http://archaikum.cz/skola/zapisniky_kompletni_seznam.php
[ Archaikum.cz > geodézie a škola > Zápisníky - kompletní seznam tiskopisů (zápisníků) vydávaných rezortem ČÚZK ]

SEZNAM ZÁVAZNÝCH TISKOPISŮ

stav ke dni 1.10.2001 (změny do r. 2006 zahrnuty)
původní označení / n.označ. / signál.výtisk z: 1 ASTRONOMIE A GRAVIMETRIE 1.24 Zápisník astronomické orientace na Slunce................................... A3 P b 2 L-A4 1972.... x.......... ? 1.26 Zápisník astronomické orientace na Polárku.................................. A3 P b 2 L-A4 1972.... x.......... ? 1.40 Místopis tíhového bodu...................................................... A4 P b 1 L-A4 1984.... x.......... ? 1.41 Seznam tíhových údajů....................................................... A3 P b 2 L-A4 1984.... x.......... ? 1.42 Seznam tíhových bodů v okolí Laplaceova bodu................................ A3 P b 2 L-A4 1984.... x.......... ? 1.45 Výpočet topografické opravy gt(O-166,7) v okolí Laplaceova bodu............. A3 P b 2 L-A4 1984.... x.......... ? 1.46 Přehlídka bodů ZTBP – Záznam č.............................................. A4 P b 1 L-A4 1984.... x.......... ? 1.47 Návrh na umístění tíhového bodu............................................. A4 P b 1 L-A4 1984.... x.......... ? 1.48 Záznamy o stavu bodů ZTBP................................................... A3 P b 2 L-A4 1984.... x.......... ? 2 TRIANGULACE 2.18 Zápisník měřených vodorovných směrů......................................... A3 P b 2 L-A4 1983.... x.......... 26.08.05 2.19 Zápisník měřených výškových úhlů ........................................... A3 P b 2 L-A4 1986.... x.......... 16.05.01 2.20 Výpočet centračních změn směrů.............................................. A3 P b 2 L-A4 1971.... x.......... ? 2.21 Výpočet závěrových odchylek v trojúhelnících................................ A3 P b 2 L-A4 1970.... x.......... ? 2.23 Rozměry měřických staveb.................................................... A3 P b 2 L-A4 1971.... x.......... ? 2.24 Zřízení a ochrana měřické značky............................................ A4 P b 2 L-A4 1996.... x.......... 12.10.04 2.30 Výpočet výšky trvalého signálu nad zajišťovacím bodem....................... A3 P b 2 L-A4 1988.... x.......... 16.05.01 2.31 Výpočet pravoúhlých souřadnic z polárních prvků............................. A3 P b 2 L-A4 1984.... x.......... ? 2.34 Výpočet stran, jižníků, členů a oprav....................................... A3 P b 2 L-A4 1988.... x.......... ? 2.37 Zápisník měřených vodorovných směrů v základním polohovém bodovém poli ..... A3 P b 2 L-A4 1984.... x.......... 12.10.04 2.38 Záznam o rekognoskaci....................................................... A4 P b 2 L-A4 1986.... x.......... ? 2.39 Orientace směrů a výpočet členů I pro vyrovnání............................. A3 P b 2 L-A4 1970.... x.......... ? 2.40 Záznam o rekognoskaci bodu.................................................. A4 P b 2 L-A4 1996.... 2.40-2005.. 26.08.05 2.47 Seznam souřadnic geodetických bodů.......................................... A3 P b 2 L-A4 1991.... x.......... ? 2.69 Výsledky triangulačních prací............................................... A3 P b 2 L-A4 1984.... x.......... ? 2.74 Záznam o rekognoskaci a údržbě měřické značky............................... A4 P b 2 L-A4 1994.... x.......... 26.08.05 2.75 Geodetické údaje trigonometrického bodu..................................... A4 P b 2 L-A4 1994.... 2.75-2005.. 26.08.05 3 NIVELACE 3.01 Vývoj délky laťového metru.................................................. A3 P b 3 L-A4 1984.... x.......... ? 3.02 Zápisník měřených délek laťového metru...................................... A3 P b 2 L-A4 1984.... x.......... ? 3.39 Zápisník pro technickou a plošnou nivelaci.................................. A3 P b 2 L-A4 1984.... x.......... 16.05.01 3.40 Rekognoskační zpráva........................................................ O A3 P b 2 L-A4 1971.. x.......... ? 3.41 Rekognoskační zpráva........................................................ V A3 P b 2 L-A4 1971.. x.......... ? 3.50 Místopis nivelačních bodů................................................... O A3 P b 2 L-A4 1971.. x.......... ? 3.51 Místopis nivelačních bodů................................................... V A3 P b 2 L-A4 1984.. x.......... ? 3.63 Soubor nivelačních údajů.................................................... O A4 P b 2 L-A4 1970.. x.......... ? 3.64 1. Přehled prací a počtu Nivelačních údajů (NÚ)............................. A4 P b 2 L-A4 1984.... x.......... ? 3.65 2. Statistické údaje........................................................ A4 P b 2 L-A4 1983.... x.......... ? 3.66 3. Záznam o sdělení nivelačních údajů....................................... A4 P b 2 L-A4 1970.... x.......... ? 3.67 4. Nivelační údaje.......................................................... O A4 P b 1 L-A4 1970.. x.......... ? 3.68 Nivelační údaje............................................................. A4 P b 2 L-A4 1995.... x.......... 21.04.98 3.69 5. Soupis vyřazených listů.................................................. A4 P b 2 L-A4 1970.... x.......... ? 4 MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE 4.22 Průvodní záznam tvorby Základní mapy ČR 1:25 000............................ A4 P b 2 L-A4 1993.... x.......... ? 4.26 Průvodní záznam obnovy Základní mapy ČR 1:10 000............................ A4 P b 2 L-A4 1993.... x.......... 02.12.98 4.28 Průvodní záznam tvorby a obnovy Mapy okresů ČR 1:100 000.................... A4 P b 2 L-A4 1991.... x.......... ? 4.32 Výpočet výměr parcel (dílů)................................................. A3 P b 2 L-A4 2001.... x.......... 26.08.05 4.42 Seznam souřadnic a výšek.................................................... A4 P b 2 L-A4 1991.... x.......... 26.08.05 4.43 Geodetické údaje o PBPP..................................................... A4 P b 2 L-A4 1994.... 4.43-2005.. 26.08.05 4.44 Požadavek na geodetické údaje/Oznámení závad a změn na bodech (doporuč.).... A4 P b 2 L-A4 1994.... 4.44-2005.. 26.08.05 4.45 Průvodní záznam tvorby Základní mapy ČR 1:10 000............................ 2xA3 P b 2 L-A4 1993.. x.......... ? 4.46 Seznam bodů Základní mapy ČR 1:10 000....................................... O A3 P b 2 L-A4 1991.. x.......... 02.12.98 4.47 Průvodní záznam Státní mapy 1:5000 – odvozené............................... A4 P b 2 L-A4 1993.... x.......... 02.05.00 4.48 Průvodní záznam obnovy katastrálního operátu................................ - netiskne se – 4.53 Průvodní záznam obnovy...................................................... A4 P b 2 L-A4 1985.... x.......... 26.08.05 4.54 Průvodní záznam vydávání.................................................... At P c 2 L-At 1993.... x.......... ? 4.55 Seznam změn v mapovém listě … v roce … ..................................... A4 P b 2 L-A4 1993.... x.......... 17.05.01 4.56 Zápisník podrobného měření.................................................. O A3 P b 2 L-A4 1994.. 4.56-2005.. 26.08.05 4.57 Zápisník podrobného měření.................................................. V A3 P b 2 L-A4 2001.. x.......... 26.08.05 4.60 Průvodní záznam obnovy Základní mapy ČR 1:25 000............................ A4 P b 2 L-A4 1993.... x.......... ? 4.61 Seznam bodů Základní mapy ČR 1:25 000....................................... A3 P b 2 L-A4 1993.... x.......... ? 6 KATASTR NEMOVITOSTÍ 6.01 Výpis z pozemkové knihy..................................................... A4 P b 2 L-A4 1993.... x.......... 26.08.05 6.07 Výpis z katastru nemovitostí – podrobnější údaje o právních vztazích........ A4 P b 1 L-A4 1993.... x.......... 17.05.01 6.22 Výpis z katastru nemovitostí................................................ A4 P b 2 L-A4 1993.... x.......... 02.12.98 6.24 Výpis z katastru nemovitostí – dům s byty a nebytovými prostorami A4 P b 2 L-A4 1993 ve vlastnictví osob............................................................................ x.......... 03.05.99 6.26 Seznam pomístních názvů..................................................... A4 P b 1 L-A4 2001.... x.......... 26.08.05 6.28 Seznam parcel - srovnávací sestavení parcel................................ A3 P b 2 L-A4 2002.... x.......... 12.10.02 6.31 Výkaz úhrnných hodnot druhů pozemků (kultur)................................ O A3 P b 2 L-A4 1983.. x.......... ? 6.32 Výkaz úhrnných hodnot druhů pozemků (kultur)................................ V A3 P b 2 L-A4 1983.. x.......... 29.05.00 6.47 Kopie katastrální mapy...................................................... A4 P b 1 L-A4 1995.... 6.47-2005.. 26.08.05 6.48 Kopie katastrální mapy...................................................... A3 P b 1 L-A3 1995.... x.......... 16.05.01 6.56 Přehled záznamů podrobného měření........................................... O A3 P b 1 L-A4 2002.. x.......... 26.08.05 6.64 Kniha dodávek............................................................... V A3 P b 2 L-A4 1988.. x.......... 26.08.05 6.79 Výkaz o celkových výměrách.................................................. A4 P b 1 L-A4 1986.... x.......... 16.08.03 6.81 Geometrický plán............................................................ A4 P b 1 L-A4 1998.... x.......... 26.08.05 6.82 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí ................ A4 P b 2 L-A4 1998.... x.......... 26.08.05 6.84 Geometrický plán............................................................ A3 P b 1 L-A3 1998.... x.......... 26.08.05 6.85 Žádost o potvrzení geometrického plánu...................................... A5 P b 1 L-A5 1998.... 6.85-2005.. 26.08.05 6.86 Výkaz údajů o BPEJ k parcelám nového stavu.................................. A4 P b 2 L-A4 1998.... x.......... 26.08.05 6.100 Příloha A – Seznam pozemků 6.101 Příloha B – Seznam budov 7 DOKUMENTACE A REPRODUKCE 7.20 Kartotéční lístek technické dokumentace..................................... A5 P c 1 L-A5 1970.... x.......... 02.05.00 7.25 Sdělování triangulačních údajů.............................................. A3 P b 2 L-A4 1970.... x.......... 02.12.98 7.41 Kartotéční lístek všeobecné dokumentace (katastr nemovitostí)............... A4 P b 1 L-A4 1983.... x.......... 17.04.00 7.74 Kniha zakázek pro snímkování................................................ A3 P b 2 L-A4 1986.... x.......... ? 7.75 Kartotéční záznam o mikrofilmu.............................................. A5 P c 2 L-A5 1986.... x.......... 16.08.03 7.77 Záznam o kontrole kopie/duplikátního mikrofilmu/souboru mikrofiší........... A5 P b 1 L-A5 1986.... x.......... 16.08.03 7.79 Záznam o kontrole souboru prvotních mikrofiší............................... A5 P c 2 L-A5 1986.... x.......... 16.05.01 7.81 Evidenční karta – titulní list ............................................. A5 P c 1 L-A5 1986.... x.......... 08.04.99 7.82 Evidenční karta – část dokumentačního fondu................................. A5 P c 1 L-A5 1986.... x.......... 08.04.99 7.83 Evidenční karta – katastrální mapy.......................................... A5 P c 1 L-A5 1993.... x.......... 02.05.00 7.84 Evidenční karta – Státní mapa 1:5000-odvozená............................... A5 P c 1 L-A5 1986.... x.......... 16.05.01 7.85 Evidenční karta – výtisky státní mapy 1:5000-odvozené....................... A5 P c 1 L-A5 1991.... 7.85-2005.. 26.08.05 7.86 Evidenční karta – Základní mapa ČR 1:10 000................................. A5 P c 1 L-A5 1986.... x.......... 16.08.03 7.87 Evidenční karta – pracovní výtisku základních map středních měřítek......... A5 P c 1 L-A5 1986.... x.......... 08.04.99 7.88 Evidenční karta – kartografické originály, tiskové podklady A5 P c 1 L-A5 1986 a pracovní výtisky ZMVM (THM).................................................................. x.......... 16.08.03 7.89 Evidenční karta – tiskové podklady.......................................... A5 P c 2 L-A5 1989.... x.......... ? 7.90 Evidenční karta – další části operátů....................................... A5 P c 1 L-A5 1989.... x.......... ? 7.92 Evidenční karta – výtisky kartografických děl............................... A5 P c 2 L-A5 1987.... x.......... ? 7.93 Výpůjční lístek – tiskové podklady.......................................... A5 P b 1 L-A5 1987.... x.......... 02.12.98 7.94 Výpůjční lístek – výtisky kartografických děl............................... At P b 1 L-At 1987.... 7.94-2005.. 26.08.05 7.95 Evidenční karta – Základní mapa ČR 1:25 000................................. A5 P c 1 L-A5 1991.... x.......... 02.05.00 8 OSTATNÍ TISKOPISY 8.03 List dodací................................................................. 2xA5 P b 2 L-A5 1977.. x.......... 26.08.05 8.04 Zrušen a nahrazen upraveným 8.05 2005 8.05 Žádost o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí .......................... 2xA5 P a 2 L-A5 1993.. 8.05-2005 . 26.08.05 9 KATASTR NEMOVITOSTÍ 9.01 Záznam podrobného měření změn (měřický náčrt, zápisník)..................... A4 P b 2 L-A4 2002.... x.......... 26.08.05 9.02 Záznam podrobného měření změn (měřický náčrt, zápisník)..................... A3 P b 2 L-A4 2002.... x.......... 26.08.05 9.03 Záznam podrobného měření změn (měřický náčrt)............................... A3 P b 1 L-A4 2001.... 9.03-2002.. 26.08.05 9.04 Záznam podrobného měření změn (zápisník).................................... A3 P b 2 L-A4 2002.... x.......... 12.10.04 9.22 Spisový obal................................................................ A3 P b 2 L-A4 1996.... 9.22-2005.. 26.08.05 9.29 Identifikace parcel......................................................... A4 P a 2 L-A4 1996.... x.......... 26.08.05 9.30 Srovnávací sestavení parcel................................................. A4 P a 2 L-A4 1996.... x.......... 26.08.05 9.31 Protokol o zjišťování průběhu hranic........................................ A3 P b 1 L-A4 2002.... x.......... 26.08.05 9.33 Výpis z pozemkového katastru................................................ A4 P a 2 L-A4 1996.... x.......... 26.08.05 9.36 Srovnávací sestavení parcel dosavadního a obnoveného katastrálního operátu.. A3 P b 2 L-A4 2001.... x.......... 26.08.05 9.37 Výkaz o vzniku, změně a zániku ÚTJ.......................................... A4 P a 1 L-A4 2001.... x.......... 12.10.04 9.38 Záznam o zjištěných změnách................................................. A4 P b 2 L-A4 2001.... x.......... 12.10.04 9.39 Záznam o zjištěných nesouladech............................................. A4 P b 2 L-A4 2001.... x.......... 26.08.05 9.40 Identifikace parcel......................................................... A4 P a 2 L-A4 2001.... x.......... 26.08.05 9.41 Upřesněný přídělový plán.................................................... A4 P b 1 L-A4 2001.... x.......... 26.08.05 9.42 Upřesněný přídělový plán.................................................... A4 P b 1 L-A4 2001.... x.......... 26.08.05 9.43 Upřesněný přídělový plán (popisové pole).................................... A3 P b 1 L-A4 2001.... x.......... 26.08.05 9.44 Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí................. A4 P b 1 L-A4 2001.... x.......... 26.08.05 9.45 Poskytnutí údajů katastru nemovitostí za správní poplatky................... A4 P b 2 L-A4 2002.... x.......... 26.08.05 9.46 Srovnávací sestavení parcel ................................................ ČÚZK 4524/2006 nový
nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:03:53
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist