http://archaikum.cz/ren_dhark/rd_tema_umela_inteligence.php
[ Archaikum.cz > Ren Dhark > Informace o vesmíru Rena Dharka - Umělá inteligence ]

Informace o vesmíru Rena Dharka - Umělá inteligence

Legendární Checkmaster POINT OF se zdá být více než jednoduchým počítačem a  inteligentní robot Artuš je ryzí stroj se silnými - i když mnohdy zvláštně působícími - pocity. Nerealistická fantazie autorů sci-fi?
Reálný výzkum se dnes (rok 2003) důkladně zabývá tématem umělé inteligence. Naše počítače jsou mezitím schopny úžasných výkonů a stroje se správnými senzory a  vhodnými programy mohou samostatně reagovat na nové situace a je-li to nutné, pak i rozvíjet nové strategie k překonání uživatele.
Je to ale umělá inteligence?
Uvažujme současný vysoce výkonný počítač. Právě tak jako první počítač vyvinutý němcem Konrádem Zusem pracuje stále ještě s binárním kódem. To znamená, že stroje jsou v principu naprosto hloupé - poznají jen to, je-li proud zapojený nebo ne. Kromě ano a ne, respektive 0 a 1 pro ně nic neexistuje. Člověk je naštěstí dostatečně inteligentní a matematicky nadaný, takže si za čísly 0 a 1 umí představit libovolnou početní operaci. Dnešní počítače redukují vše, jakkoliv je to složitě zadané, na posloupnost jedniček a nul.
Že člověk u tohoto v podstatě primitivního systému zůstává souvisí s tím, že takový počítač je velmi jednoduché zkonstruovat. Celá řada výzkumníků na celém světě pracuje na analogové obdobě počítačů, které by kromě ano a ne znali i  "možná". Udělejme malý krok do budoucnosti a představme si počítač, který pracuje analogově a ne binárně. Mohl by pojmenovat všechny stupně informace bez převodu do binární soustavy. Byl by takový počítač schopen rozvíjet pravou inteligenci? Asi sotva.
Takové zařízení by ale bylo schopné se učit a vytvářet nové strategie. Ale jak by byl dobrý by konec konců stále ještě záviselo na naprogramování. Pravá inteligence je něco jiného. Inteligence je intuitivní.
Dá se ale namítnout, že inteligence lidí je také "naprogramovaná", že závisí na zkušenostech z průběhu mládí - výchově a vzdělání. To je ale jen částečně pravda. Protože zatímco člověk může u komplikovaného stroje s určitou pravděpodobností předpovědět, jak bude reagovat, u lidí je to nemožné. Existují absolventi vysoké školy kteří skončí ve stoce a děti z rozvrácených rodin, které se dostanou úplně nahoru.
Lidský mozek je více než analogový počítací stroj. I když dnešní věda ví velmi mnoho o působení různých hormonů a látek v mozku, tak sídlo nebo zdroj inteligence je stále ještě záhadou. Duše a inteligence se zdají jít ruku v ruce - a "božská jiskra", která nás dělá lidmi stále ještě nebyla nalezena.
Dovoluje toto pozadí vůbec ve sci-fi prezentovat inteligentní stroje? A proč ne? První výzkumníci se již zabývají kombinací čipů a živých nervových buněk. Takovýto "biopočítač" by mohl jednoho dne otevřít zcela nové perspektivy, které si dnes neumíme ani představit. Proto je Checkmaster naprosto v mezích možností.
V Artušově hlavě se stará nexus 24 programovacích mozků kyborgů o inteligenci a duši robota. Nereálné? Kdo ví. V každém případě má jeden z těchto 24 počítačů prokázaný defekt. A tento defekt u stroje probudil vědomí.
Je snad podle toho také lidská inteligence je následkem (biologického) defektu? Pokud se podíváme na dnešní svět, můžeme si na tuto otázku odpovědět ano...


Hajo F. Bauer

podklady: http://www.ren-dhark.de/drakhon/thema/checkmaster.htm

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 8.6.2009 v 20:09:44
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist