http://archaikum.cz/ren_dhark/rd_tema_amfiove.php
[ Archaikum.cz > Ren Dhark > Informace o vesmíru Rena Dharka - Amfiové, Cerashové a Feuerhüpferové ]

Informace o vesmíru Rena Dharka - Amfiové, Cerashové a Feuerhüpferové

Co víme od Arachnidů, na které jako první narazil Simon, pozemšťan uvězněný v těle strážce Tajemných? Je jisté, že kdysi byli v úzkém spojení s Qoorny, úhlavními nepřáteli Amfiů (Fanjuurů). Je zřejmé, že z Qoornů už delší dobu existují jen zbytky. Doba rozkvětu tohoto kdysi tak silného národa je v minulosti, kdy prakticky veškerou svou moc investovali v boji proti tehdejším Fanjuurům.
Řeč je o strážci řádu, kterého zde před svým odchodem z Mléčné dráhy instalovali a zanechali Tajemní. Základnou tohoto řádu byl Erron 2...
Ale zpět k Arachnidům (Cerashům). Na deváté planetě soustavy Col udělá archeolog Rog Sal úžasný objev - na dohled od napůl rozpadlého města Amfiů vykope tajemnou schránku, která se ukáže být rakví. V ní je zakonzervován tvor, který se podobá pozemskému pavoukovi, pouze je výrazně větší.
Nález dorazí na kontinent Deluge na planetě Hope, kde Nelson Doty, dobře známý z  počátečních dnů budování kolonie na Hope, pořídí několik fotografií.
Také Doty má jedno tajemství. Je - vedle svého nejlepšího přítele Goofyho - jediný člověk, který udržuje kontakt s Feuerhüpfery, kteří jsou mnohem víc než jen zvířata. Žijí v ústraní v horách kontinentu Main Island a jsou potomky astronautů, kteří na Hope ztroskotali dlouho před tím, než na tento svět vkročili pozemšťané.
Feuerhüpferové si prohlédnou snímky, které udělal Doty a jejich reakce nevěstí nic dobrého - znají pavoukovité tvory, které Rog Sal objevil. Znají i jejich jménu: Cerashové. A vědí, že napomáhají Qoornúm.
Uzavírá se tak kruh, aniž by se projevily souvislosti a pozadí.
Je toho známo jen málo, ale stačí to jako důvod ke starostem. Opět se ukazuje, že Mléčná dráha nabízí ještě bezpočet nebezpečí a hádanek. Protože i kdyby bylo odstraněno nebezpečí ze strany Qoornů a nikdo se nesetkal s Cerashy ... oni nebo jiní by tu byli. A oni nebo jiní mohou kdykoliv opustit svůj úkryt nebo hranice své říše.
Byl by to nevhodný čas, když jsou pozemšťané a jiné mocenské bloky (Telové, Utarenové, Ratekenové, ...) již beztak oslabeni střetnutími jako kdysi ve válce proti Grakům. Lidé by si měli být kdykoliv vědomi, že každou chvíli může vypuknout nová krize vyvolaná až do té chvíle neznámým protivníkem. A tato krize by mohla postihnout i ostatní národy, které v orchestru moci Mléčné dráhy zatím poznali.
Cerashové by mohli být takovým nebezpečím. Kdyby ještě existovali.
Samotné Qoorny nemůže nikdo jen tak pominout. Právě oni se opakovaně ukazují být mistry lží a intrik.
Vyčkávají.
Otázkou také je, co bude s Fanjuury v galaxii Halo a v prázdném prostoru vně Mléčnou dráhu, kteří zastavili nesčetně generací trvající útěk. Začali se obnovovat - a s tím se možná mohou v zářivé budoucnosti stát vůdčím národem.
Ten okamžik přijde, protože Amfiové a pozemšťané opět stojí proti sobě.
A jen čas ukáže, jestli v pokoji nebo ve válce.


Manfred Weinland

podklady: http://www.ren-dhark.de/drakhon/thema/amphis.htm

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 8.6.2009 v 20:09:29
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist