http://archaikum.cz/skola/zapisniky.php
[ Archaikum.cz > geodézie a škola > Zápisníky ]

ZápisníkyZápisníky (závazné tiskopisy pro geodetické a kartografické práce - kompletní seznam aktuálních tiskopisů je dostupný zde (některé starší tiskopisy/zápisníky již byly zrušeny - viz Zpravodaj ČÚZK)), které jsem si z různých důvodů (kopírku doma nemám ale tiskárnu ano) přepsal v  Excelu. Vše je zabaleno  WinZipem. Pokud chceš některý zápisník vyplňovat ručně, může být pro tisk vhodnější jeho *.pdf verze (obsahuje všechny potřebné fonty a není závislá na Excelu, stačí  Adobe Reader)
Později sem byly přidány i další zápisníky, které jsem našel různě na internetu (jejich původ je popsán dole na této stránce)

Pokud se ti zápisník v Excelu nevejde na jednu stránku (zkoušeno na tiskárně HP6L), zadej v menu Soubor / Vzhled stránky měřítko (upravit na x procent normální velikosti) nebo zaškrtni přizpůsobit na jednu stránku...

Univers Condensed – font pro zápisníky (312 kB) (pro instalaci otevři složku %windir%/fonts a vyber menu [Soubor/Nainstalovat nové písmo ...]. Poté nalistuj adresář s novými fonty a v seznamu vyber ty, které chceš naistalovat. Prosté nakopírování souborů s fonty do této složky obvykle nestačí)

6.19 KB 31.14 KB Geodézie č. 96 - 1960 Zápisník astronomické orientace na Slunce  
8.63 KB 53.23 KB Geodézie č. 2.18 - 1983 Zápisník měřených vodorovných směrů  
11.35 KB 54.41 KB Geodézie č. 2.19 - 1983 Zápisník měřených výškových úhlů  
27.49 KB 96.82 KB Geodézie č. 2.20 - 1971 Výpočet centračních změn směrů  
15.71 KB 55.79 KB Geodézie č. 2.25 - 1971 Protínání vpřed z úhlů  
14.35 KB 60.40 KB Geodézie č. 2.26 - 1971 Protínání vpřed z orientovaných směrů  
22.51 KB 64.23 KB Geodézie č. 2.27 - 1971 Protínání vpřed z délek  
17.25 KB 56.69 KB Geodézie č. 2.28 - 1983 Protínání zpět  
17.64 KB 47.85 KB Geodézie č. 2.34 - 1971 Výpočet směrníků, stran a směrových součinitelů 1
5.77 KB 28.01 KB Geodézie č. 2.34 - 1988 Výpočet stran, jižníků, členů a, b, as, bs, us a oprav δ  
4.78 KB 25.93 KB Geodézie č. 3.06 - 1971 Zápisník pro přesnou nivelaci  
2.99 KB 27.21 KB Geodézie č. 3.39 - 1971 Zápisník pro technickou a plošnou nivelaci  
5.20 KB 31.80 KB Geodézie č. 4.05 - 1983 Zápisník měřených úhlů a vzdáleností  
10.50 KB 45.71 KB Geodézie č. 4.06 - 1970 Zápisník vodorovných směrů, zenitových vzdáleností, dálkoměrných úhlů a délek  
8.20 KB 38.70 KB Geodézie č. 4.09 - 1983 Tachymetrický zápisník  
7.69 KB 47.30 KB Geodézie č. 4.12 - 1971 Výpočet souřadnic bodů polygonových pořadů  
--- --- Geodézie č. 4.13 - 1983 Výpočet výšek v polygonovém pořadu  
2.92 KB 38.98 KB Geodézie č. 4.20 - 1983 Výpočet souřadnic bodů měřických přímek 1
4.50 KB 52.91 KB Geodézie č. 4.23 - 1971 Výpočet orientovaných směrů  
6.06 KB 32.24 KB Geodézie č. 4.36 - 1983 Zápisník vodorovných směrů, dálkoměrných úhlů a vzdáleností (paralaktika)  
3.26 KB 44.38 KB Geodézie č. 4.42 - 1991 Seznam souřadnic a výšek  
4.43 KB 37.72 KB Geodézie č. 4.43 - 1986 Geodetické údaje o PBPP  
17.18 KB 63.51 KB Geodézie č. 4.57 - 1983 Zápisník podrobného měření  
1
4.52 KB 4.52 KB Geodézie č. 9.02 - 2000 Zápisník podrobného měření ze ZPMZ 1
15.55 KB --- Geodézie č. 9.xx Formuláře pro GP a ZPMZ (aktuálnost viz poznámka dole)  
5.19 KB 24.90 KB --- Zápisník měřených zenitových úhlů a vzdáleností (trigonometrická nivelace)  
14.83 KB 53.93 KB --- Zápisník zenitových úhlů měřených v laboratorní jednotce  
7.51 KB 42.71 KB --- Určení azimutu gyroteodolitem  
8.13 KB 57.75 KB --- Měření na kreslícím stereometru 2
11.11 KB 57.34 KB --- Měření na stereokomparátoru 2
4.55 KB 39.73 KB --- Zápisník délek měřených pásmem (postup výpočtu 108.22 KB)
12.38 KB --- --- Transformace souřadnic (pomocí dvou identických bodů)  
3.91 KB --- --- Výpočet výměr pomocí L'Huillierových vzorců  

stažení všech zápisníků: 1.72 MB


autoři zápisníků:
moje zápisníky
1 SPŠZ
2 SPŠZ - Jan Staněk
ČVUT v Praze → Fakulta stavební → Katedra geodézie a pozemkových úprav → Ing. Josef Vlasák
Česká zemědělská univerzita v Praze → Katedra biotechnických úpravy krajiny

poznámka: aktuální verze tiskopisů pro vyhotovení ZPMZ a geometrických plánů podle platných zákonů jsou na stránce ČÚZK na adrese http://cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10376&AKCE=DOC:10-FORMS_GP (nabídka Předpisy a dokumenty → Tiskopisy ČÚZK → Tiskopisy pro vyhotovení geometrických plánů)

TOPlist