úrovní číselného zásobníku a 26 úrovní zásobníku příkazů
Memory ERROR
 • Operace s pamětí vyžadují více paměti, než je dostupné množství
 • Zkontroluj počet použitých proměnných
 • Zjednoduš ukládaná data dostupné paměti
 • Smaž z  paměti data, které nepoužíváš
Argument ERROR
 • Nesprávně zadaný argument příkazu nebo funkce
 • Oprav argument
Dimension ERROR
 • Nesprávná velikost nebo seznam (List) použitý v maticové operaci
 • Zkontroluj rozměry matice nebo seznamu (Listu)
Range ERROR
 1. Zadání nesprávné hodnoty ve V-Window
 2. Nastavení rozsahu V-Window bylo překročeno při překreslování grafu
 3. Zadání špatné hodnoty rozsahu zobrazení a použití této hodnoty
 1. Změň hodnoty nastavení V-Window
 2. Překresli graf s použitím správné hodnoty
 3. Zadej správný rozsah
Condotion ERROR
 • Spuštění funkce nebo výpočtu aniž by před jeho spuštěním byly splněny požadované podmínky
 • Zkontroluj podmínky a proveď nutné změny
Non-Real ERROR
 1. Výsledkem výpočtu je komplexní číslo ale v nastavení SET UP je v položce "Complex Mode" nastavena hodnota "Real" (jen řešení v oboru reálných čísel)
 2. Výsledkem výpočtu je komplexní číslo ale v nastavení SET UP je v položce "Answer Type" nastavena hodnota "Real" (jen řešení v oboru reálných čísel)
 1. Změň nastavení položky "Complex Mode" na jiné než "Real"
 2. Změň nastavení položky "Answer Type" na jiné než "Real"
Complex number in List
 • Použití seznamu (Listu) který obsahuje komplexní číslo
 • Oprav údaje v seznamu (Listu)
Complex number in Matrix
 • Použití matice která obsahuje komplexní číslo
 • Oprav údaje v matici
Can't solve! Adjust Inital Value Or Bounds. Then try again
 • Nelze najít řešení podle zadaných podmínek
 • Změň rozsah
 • Oprav zadání výrazu
No Variable
 • Zadej proměnnou pro funkci grafu
Iteration ERROR
 1. Nenalezena konvergence při řešení příkazu Solve
 2. Nenalezeno řešení derivace/integrálu které by splňovalo meze tolerance
 1. Změň odhad tak, aby byl blíže k řešení
 2. Zvyš hodnotu tolerance
Com ERROR
 • Problém s propojením nebo nastavením komunikace
 • Zkontroluj propojení a nastavení komunikace
Transmit ERROR
 • Problém s propojením nebo nastavením komunikace
 • Zkontroluj propojení
Receive ERROR
 • Problém s propojením nebo nastavením komunikace
 • Zkontroluj propojení
Memory Full  
 • Během přenosu dat došlo k přeplnění paměti přijímače
 • Uvolni paměť a opakuj spojení
Download ERROR  
 • Komunikační kabel se během přenosu rozpojil
 • [EXE] ... opakovat
  [ESC] ... zrušit
Model Mismatch  
 • Pokus o komunikaci s nepodporovaným typem kalkulačky
 • Použij podporovaný model kalkulačky
Owerflow ERROR  
 • Překročení rozsahu při výpočtu v módech CAS a ALGEBRA
 • Uprav vstupní výraz
Domain ERROR  
 • Překročení rozsahu vstupu v módech CAS a ALGEBRA
 • Uprav vstupní výraz
nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:02:19
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist