http://archaikum.cz/ren_dhark/rd_tema_nadani.php
[ Archaikum.cz > Ren Dhark > Informace o vesmíru Rena Dharka - nadaní: případ Juanita Gonzalesová ]

Informace o vesmíru Rena Dharka - nadaní: případ Juanita Gonzalesová

Ani pořádně nevíme, jak je zvláštní - Juanita Gonzalesová. Jedenáctileté děvče, které nejprve ztratilo svého otce a pak i matku. Úplný sirotek se nakonec ve slumech Ria nesetkal s nikým jiným než s Johnem Brownem (Jimem Smithem), který se ve skutečnosti jmenuje Gisol a patří k  národu Worgunů. A ten je identický s dlouho hledanými Tajemnými - staviteli POINT OF, jeskynního systému na Hope, stanic Erron a ... seznam by mohl pokračovat do nekonečna.
Juanita má jeden zvláštní dar - má schopnost se udělat "psychicky neviditelnou". Jak říká - v okamžiku nebezpečí vyzařuje člověk bezděčně frekvenci, která může dalece ovlivnit mozkové funkce ostatních, aniž by si toho všimli. Juanita není v  tom okamžiku opticky neviditelná  a robot by se nikdy nenechal její "aurou" oklamat, ale dokáže zcela zahltit smyslové vnímání svého biologického protějšku.
Než se dostaneme k vysvětlení, okážeme si několik jevů, které sílí od roku 2010 a jsou pozorovány kolem roku 2040. Od této časové značky můžeme zpětně statisticky sledovat, že na Zemi narůstá počet lidí se zvláštním nadáním.
Výzkum který se tím zabývá je ještě mladý, ale předpokládá se - i když přesný čas začátku není známý - primární spojitost se zesílením záření galaktického pozadí, změnami v magnetickém poli a hyperzáření.
To vše ale zmizelo s návratem Drakhonu do původního univerza, důsledky jsou ale neoddiskutovatelné - existuje vysoký počet lidí (a pravděpodobně též jedinců jiných galaktických ras) u kterých po generace trvající vliv záření zjevně vedl k vývojovému skoku.
Jinými slovy: jednotliví lidé se dostali na vyšší příčku v evolučním vývoji. Nemusí být chytřejší, alespoň ne nutně a jejich talent je automaticky vyzdvihuje nad "normální" pozemšťany.
Již před Juanitou byly případy, které na tento vývoj poukazovaly. Připomeňme si do soustavy Giantů unesené lidi, jejichž děti "podporoval" CAL jako Level-X-způsobilé Piu, Edgara a Tylera.
Stopy ale vedou mnohem dál, neboť co je ke slovu často dostavivší se nadání Arca Doorna "intuitivně" pochopit cizí techniku? [v případě Arca Doorna se později ukázalo, že jde o Worgunského mutanta jménem Arcdoorn] Musíme se zeptat, co je ve skutečnosti "intuice". Nespočívá normálně na zkušenostech, které člověk získá v  průběhu života? Ale jak může být člověk, který je pevně zakořeněný v - odpusťte mi ten výraz - primitivní technologii 21. století, tedy před setkáním s  technikou Tajemných, jak může takový člověk prohlédnout špičkovou technologii všech možných galaktických druhů, která by pro něj měla být naprosto cizí?
Vedle Doorna jsou tu dozajista ještě další, kteří takto působí - například dvojčata Snideovi.
Pro vzdělávání a péči o nedospělé nadané bylo mimo jiné vytvořeno zařízení v  Tycho City na Měsíci. Někdo si je napětí a možných konfliktů, které jsou s  těmito zvláštními lidmi spojeny zřejmě vědom - a usiluje o to, aby se jejich schopnosti zaměřili do oblastní odpovídajících lidské morálce.
U jiných lidí někde v Mléčné dráze existují jiné cesty a stanovené cíle a nikdo nemůže vyloučit, že z toho jednoho dne nevznikne obrovské nebezpečí pro galaktický mír.
Zažehnat nebezpečí je třeba nejdříve ve vlastních řadách. Každý člověk je jednotlivec a ne každý zvláštně nadaný je také eticky a mravně nad svými bližními.
S pomocí vyhledávače Robonů se podařilo nalézt mnoho postižených a nabídnout jim pomoc. Ale je tu určitý počet statisticky nezjištěných případů, které přístroje nepochopily nebo nějak neidentifikovaly.
Zdá se, že počet výjimečných jevů je ještě velmi malý - ale to se může s  následující generací dramaticky změnit.
Tolerance a schopnost porozumění staré a nové frakce by pak jistě byla podrobena těžké zkoušce.
Při takovém konfliktu by se mnoho vnitřních galaktických problémů pravděpodobně dostalo hluboko do stínu.


Manfred Weinland

podklady: http://www.ren-dhark.de/drakhon/thema/begabte.htm

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 8.6.2009 v 20:09:38
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist