http://archaikum.cz/ren_dhark/rd_tema_charr.php
[ Archaikum.cz > Ren Dhark > Informace o vesmíru Rena Dharka - Nogkové ]

Informace o vesmíru Rena Dharka - Nogkové

Nogkové jsou nejoblíbenějším cizím národem v sérii Ren Dhark. Lidé s nimi přišli velmi brzy do kontaktu, který se po počátečních nedorozuměních velmi brzy rozvinul v přátelství. Tak jako jsou Nogkové spolehliví spojenci lidstva ve vesmíru, tak jsou Terranci jediný cizí národ, na který se Nogkové mohou stoprocentně spolehnout. Komandér Huxley byl dokonce jako první a jediná cizí bytost přijat do nogské "rady pěti set", která je jejich nejvyšším rozhodujícím grémiem.
Nogkové na Metanu v soustavě ColDospělý Nogk je zhruba 2.5 m vysoký, má plazům podobné tělo a hlava vypadá, jako by patřila vážce. Výrazné jsou velké fasetové oči. Kůže Nogků je hnědočerná se žlutými skvrnami. Dorozumívají se určitým druhem telepatické obrazové řeči. Impulzy k tomu potřebné vyzařují tykadly na hlavě.
Občas se objeví mutovaná verze Nogka, která je "jen" dva metry vysoká a má kobaltově modrou kůži.
Nogkové trpí dvěmi velkými nedostatky - jsou závislí na určitém záření, takže dlouhodobě nemohou žít pod každým sluncem. A jsou velmi citliví vůči vodě. Již příliš vysoká vlhkost vzduchu je může usmrtit, takže na Zemi podobným planetám musí používat přístroje, které jim vysuší vzduch pro dýchání.
Na druhou stranu se živí řasami, které prospívají jen na vodu velmi bohatých planetách. Nogkové jsou tak odkázáni na vcelku specielní sluneční soustavu. Spektrum záření centrální hvězdy musí odpovídat, musí tam být alespoň jedna pouštní planeta a jedna vodní planeta kvůli výživě.
Takový národ může přežít samozřejmě jen tehdy, pokud ovládá alespoň meziplanetární lety v rámci své sluneční soustavy. Jak ale nogkové dospěli k  tomu, čím jsou dnes? Sotva se mohli někde vyskytnout a okamžitě ovládnout lety do vesmíru.
Historie Nogků pod vládou Charauy sahá jen asi dva tisíce let zpátky. Dnes víme, že jsou to následky akce, při které inteligentní Nogkové uprchli do bezpečí před pochopy císaře Hitaura. Ten totiž na vrcholu své moci, když impérium Nogků ovládlo prakticky celá Magellanschova mračna vyvíjel postupy, jak inteligentní Nogky vytřídit z přírůstku populace a vychovávat jen hloupé jedince bez sklonu k  odporu. Císař tak chtěl zajistit vládu své dynastii, což se mu také na další dva tisíce let zdařilo. Cenou za to ale byla degenerace, takže kdysi silné impérium se smrsklo na tři sluneční soustavy, než je objevila expedice výzkumné lodi CHARR.
Charauovi Nogkové zpráchnivělou dynastii zničili a mohli doufat v to, že opětovné spojení přivede národ k nové velikosti. Doufali také v to, že v  císařských archivech zjistí více o počátcích vlastního národa. Byl to ale mylný úsudek. Záznamy z dob před objevem letů do vesmíru nebyly nikdy nalezeny.
Buďto měli jindy tak snaživí a stále bádající Nogkové v tomto případě smůlu, protože zastavili všechna další pátrání po původu svého národa. Nebo se z lidem nepochopitelných důvodů obávali, kam by je tato pravda zavedla.
Frederic Huxley, velitel lodi CHARR a člen Nogské vlády to ale viděl jinak. Bylo mu jasné, že se žádný národ nemůže vyvinout přirozenou cestou, pokud jako výživu nemůže použít rostliny na své planetě. Nevěděl ale, jestli má právo tento výbušný problém prozkoumat, když to vlastně není věc, která by se ho týkala.
Ale víme také, že není nic horšího než v člověku hlodající jistota, že by mohl nalézt dlouho hledané vysvětlení. A tak si můžeme být jistí, že Huxleyovi otázka původu Nogků ležela v hlavě, když dostal příkaz, aby zneškodnil stále ještě aktivní sluneční sondy ve Velkých Magellanschových mračnech, poslední ukrutnou pozůstalost dynastie Hitaurů.
Jestli se ale odpovědi, které nalezne expedice výzkumné lodi CHARR budou líbit Nogkům a lidem, to ukáže jen čas...


Hajo F. Breuer

podklady: http://www.ren-dhark.de/drakhon/thema/charr.htm

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 8.6.2009 v 20:09:34
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2024

TOPlist