http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/add_in_installer.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > CASIO Add-in Installer ]
Sponzorované odkazy:

CASIO Add-In Installer

CASIO Add-in Installer je vlastně něco jako souborový manažer který slouží k přidání nebo odebrání přídavné aplikace do kalkulačky série Algebra FX 2.0 nebo GRAPH 100

anglická verze 1.02 - nutná pro instalaci přídavné aplikace CAL-PRE
česká verze 1.02 (181 kB) - nejprve nainstaluj originální verzi a pak jí přepiš verzí českou

Historie:
1.00 - první zveřejněná verze
1.01 - rozšíření pro instalaci přídavné aplikace Iconizer
1.02 - nutná pro instalaci přídavné aplikace CAL-PRE

Hlavní okno programu Add-in Installer

Systémové požadavky
· Hardware
- počítač IBM PC/AT nebo kompatibilní
- 8MB RAM
- 3MB místa na disku
- volný sériový port
- komunikační kabel (SB-87)
· Software
- operační systém Windows 9x

Instalace Add-in Installeru

1. stáhni soubor add_zip.exe
2. spusť instalaci
3. postupuj podle návodu na obrazovce

Instalace přídavné aplikace do kalkulačky

a) Instalace aplikace
1. komunikačním kabelem (SB-87) propoj kalkulačku s počítačem
2. nastav kalkulačku na příjem dat - menu LINK , příkaz Receive (Příjem) [F2]
3. na počítači spusť aplikaci kterou chceš nainstalovat
4. automaticky se spustí CASIO Add-in Installer a nabídne další možnosti

b) Instalace jedné nebo více aplikací

1. komunikačním kabelem (SB-87) propoj kalkulačku s počítačem
2. spusť CASIO Add-in Installer
3. v menu Soubor / Otevřít otevři aplikaci kterou chceš instalovat. Pro instalaci více aplikací tento postup opakuj
4. nastav kalkulačku na příjem dat - menu LINK, příkaz Receive (Příjem) [F2]
5. v menu Link / Přenos... spusť instalaci

Poznámka: Pokud se během instalace ukáže že kalkulačka nemá dostatečně velkou volnou paměť, dojde k přerušení instalace. Pokud toto nastane, ukonči instalaci nebo sniž požadavky na paměť odstraněním některé aplikace z okna Installeru. Dále postupuj jako v kroku 5 nebo z kalkulačky odstraň některé nepoužívané aplikace. Více o odstavci Odebrání přídavné aplikace z kalkulačky

Odebrání přídavné aplikace z kalkulačky

1. komunikačním kabelem (SB-87) propoj kalkulačku s počítačem
2. spusť Casio Add-in Installer
3. zapni kalkulačku a v menu LINK zvol Receive (Příjem) [F2]
4. v menu Link / Přenos... spusť shromáždění informací o obsazení úložné paměti (Flash memory) přídavnými aplikacemi a záložními daty. Po dokončení shromažďování informací se jejich seznam objeví v okně Add-in Installeru (proces shromáždění informací trvá v závislosti na velikosti obsazené paměti kalkulačky poměrně dlouhou dobu)
5. vyber aplikaci kterou chceš odebrat a zvol menu Úpravy / Odebrat. Pro odebrání více aplikací postup zopakuj
6. znovu zvol menu Link / Přenos... a počkej dokud se nezaktualizují informace v úložné paměti


Proces instalace nebo odebrání přídavné aplikace trvá poměrně dlouho, protože se při něm stahuje a opět přepisuje celá FLASH paměť kalkulačky. Dá se urychlit nastavením vyšší přenosové rychlosti portu počítače: v Ovládacích panelech klikni na ikonu Systém a vyber kartu Správce zařízení. Tam najdi nabídku Porty (COM a LPT), rozbal jí a vyber port používaný ke komunikaci s kalkulačkou (pravděpodobně COM2). Zobraz si jeho vlastnosti a na kartě Nastavení portu vyber v políčku Počet bitů za vteřinu hodnotu 38'400, což je nejvyšší přenosová rychlost s jakou umí kalkulačka pracovat


Opatrně při mazání paměti
Po odebrání přídavné aplikace se může stát že po sobě zanechá část paměti obsazené. příklad: aplikace Financial Před odebráním aplikace se proto ujisti jestli je paměť kterou používala prázdná. Jestliže není, vymaž paměť pomocí správce využití paměti v menu system. Paměť používaná přídavnými aplikacemi je zobrazena vespodu seznamu. Vyber aplikaci a vymaž její paměť. Jestliže je hodnota nula, nemá aplikace v paměti žádná data

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:00:16
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist