http://archaikum.cz/ren_dhark/rd_tema_hrozba_galaxie_drakhon.php
[ Archaikum.cz > Ren Dhark > Informace o vesmíru Rena Dharka - hrozba galaxie Drakhon ]

Informace o vesmíru Rena Dharka - hrozba galaxie Drakhon

Již dlouho předtím než byla existence nové galaxie v blízkosti té naší vůbec známa, zasáhly obyvatele Mléčné dráhy ničivé bouře, které tento cizí útvar předcházely. Gravitační pole Mléčné dráhy bylo ovlivněno vlivy, které vycházely z nebezpečně se blížícího hvězdného nakupení. Patřilo k nim hyperprostorový orkán a trhliny v časoprostoru. Mnohé lodě byly vytrženy z reálného prostoru, mnohé národy musely opustit své planety a uchýlit se do jiných - přinejmenším zdánlivě - méně ohrožených oblastí.
Mezitím víme toto - galaxie Drakhon byla (následkem manipulace Tajemných s  obrovskými černými dírami v centru Mléčné dráhy) vytržena ze svého přirozeného vesmíru a při tom uvolněnými silami prakticky nasáta do našeho vesmíru.
Nikdo nedokáže říci, kde se nachází domovský vesmír národů Drakhonu, jak vypadá a jaké "vedlejší účinky" tam Tajemní svým jednáním vyvolali. Chtěli jen snížit smrtelnou intenzitu záření, kterým Grakové narušovali hyperprostorové základy Mléčné dráhy. Příliš pozdě poznali, jakou cenu musí zaplatit za úspěch svého plánu - a spolu s nimi všichni živé tvorové sídlící v Mléčné dráze, protože s objevením se Drakhonu dostalo slovo "katastrofa" zcela nový význam.
Faktem je, že zmanipulované černé díry zůstávají ve zhoubné vzájemné interakci s  Drakhonem, takže vzájemně stále působí přitažlivou silou - a Drakhon sám dělá to, že nasává hyperenergii a postupně dosahuje takového stupně nasycení, který mu umožní transici směrem do centra Mléčné dráhy.
Blížící se "skok" postaví do stínu vše, co Terranci, Telové, Ratekenové, Syntetové, Nogkové, Amfiové a všechny ostatní národy zatím zažily. Totální vymazání obou galaxií - jakmile se Drakhon dostane do Mléčné dráhy, nic a nikdo tomu nedokáže zabránit. Už nyní dochází v překrývající se zóně k  apokalyptickým scénářům. Hvězdy se sráží s jinými hvězdami a ničí přitom své planetární systémy v jaderném ohni. Ani v nejbujnější fantazii se nedá představit, jaké síly vzniknou při srážce dvou galaxií. Tento signál se musí projevit i v nejzazším koutku univerza - i kdyby světlu trvalo miliardy let, než by tam dorazilo.
Svědkem následků nebude žádný Terranec, žádný Tel, žádný Nogk.
Nejen Ren Dhark, ale i další Terranci nabývají v těchto dnech a týdnech nový význam. Kdykoliv se ukáže pravda o nebezpečí, které visí nad oběma galaxiemi jako Damoklův meč, objeví se strach nejen sám o sebe, ale i o rodiny a přátele. Někoho tento strach ochromí, někoho bude motivovat k tomu, aby se osudu přecijen postavil.
Ale jak?


Manfred Weinland

podklady: http://www.ren-dhark.de/drakhon/thema/zeitbombe-drakhon.htm

TOPlist