http://archaikum.cz/ren_dhark/rd_tema_rahimove.php
[ Archaikum.cz > Ren Dhark > Informace o vesmíru Rena Dharka - Rahimové ]

Informace o vesmíru Rena Dharka - Rahimové

Před zhruba šesti sty lety se Rahimové stáhli z galaktického dění Drakhonu. Až do té doby - jak praví legenda - ovládali ostrov milionů hvězd. Jako někdejší "páni" Drakhonu tkví ještě dnes v hromadné paměti tamějších ras cestujících vesmírem. Přesto jsou dochované znalosti o Rahimech tak mizivě malé, že rozsah nevědomosti je sám o sobě záhadný a zůstává stěží pochopitelný a vyplývá z toho, že Rahimové při svém nekompromisním ústupu zřejmě podrobili neslýchané čistce archivy všech národů, se kterými do té doby přišli do styku. Přesto jak málo je známo, ale faktem zůstává - žádnému druh, který hraje roli v mocenské skladbě Drakhonu roli se nepodařilo informace o významu Rahimů uchovat.
Jak se ostatně mohlo něco takového stát? Je jen minimální vyhlídka na úspěch tak ohromující čistky, která by teoreticky zároveň postihla databanky všech národů Drakhonu a nalezla tam specifické informace o Rahimech. Jinak by se muselo někomu podařit uložit data stranou - přinejmenším vládám Galoanerů, Markomanů, Sofidenů a a a ...
Čímž se v této souvislosti dostáváme k další hádance - dokonce i Shodonnové, kteří existují již po staletí věděli před setkáním na Rahu jen mlhavě, jak Rahimové vlastně vypadali.
Také když Nareidum ve chvíli systematického exodu Rahimů do temné pseudomlhoviny Kurnuk ještě neexistovalo, muselo by do jeho vzniku a integraci prvních ve společenství odmítajících zemřít uplynout nanejvýš sto až dvě stě let.
Za takovou chvíli nezapomene civilizace obvykle takové věci, jako je vzhled dominantního druhu, jaký Rahimové nepochybně představují.
Z toho také vyplývá, jak nesmírnými parasílami exilanti do Kurnuku disponovali. Ren Dhark má při své první cestě do temné mlhoviny jen přibližné představy o  manipulativních možnostech Rahimů - než se mu Checkmaster zjeví jako postava.
Kurnuk je dnes přesycen psionickou energií která zjevně není přirozeného původu. Rahimové dokáží již dlouhou dobu zkonstruovat přístroje, které znásobí jejich již tak silný parapotenciál.
V tom musí být také klíč pro jejich tehdy tak všeobsáhlé vymazání informací o  vlastním národě také z paměti národů Drakhonu. Až do času jejich znovuobjevení zůstaly jen rozptýlené vzpomínky které vedly k tomu, že například galaktický sektor, v němž se lidé poprvé setkali s Rahimy, patřil k tabu zóně, které se vyhýbaly lodě všech národů cestujících vesmírem.
Rahim Gola udal Renu Dharkovi jako vysvětlení pro toto hromadné stažení do Kurnuku to, že jeho rasa se v dnešní době cítí být kdajně otrávená a nemocná a  usiluje o další evoluční stupeň - oduševnění.
Nejen arogance, s jakou Rahimové jednají při setkání s jinými inteligencemi Drakhonu zanechává špatný pocit. Musíme se také ptát, jak to, že nenalezli žádnou jinou možnost k dosažení svého cíle něž dobrovolnou naprostou izolaci. Připomeňme si rozhovor, který vedli Gola a Kalnek krátce před přistáním na planetě Shirs. Z něho jasně vyplývala starost o to, že by v archivu Salterů možná mohly ještě být informace o tom, jaké v minulosti prováděli machinace.
Víme, že Rahimové jsou přesvědčenými zastánci otrockého jednání a že rozhodně netrpí sebepodceňováním.
Kromě toho se ale nezdá, že by za každou cenu chtěli zabránit tomu, aby je současní lidé znali...


Manfred Weinland

podklady: http://www.ren-dhark.de/drakhon/thema/rahim.htm

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 8.6.2009 v 20:09:39
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist