http://archaikum.cz/skola/odkazy_skola.php
[ Archaikum.cz > geodézie a škola > Odkazy - geodézie & škola ]

Odkazy

 

..:: SPŠ Zeměměřická ::..

SPŠZ - oficiální stránky SPŠ Zeměměřické v Praze

spoluzaci.cz - stránky tříd na spoluzaci.cz

http://xapatan.wz.cz/martin/skola.htm - část stránek Martina Setničky s některými úlohami ze SPŠZ (maturoval 2005)

www.sweb.cz/zememerici/ - další stránky s informacemi a nějakými věcmi ke stažení (starší verze by měla být dostupná na www.tady.cz/zememerici/)

www.sweb.cz/geomaraton/ - webové stránky věnované GeoMaratonu (24 hodinové volejbalové utkání studentů a absolventů)

..:: ČVUT - FSv - obor G ::..

http://www.fsv.cvut.cz/ - oficiální stránky fakulty stavbení ČVUT v Praze

https://www.kos.cvut.cz/ - webové rozhraní komponenty studium (KOS)

https://stavnet.fsv.cvut.cz/ - LDAP

spoluzaci.cz - stránky ročníků a skupin na spoluzaci.cz


stránky mé skupiny G-64 (zahájení 2000/01) - nově jde o ročníkové stránky, jinak tam je adresář a fotky z různých akcí


www.b2comp.cz - Student BAZAR v suterénu Fakulty stavební ČVUT (místnost C047) - prodej kalkulaček CASIO a TI, příslušenství k PC a bazar skript


Jan Pytel - Systém Geodet (dříve nejrozsáhlejší server s vypracovanými úlohami z oboru geodézie a kartografie, dnes je k dispozici jen v kabinetu u autora na CD)
Martin Landa - projekt ZGU
Jiří Jindřich
Petr Šíma
Vratislav Filler - stránky s přednáškami a přípravami na státnice z předmětů geodézie a vyšší geodézie a mapování, katastr a kartografie
Martin Setnička - některé úlohy a odkazy na spoustu zjímavých stránek
Pavel Seeman


K102 - katedra fyziky - informace o předmětu a rozpis cvičení

K 151 - Katedra geodézie a pozemkových úprav - návody na cvičení a obsah předmětů (geodézie, pozemkové úpravy a programy Kokeš, Atlas a MicroStation, informace k výuce v terénu a další)

K152 - katedra vyšší geodézie - návody na cvičení a obsah předmětů (teorie chyb a vyrovnávací počet, astrodynamika, elektronické metody, geodetická astronomie, fyzikální geodézie, vyšší geodézie a kosmická geodézie a další)

K153 - katedra mapování a kartografie - návody na cvičení a obsah předmětů (programování, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, dálkový průzkum Země, kartografie, mapování a další)

K154 - katedra speciální geodézie - návody na cvičení a obsah předmětů i pro jiné obory než G (stavební geodézie, inženýrská geodézie, měření podzemních prostor, pozemkové právo, dějiny zeměměřictví a další)


Programování 10 - zadání semestrální práce, popis cvičení a výtah z jednotlivých hodin

Programování 23 a 33 - Úvod do objektového programování v C++

A. Čepek: Úvod do C++ - elektronická verze skript pro PG 23

knihovna gMatVec pro práci s maticemi a vektory

www.borland.cz

C++ kompilátor a TurboDebuger od Borlandu ve verzi 5.5

převod souřadnic mezi S-JTSK (Y,X) ↔ Besselův elipsoid (pravoúhlé souřadnice YX na zeměpisné φ,λ a naopak) a XY(Gauss) ↔ Krasovského elipsoid (zeměpisné souřadnice na pravoúhlé souřadnice v Gaussově zobrazení (S-42) a naopak)

Rocinante - geodetický program pro Linux a Windows. Vznikl jako grafická nadstavba pro program GaMa (program pro vyrovnání geodetických sítí)

kurzy na MicroStation a Kokeš - předměty IGS1-3

..:: další školy ::..

gis.zcu.cz/studium/gen1/html - přednáškové texty z geodézie na Západočeské univerzitě v Plzni

www.geogr.muni.cz/ucebnice/dejiny - dějiny kartografie (Masarykova univerzita v Brně)

..:: ostatní odkazy týkající se geodézie ::..

ČÚZaK - oficiální stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Právně závazné předpisy, vyhlášky pro rezort, možnost zakoupení map velkých měřítek

bodovapole.cuzk.cz - databáze bodů bodových polí ČR (trigonometrické a zhušťovací body, nivelační body a tíhové body)

nahlizenidokn.cuzk.cz - nahlížení do katastru nemovitostí (informace o parcelách, budovách a probíhajících řízeních)

czepos.cuzk.cz - CZEPOS

VÚGTK Zdiby - výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický ve Zdibech (kousek nad Prahou)

www.zememeric.cz - internetová verze časopisu Zeměměřič

..:: geodetické programy ::..

Groma - výpočetní program pro Windows, je možné jí používat i jako MDL aplikaci v MicroStationu. Studentská verze se dá získat zdarma - jde o plnou verzi fungující zhruba jeden rok bez hardwerového klíče. Informuj se na to mailem na info@groma.cz
CZ-70-1109,CZ-80-1307,http://www.groma.cz/bin/groma8-7.exe
Geus - výpočetní program pro DOS a Windows

MGEO - nadstavba pro MicroStation pro práci s body (import kódovaných souřadnic, mapové listy a mnoho dalšího)

Kokeš, Misys, Mapa 3

DMT Atlas

MicroStation - CAD aplikace, možné propojení s Gromou jako MDL aplikace

Splot - prohlížeč tiskových souborů

..:: mapy na internetu (týkající se ČR) ::..

Seznam.cz → mapy.cz - základní, letecká, kombinovaná, turistická a historická (2. vojenské mapování); vyhledání dle čp

maps.yahoo.com - mapy na yahoo.com obsahující čísla silnic v ČR

Centrum pro regionální rozvoj České Republiky → mapy.risy.cz/tms/isr/html/isr/ - ortofoto, DMÚ 25, RZM 10
Google Maps - mapa světa (základní, satelitní)
geoportal.cenia.cz - účelové a RZM mapy na Portálu veřejné správy

..:: další odkazy ::..

www.meteogram.cz/vychod-zapad-slunce/ - východ a západ Slunce s grafem

geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec - geoportál ČÚZK - plná verze

geoportal.cuzk.cz/mapycuzk/ - geoportál ČÚZK - pro telefon

TOPlist