http://archaikum.cz/ren_dhark/rd_tema_masol.php
[ Archaikum.cz > Ren Dhark > Informace o vesmíru Rena Dharka - MASOL ]

Informace o vesmíru Rena Dharka - MASOL

Po setkání s Margunem a Solou, legendárními konstruktéry POINT OF, by se dalo předpokládat, že Ren Dhark a jeho posádka konečně proniknou do všech tajemství prstencové lodi. To se ale nestalo. Mohlo by se stát, že ani stavitel lodě není přesně informován o jejích možnostech?
Podívejme se na toto komplexní téma pořádně: Margun a Sola jsou konstruktéry POINT OF. Začali také s její stavbou, ale loď dokončili až o tisíc let později Ren Dhark a jeho lidé.
Během tohoto tisíce let ležela nedodělaná loď v hlubinném komplexu na Deluge. Tisíc let jsou zatraceně dlouhá doba, během které se toho může hodně stát. Záznamy o tom, co se v tomto období v průmyslovém dómu a přilehlých výklencích dělo ale neexistují nebo přinejmenším nebyly dosud nalezeny.
Podle tvrzení Marguna a Soly byl vstup do jeskyně s prstencovou lodí a do průmyslového dómu přinejmenším prvních dvě stě let po jejich odletu do galaxie Orn nemožný, protože použití Hy-Kon záření by způsobilo smrt každého živého tvora v komplexu. Ale zbývajících osm set let jsou dlouhá doba, kdy se s  jejich prototypem kosmické lodě mohlo něco dít.
Margun a Sola každopádně loď viděli opět až tehdy, když přistála na Terra Nostře. Římané a "normální" Worgunové, kteří s nimi na Hope spolupracovali a věděli o lodi jsou již dávno mrtví. Většina z nich byla usmrcena ve zmatcích konečného útoku proti Zyzzktům a to nepočítáme s tím, že by někdo z nich své vědomosti insektoidům prozradil, protože by se sotva zřekli toho, aby tak geniální konstrukci jako POINT OF dostali do svých chitinových spárů.
Ale o lodi věděl ještě někdo, jehož délka života je tak dlouhá, že můžeme předpokládat, že žije ještě v roce 2059 - Dalon, posel mutovaných Worgunů. Margun a Sola ho už nikdy nepotkali, ale ani žádný jiný Worgun. Přesto musíme vycházet z toho, že takoví Worgunové jsou, protože jak řekl Dalon: „Jsem na cestě již tisíce let abych připravil mladé mutanty na jejich budoucnost a  ochránil je před svody zla. Zlo usnadňuje život a člověk se ho naučí při dlouhé délce života používat, ale žádá si to svou cenu. Někdy i velmi vysokou cenu. Je jednoduché, vydat se touto cestou.” Více říct nemohl, protože poslední útok Zyzzktů na průmyslový dóm začal - útok, který odrazili jen s použitím nedodělaného Hy-Kon zářiče.
Přinejmenším se nedá vyloučil, že se Dalon někdy vrátil a nedokončenou kosmickou loď pozměnil. Ale proč ji nedokončil a nevzal s sebou?
Snad proto, že disponoval ještě mocnějším dopravním prostředkem? V každém případě víme, že Dalon neodešel s ještě neporaženými Worguny jak chtěl. Jsou snad někde kolonie Worgunských mutantů, které bojují za dobro a disponují extrémně vysokou technikou? O tom můžeme pochybovat, protože proč nikdy nenavázali kontakt s Margunem a Solou a nepomohli jim v boji proti Zyzzktům?
Je podle toho Dalon osamělý bojovník? Také o tom by se dalo pochybovat, protože disponuje tak mocnými prostředky, že se zdá jako nevěrohodné, že by je mohl vyvinout jedinec - i když je Worgun.
Ale jaká moc by ještě mohla mít své prsty ve hře? Snad Baldurenové, tajuplný, bohům rovný zlatý národ z mytologie Worgunů, "Tajemní Tajemných"?
Přinejmenším se vyplatí krátce o této tezi zapřemýšlet. Baldurenové - pokud by to skutečně byli oni - by jistě byli schopní vybavit Dalona lodí a další výstrojí, která by mu umožnila aby se nerušeně vydal, kamkoli by chtěl. Bylo by pak přinejmenším možné, že by nedokončenou POINT OF - nebo MaSol, jak se tehdy jmenovala - jedním nebo druhým způsobem upravil. O důvodech bychom mohli pouze spekulovat, protože Zlatí jsou vlastně jen bájné bytosti, o jejichž skutečných pohnutkách nikdo nic neví.
Možná během té dlouhé doby objevil nedodělanou prstencovou loď někdo úplně jiný a upravil jí. Nevíme. Víme jen, že ani sami Margun a Sola nebyli informováni o  všech možnostech, které jejich proslulá konstrukce obsahuje. A také víme, že se toto stane podnětem pro mnohá napínavá dobrodružství v budoucnosti Rena Dharka...


Hajo F. Breuer

podklady: http://www.ren-dhark.de/drakhon/thema/masol.htm

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 8.6.2009 v 20:09:37
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2024

TOPlist