http://archaikum.cz/ren_dhark/rd_info_hvezdne_mapy.php
[ Archaikum.cz > Ren Dhark > Informace o vesmíru Rena Dharka - hvězdné mapy ]

Informace o vesmíru Rena Dharka - hvězdné mapy

Souřadnice astronomických objektů
definice spirálních ramen galaxie:


[upozornění: tato dnes běžná označení spirálních ramen zavedli Yvonne a Yvon Georgelin teprve v roce 1976, takže v době vzniku původní série Rena Dharka nebyly ještě známy]


Výpočet vzdálenosti mezi dvěma systémy / světy z jejich souřadnic:


V případě skutečných objektů byly uvedené vzdálenosti opraveny, takže neodpovídají údajům uvedených v románech

poznámka:

planeta / objekt slunce / systém X Y Z vzdálenost od Sol poznámka / zdroj informací
Andromeda -1'245'063 2'072'132 -957'124 2'600'000 [I/13, str. 310]
Velké Magellanovo mračno
[Große Magellansche Wolke]
26'214 -148'667 -98'035 180'000 zhruba 180'000 světelných let pod hlavní rovinou galaxie; průměr 50'000 světelných let. [II/21]
Orn 868'241 -1'503'837 -9'848'078 10'000'000 Sculptorova kupa [II/13]; průměr 270'000 světelných let, největší tloušťka v centru 32'000 světelných let, průměrná tloušťka 9'000 světelných let
centrum galaxie 28'500 0 -50 28'500
Achmed (NGK 1324/58) 12'334 -865 -26 12'364 směrem k centru galaxie v souhvězdí Střelce; Tofirit; 5 transmiterových stanic od Sol (je tím myšleno jedna stanice na 2'000 světelných let). [II/4], [II/5], [S15.9]
Betelgeuze -288 -105 -48 310 [I/9, str. 105]
M53 (NGC 5024) 8'664 -4'415 55'149 56'000 v souhvězdí Coma; 40'000 světelných let nad galaktickým rovníkem; 60'000 světelných let od centra galaxie; průměr 200 světelných let. [II/10] I = 333° / b = +80°
Mira Ceti -133 31 -210 250 [I/10, str.103]
Mollin 481 641 101 808 594 světelných let od Denebu [I/9, str.9]
Quiet Zone (Chronosféra) 28'500 0 50 28'500 blízko (před) centrem Mléčné dráhy; průměr 400 světelných let [I/6 - 8] „podle toho se odhaduje poloha u centra Mléčné dráhy” [I/7, str. 274] „sféra aktivuje černé díry ve vzdálenosti do 200 světelných let kolem jádra galaxie” [I/8, str 250]
Hvězdný most [Sternenbrücke] 4'692 -14'576 103 15'313 9 sluncí v rozmezí 2.01 světelných let; obsazeno Tely. [I/12], [S10] Spirální rameno II/a; spojitost s W-4 [I/12, str. 29]
Transitní ostrov 1 [Transitionsinsel 1] 42'222 -7'309 11 42'850 47'659 (47'359) světelných let od Signální hvězdy [I/16]
Transitní ostrov 2 [Transitionsinsel 2] 68'513 24'248 213 72'678 41'074 světelných let od Čísla 1 (Nr. 1); 6'585 světelných let od Signální hvězdy [I/16]
Babylon (=Fande) (16. z 38) -16'401 -12'257 -274 20'477 2'056 (podle Lexikonu 2'856) světelných let od Soradanu, „ve směru červená 246:55.00” [I/16], [II/7], [II/8], [II/13] „i přes gigantickou vzdálenost od systému Sol byl terranskou vládou uvolněn k osídlení”. [II/7]
Bittan (1. ze 3) 404TF 1'126 347 -381 1'238 objeven také Tely [I/9], [S2]; směrem na centrum galaxie [S2]
Blue Star nově Alpha Eridani (=Achenar) 27 -69 -123 144 Terranská kolonie [I/14], [I/15], [S25] I=290.84 / b=-58.79
Calda 41 61 132 151 (150) Caldarer; spojitost s Munroovou hvězdou: „Tucty světelných let (37) daleko”; „oblast chudá na výskyt hvězd” [S14], [III/4]
Charr (2. z ?) -12'436 -2'824 -1'462 12'836 roku 39 n.l. Nogky kolonizovaný [S1] výběžek spirálního ramene [I/5 str. 159]
Coral (1. ze 6) 28'280 96 25 28'280 Leetiové; [I/7, str. 204 ff]; vzdálena 17 + 34 světelných let od Quiet Zone, spojitost se Sukoory [I/7, str. 199 ff]
Cromar (2. z 5) Telin 39'466 -31'993 -311 50'807 (51'000) v hvězdokupě DD-889-s; Telové [I/15], [II/7]
Cut-out (11. z 25) 38'351 9'701 -389 39'561 „1'382 světelných let za Erron-1, ve směru červená 122:98.07” [I/15]
Dockyard 29'057 25'935 1'002 38'961 11'849 světelných let od Hope; [I/13-15], [II/2], [II/23]
Dolmin Fomalhaut 9 5 -23 25,1 Terranská kolonie ? [I/15], [III/1]
Dorado (5. z ?) Deneb (Alpha Cygni) 28 268 9 270 Terranská kolonie [I/1 str. 5 a 35]
Eden 8'702 -4'505 55'151 56'015 (56'000) M53; jen několik (9.17) světelných let od Farside [II/10]; transmiterová cesta k Zemi „jedna reléová stanice na 5'000 světelných let” [II/22]; 97.71 světelných let od centra M53
Transmiterová stanice Eden 01 789 402 5'023 5'100 transmiterová cesta mezi Edenem a Zemí
Transmiterová stanice Eden 02 1'578 804 10'045 10'200 transmiterová cesta mezi Edenem a Zemí
Transmiterová stanice Eden 03 2'367 1'206 15'068 15'300 transmiterová cesta mezi Edenem a Zemí
Transmiterová stanice Eden 04 3'156 1'608 20'090 20'400 transmiterová cesta mezi Edenem a Zemí
Transmiterová stanice Eden 05 3'945 2'010 25'113 25'500 transmiterová cesta mezi Edenem a Zemí
Transmiterová stanice Eden 06 4'734 2'412 30'135 30'600 transmiterová cesta mezi Edenem a Zemí
Transmiterová stanice Eden 07 5'524 2'814 35'158 35'700 transmiterová cesta mezi Edenem a Zemí
Transmiterová stanice Eden 08 6'313 3'216 40'180 40'800 transmiterová cesta mezi Edenem a Zemí
Transmiterová stanice Eden 09 7'102 3'619 45'203 45'900 transmiterová cesta mezi Edenem a Zemí
Transmiterová stanice Eden 10 7'891 4'021 50'225 51'000 transmiterová cesta mezi Edenem a Zemí
Ega Regulus
(Alpha Leonis)
-58 -62 105 135(54) Terranská kolonie ? [I/15] (v Lexikonu je chybně označena jako Pollux)
Eldorado III (3. ze 6) Boulanger 1'876 -391 -299 1'940 (1'900) směrem na centrum Mléčné dráhy [S25]
Erron-1 37'093 9'186 -138 38'214 „26'378 (nově, dříve uváděná vzdálenost 62'378 je nesmyslná) světelných let od světa Giantů” „ve výšce centra galaxie, ale na červené 12'579 světelných let před ním” „takříkajíc nalevo od něj” v „vodíkovém mračnu o průměru zhruba 28'000 světelných let a tloušťcě od 8'000 do 13'000 světelných let” [I/15], [II/2]
Esmaladan (2. z 5) Yaga -1'038 3'574 125 3'724 Utarové [I/14], [I/5, str. 292] „3'724 světelných let hluboko v tomto spirálním rameni” [I/5, str. 304] Esmaladan - domovská planeta zlověstných pyramidovitých lodí, 3'427 světelných let od Sol” [I/7, str. 343], [I/10, str.260] (kdysi uvedená hodnota 3'427 světelných let je špatně)
Everwinter -688 -86 7 693 (700) směrem k okraji Mléčné dráhy „směrem k vnějšku spirálního ramene”; Terranská kolonie [S11]
Farside (= Uriah)
(? z 9)
NGK 5024/001-9 8'694 -4'507 55'155 56'018 od Mléčné dráhy odvrácená strana M53; Pegasso [II/10]
Geret III (3. ze 14) Geret -8'501 -17'212 3'003 19'430 až do roku 39 n.l. domov Nogků [II/14], [II/15]
Konstrukční svět Giantů [Giant-Konstruktionswelt] 12'199 17'604 2'151 21'525 „tři transice a 15 hodin letu [směrem od Sol] je cíl POINT OF” [I/15]; Konstrukční svět Giantů; centrála transmiterových tras [I/14], [I/15]
Ginok -16'117 2'109 3'001 16'529 periferie Mléčné dráhy; spánkový svět Nogků [I/5] vzdálenost od Charr 7'603 světelných let
Grah (3. z ?)
Klink (4. z ?)
Gerrck -243 -25'830 -893 25'847 (26'000) domov Graků [II/12], [II/14]
Grakofalle (4. ze 7) -12'631 22'275 -2'437 25'723 ve směru letu Terra - Reet, před dosažením hala [II/1], [II/2]
Hadamar
(nebo Sombadana) (5. z 10)
Hadamarovo oko [Hadamars Auge] -2'214 6'191 -14'033 15'497 v otevřené hvězdokupě v halu Mléčné dráhy; ve směru ke galaxii Andromeda; Terranská hornická kolonie; Khoonen [S21], více jak 35'000 světelných let od Reetu
Hide-out (5. 4. z 11) 554 5'033 405 5'080 první mezizastávka POINT OF na letu z Hope na Terru (není v přímé spojnici) [I/3, str. 136 ff], zhruba 24'000 (23'800) světelných let od Hope [I/3, str. 162]
Hidplace (= Dalash) (4. ze 6) Nabob 2'301 -6'109 271 6'534 v hvězdokupě Dg-45; Roboni; opuštěná města Telů [I/9], [I/10]
Hope (= Kaso)
(5. z 18)
Col 20'932 17'311 1'072 27'184 (30'000/ 27'000?) spojitost s galaktickou ústupovou cestou do Drakhonu vedoucí také k centru galaxie a systému Sol; „V oblasti galaktického spirálního ramene II/a” [I/6, str. 262]; hrubá orientace: „Jsme 4'350 světelných let hluboko v Mléčné dráze směrem k centru galaxie”, po následujícím Time-Effekt skoku [I/1, str. 51] „GALAXY se ocitla v oblasti Mléčné dráhy, která je relativně chudá na hvězdy.” Pak už následovaly jen relativně malé Time-Effekt skoky [I/1, str. 60]
Inka nově My Persei -243 118 -9 270 Terranská kolonie ? [I/14]
Jump (3. z 5) -105 307 -140 353 po Hide-out 2. mezizastávka POINT OF na cestě z Hope na Terra [I/3]; 27'000 (27'077) světelných let od Hope [I/3, str.189 ff] „několik set světelných let od Sol [I/4, str.8]
Kalor (=Sedak)
(4. z 8)
-3'538 -4'190 2'463 6'012 úplně na okraji spirálního ramene I/a, Amfiové se zde dočasně ukrývali při útěku před Enoky; poslední kontakt s Terranci [I/13, str. 53 ff], [S20]
Kraylenova hvězda II
(2. ze 4)
Kraylenova hvězda [Kraylens Stern] -9'871 -16'328 831 19'098 1'249 světelných let od Külá [III/19 - 21], staré sídlo Nogků
Krüger 60A VII
(7. z ?)
Krüger 60A -3 13 0 12,9 blízko Sol, Terranská kolonie [I/3]
Külá (8. z 28) Kimiksovo oko [Kimiks Auge] -8'757 -16'018 1'304 18'301 „v ne tak dobře prozkoumaném vedlejším rameni galaxie”, „stěží víc jak 2'000 (2'092.31) světelných let” od Geretu; Gorm [II/17], [II/18], zhruba 16 hyperskoků průzkumníka [II/19], [II/20]
Kurrgenova planeta [Kurrgen-Planet]
(3. z 8)
A-23 451 (NGK) ?? -16'399 -12'260 -276 20'477 4 světelné roky od Babylonu [III/1]
Laxer systém Pollux -48 -10 22 54 Terranská kolonie ? [I/15]
Malo (? ze 3)
Harpyie (? ze 3)
Alpha Centauri 3 -3 0 4,5 Terranská kolonie [I/6] (v Lexikonu je chybně uveden Regulus (Alpha Leonis))
Mirac(21. z 21) 11'727 12'752 -2'014 17'441 Zlatý člověk [I/11, str. 33 ff]; „zelená 34:54.56! červená 03:10.67! modrá 16:70.06!” [I/11, str. 140] ve spirálním rameni II/a [I/15]
NGK 1959/07 III
(3. z 5)
NGK 1959/07 29'280 -16'419 3'021 33'705 „Periferie centra Mléčné dráhy” [II/6], svět mladých Graků
Nogk II
(Tantal II)
(2. ze 3)
Tantal 58'560 -42'845 9'211 73'142 (75'000) dobře 100 světelných let daleko od nejbližší hvězdy v halu Mléčné dráhy; až do roku 2057 domovský svět Nogků [I/13] „Téměř na opačné straně Mléčné dráhy. Více jak 80'000 (82'195.04) světelných let daleko od planety Charr” [I/5 str. 160]; [I/13, str. 71] „Jediné slunce v okruhu snad sta světelných let v halu Mléčné dráhy, k Andromedě obrácená strana galaxie.” [II/2] „Od Terry k centru Mléčné dráhy to bylo asi 30'000 světelných let. Přímá cesta sem byla skoro dvakrát tak dlouhá!” [S1] „Souřadnice také podivuhodně přesně odpovídaly vzdálenosti 75'000 světelných let” [I/13, str. 71] (v Lexikonu je chybně uvedeno 7'500 světelných let)
Noura (2. ze 7) 10'166 -10'666 2'701 14'980 (15'000) Roboni [I/10, str. 87 a 144], [S5] mlhavě ve směru od Sol k Tantalu [I/10, str. 20]
Oorch (4. z 11) -2'630 1'854 101 3'219 Ratekové [I/11], [S17], více jak 200 světelných let daleko od místa, které Esmaladanské lodě přeletěly po zelené souřadnici o 1847 světelných let, čímž se dostaly k Zemi na vzdálenost jen asi 600 světelných let, přičemž nejdříve odstranili nejbližší reléovou stanici vzdálenou 1'046 světelných let. [I/12, str.10]
Perm (1. ze 2) Beta Leonis -4 -13 38 40 Terranská kolonie [I/10]
Planeta XII (12. z 19) -15'869 -12'422 -408 20'157 570 světelných let od systému Kurrgen; umělá inteligence [III/3, 4]
Proxima Centauri II Proxima Centauri 3 -3 0 4,3 Terranská vojenská základna [I/1], [I/5]
Svět počítačů jedna [Rechnerwelt Eins] 66'816 -15'072 -1'014 68'502 68.000 světelných let od Země na protější straně Mléčné dráhy [III/5; Expo 118 korr.]
Reet (6. ze 17) Corr -165'115 285'988 -5'764 330'281 300'000 světelných let od hala Mléčné dráhy směrem k Andromedě [I/13], [II/2], [II/20] „na okraji hala Mléčné dráhy v její rovině rotace” [I/16]
RinokVII (7. ze 16) Rinok 71 70 116 153 systém Caldarijské oblasti vlivu relativně blízko Terry (vejcovité lodě potřebují jen 10 hodin letu) kolonizovaný Caldary kvůli nalezištím surovin [III/3], [III/4]
Robert (21. z 41) Saamova hvězda -11'063 -36'311 1'814 38'002 (11'650 parseku) obytný svět Graků [II/10], [II/11]; Noční obloha: „Moře nahuštěných sluncí na věčně černém pozadí.”
Robon (6. z 11)
Mounts (7. z 11)
Giant 513 -1'936 3 2'003 Roboni [I/5], [I/6] 2'013 světelných let [I/5, str.110]; 2'003 světelných let [II/6, str. 65 a 112]
Ross 614 IV (4. z ?)
Ross 614 V (5. z ?)
Ross 614 -11 -7 -1 13,1 blízko Sol; Terranská kolonie [I/3]
Sahara (3. z ?) Munroova hvězda 35 35 106 117 kolmo ke galaktické ekliptice [S14], [III/1], [III/2]
Signální hvězda [Signalstern] (5. z ?) 72'806 29'241 301 78'459 99'000 světelných let od Babylonu, skoro na konci druhé strany galaxie; začátek stanovení směru do galaxie Dhrakhon [I/16]
Svět skunků
[Skunk-Welt]
Tebe -1'383 -1'584 44 2'103 Terranská kolonie [I/13]
Skythos (? ze 14)
Skarremos
(14. ze 14)
28'470 -1'096 -1'517 28'531 původní planeta G'Loornů a Skythů; centrum Mléčné dráhy [I/8, str. 237]; „Vně chronosféry” [I/8, str. 286]; vzdálenost od centra galaxie 1'831.45 světelných let; vzdálenost od Quiet Zone 1'631.45 světelných let
Soradan (3. ze 7) -17'114 -10'331 -172 19'991 Zlatý člověk [I/16]
Spug (4. z ?) Walim -371 -25'912 -911 25'931 150 (153) světelných let od systému Gerrck a 3'000 (30'000 ?) (přesně 29'858) světelných let od Esmaladanského průmyslového komplexu Noid (Greys) [III/2], [III/3]
Terra (=Země)
(3. z 9)
Sol 0 0 0 –––– spirální rameno I/a, vzdálenost od centra Mléčné dráhy 28'500 světelných let
Tortuga (=Ril)
(4. z 15)
Gust 5'186 -290 14'760 15'647 na vnějším okraji Mléčné dráhy, v bezprostřední blízkosti cesty ze Země na Eden; Bukanýři; zhruba 40'000 (40'749) světelných let daleko od Edenu [SG1], [SG2]
Tower (6. z 9) 302 2'208 -351 2'256 sektor Labutě (Cygnus); „Na okraji temné mlhoviny v souhvězdí labutě” [I/15], [I/16]
W-4 (4. z ?) Ika-S-3 2'963 -13'240 -410 13'574 místo odkud na systém Sol zaútočila flotila prstencových lodí; svět ruin [I/11], [II/20] „Prázdný prostor mezi spirálními rameny I/a a II/a”; spojitost s Planetárními dvojčaty [I/11, str. 278 ff]
Walf (4. ze 14) Traust 76'799 12'909 -133 77'876 oblast překrytu s galaxií Drakhon po skoku na vzdálenost 997.3 světelných let; zničen; Walfen [II/3]
Wellington nově Beta Draconis 58 296 196 360 Terranská kolonie [I/14]
Wolf 359 III (3. z ?) Wolf 359 -2 -4 7 7,7 Terranská kolonie [I/3]
Xing IV (4. z 10) Xing 1'545 -27.5 -15 1'545 (1'500) ve směru na centrum Mléčné dráhy; v hvězdokupě Craxath [II/18]; Terranská kolonie [S8], [S11] „Pravděpodobně nejblíže k centru galaxie ležící pozemská kolonie” [S11]
Zeus nově Gamma Hydrae 79 -91 98

155

Terranská kolonie ?? [I/14]
Planetární dvojčata [Zwillingsplaneten] (? z 11) 493 -10'079 -1'306 9'729 (10'000) sektor NN/45 („sektor II/a, specielně ten okraj ležící proti našemu spirálnímu rameni, kartograficky zachycen a zkatalogizován”); „šest v párech spojených planet”, „ne ve směru na centrum galaxie, na konci sousedního spirálního ramene”; robotické lodi Tajemných [I/11 str. 168 ff] („Spirální rameno II/a, výchozí bod v druhé třetině.” [I/11, str. 192])

sestavení a zpracování: Michael Thiesen, Kaiserslautern

Mapy galaxie (po kliknutí na obrázek se otevře větší verze)

pohled shora
mapa_galaxie_1_m.jpg, 26 kB

pohled zboku
mapa_galaxie_2_m.jpg, 18 kB
detail okolí Sluneční soustavy
mapa_galaxie_3_m.jpg, 47 kB

prostorový pohled
mapa_galaxie_4_m.jpg, 22 kB

 

Na podkladě souřadnic ve výše uvedené tabulce jsem vytvořil mapy pro program Spartac. Aktuální verzi programu je možné stáhnout na adrese http://www.axelrogat.de/spartac (server bývá očas nedostupný, takže verzi 2.1 si můžeš stáhnout třeba tady). Program se neinstaluje, stačí ho rozbalit do libovolného adresáře. V dohledné době by se pak měla objevit i česká verze programu.
Odsud stažené mapy pak stačí rozbalit do podadresáře "Maps". Příslušná mapa se pak otevře pomocí menu [Projekt / Sternekarte laden] (klávesová zkratka "L").

mapy je možné stáhnou zde (9.87 KB) [staženo 268×]


podklady: Weltraumkarten

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 29.9.2020 v 21:07:48
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2024

TOPlist