http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/manual/dodatek4.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > manuál > Manuál k ALGEBŘE FX 2.0 - dodatek 4: Funkce kláves ]
Sponzorované odkazy:

Dodatek a-4: Funkce kláves

Klávesa základní funkce kombinace s [SHIFT] kombinace s [ALPHA] kombinace s [CTRL]
COPY
[F1]
první funkce z nabídky     kopírování textu
PASTE
[F2]
druhá funkce z nabídky     vložení textu
SET UP
[F3]
třetí funkce z nabídky      zobrazení menu SET UP
CAT/CAL
[F4]
čtvrtá funkce z nabídky      zobrazení katalogu funkcí nebo kalkulačky
GT
[F5]
pátá funkce z nabídky     grafický/textový režim zobrazení
H-COPY
[F6]
šestá funkce z nabídky       kopie obrazovky
[SHIFT]  aktivuje funkci se SHIFT      
[CTRL]  aktivuje funkci s CTRL, případně označení textu pro kopírování      
V-Window
[OPTN]
zobrazení menu OPTN zobrazení menu V-Window    
[MENU] zobrazení hlavního menu    
A-LOCK
[ALPHA]
zadávání znaků (červených) zamknutí vstupu znaků  
PRGM r
[VARS]
zobrazení menu VARS zobrazení menu PRGM r
x q
[^]
x-tá mocnina x-tá odmocnina q
QUIT
[ESC]
přerušení výpočtu nebo zobrazení předchozí obrazovky návrat do výchozí obrazovky v příslušném módu
posun nahoru nebo na začátek, posun displeje označení/odznačení textu pro kopírování
posun dolů nebo na konec, posun displeje označení/odznačení textu pro kopírování
posun vlevo, posun displeje, po stisknutí [EXE] průchod zadaným vzorcem od konce na začátek zesvětlení displeje označení/odznačení textu pro kopírování
posun vpravo, posun displeje, po stisknutí [EXE] průchod zadaným vzorcem od začátku na konec ztmavení displeje označení/odznačení textu pro kopírování
A
[X,q,T]
proměnná X,q,T A
10x  B
[log]
dekadický logaritmus x-tá mocnina 10ti B
ex  C
[ln]
přirozený logaritmus x-tá mocnina e C
sin-1  D
[sin]
sinus x arkus sinus x D
cos-1  E
[cos]
kosinus x arkus kosinus x E
tan-1  F
[tan]
tangens x arkus tangens x F
d/c  G
[ab/c]
zadávání zlomků nepravý zlomek G
  H
[x2]
druhá mocnina druhá odmocnina H  
3  I
[(]
otevírací kulatá závorka třetí odmocnina I  
x-1 J
[)]
uzavírací kulatá závorka reciproká hodnota (1/x) J  
    K
[,]
 čárka, oddělovač v seznamu   K  
    L
[]
 vložení hodnoty do paměti   L  
    M
[7]
 7   M  
    N
[8]
8 N  
    O
[9]
9 O  
INS
[DEL]
mazání znaků přepis znaků  
OFF
[AC/ON]
zapnutí kalkulačky, smazání displeje vypnutí kalkulačky  
    P
[4]
4 P  
    Q
[5]
5 Q  
    R
[6]
6 R  
{  S
[×]
násobení otevírací složená závorka S  
T
[]
dělení uzavírací složená závorka T  
List  U
[1]
1 příkaz List_ U  
Mat  V
[2]
2 příkaz Mat_ V
    W
[3]
3 W
X
[+]
sčítání otevírací hranatá závorka X
Y
[-]
odčítání uzavírací hranatá závorka Y
i  Z
[0]
0 imaginární jednotka Z zapnutí nebo vypnutí funkčního menu
= SPACE
[.]
desetinná tečka rovná se mezera
p   "
[EXP]
exponent pí (3.141592654...) uvozovky "
Ans
[(-)]
změna znaménka paměť posledního výsledeku

[EXE]
výsledek výpočtu nový řádek

 

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:02:29
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist