http://archaikum.cz/ren_dhark/lexikon/rd_lexikon_n.php
[ Archaikum.cz > Ren Dhark > Lexikon > Informace o vesmíru Rena Dharka - lexikon: N ]

Informace o vesmíru Rena Dharka - lexikon: N

hledání v lexikonu:


NOGK - specielní loď TF o průměru 200 m. Velitelem je Frederic Huxley. Při svém prvním letu v létě 2056 zničí nad pozemskou kolonií Perm Nor-ex.
[I/10]

NOGK - vlajková loď impéria Nogků. Tradiční loď panovníka. V červnu 2057 je loď během Akce Andromeda po napadení Graky zničena, panovník při tom umírá.
[I/13]

Nogk II (Tantal II) - druhá domovská planeta Nogků. Na jaře 2057 je planeta rozsáhle zdevastována útokem Graků. Nogkové poté připraví svůj druhý exodus (Akce Andromeda).
[I/13]

Nogkové - [další informace jsou v tématu Nogkové] - cizí národ, v roce 2052 je usazen v systému slunce Charr.
Vzhled: výška dospělých jedinců je zhruba 2.5 m. Podobají se plazům s hlavou vážky. Fasetové oči, hnědočerný trup pokrytý žlutými skvrnami. Na hlavě mají čtyři tykadla.
Nová generace Nogků narozená v soustavě Tantal je vysoká už jen asi dva metry a má kobaltově modrou barvu.
V létě 2059 se ukáže, že hnědí Nogkové, kteří až do té doby platili za hlavní formu jsou ve skutečnosti pouze variantou původně modrých Nogků.
Nogkové se dorozumívají prostřednictvím určitého druhu telepatie. Svými tykadly vyzařují obrazové impulzy, které jsou částečně srozumitelné i pro jiné druhy.
Nogkové jsou odkázáni na určité hvězdné soustavy se stabilním solárním energetickým polem. Od roku 1805 je se sílící energetickou bouří obtížné tyto soustavy v Mléčné dráze nalézt.
Nogkové jsou v technickém vývoji oproti Terrancům o stovky let napřed. Ovládají jadernou syntézu a získávání energie z antihmoty. Střední délka života je zhruba 400 let. Nogkové potřebují v určitém intervalu dlouhé spánkové období, které vyrovnáná jejich dlouhý věk.
Mrtví Nogkové jsou zakonzervováni v nádržích ze sklu podobné hmoty. Zamezí se tím procesu, při kterém by se jejich těla zakrátko přeměnila na hnědý prach.

Dějiny: v roce 2059 je původ Nogků nejistý. Známé je ale toto: kolem roku 2000 před Kristem vzniklo ve Velkých Magellanschových mračnech Impérium Hitaura modrých Nogků zahrnující 150 slunečních soustav. Cizí národy si podmaňuje pomocí slunečních bomb.
Když kolem roku 100 před Kristem rostoucí demokratické hnutí ohrožuje dynastii, pověří Hitaura IV. své vědce vývojem genového výběru, který by měl podporovat zvláště nadané Nogky. Právě jejich vejce jsou ale zničeny - dynastie vychovává pohodlné letargické jedince, kteří nijak neprotestují proti panovnickému rodu.
Vědcům se spolu s některými vejci podaří uprchnout a pozdějich z nich vzniknou Nogkové z Mléčné dráhy, které dynastie pronásleduje.
Dějiny Nogků z Mléčné dráhy sahají jen asi dva tisíce let zpátky a začínají osídlením systému Charr v roce 39 před Kristem. Ti jsou nejprve ze své sluneční soustavy opětovně vyháněni, když neználé síly přivedou jejich slunce k expolzi. V případě těchto neznámých se jedná o specielní jednotky dynastie, které slunečními bombami ničí hvězdy, u kerých se uprchlíci usadí. Tyto souvislosti zůstávají Nogkům z Mléčné dráhy po dlouhá staletí neznámé - podle legendy mají pocházet z jiné galaxie.
V roce 1939 se na první místo dostává agresivní kontakt mezi Nogky a Graky.
První kontakt s Terranci se uskuteční na jaře 2052 v systému Col. Zvláštní vztah pak spojí Nogky s posádkou FO I pod velením Frederica Huxleye.
Když je Charr přeměněn v novu, zastaví se Nogkové na cestě do systému Tantal kvůli spánkové periodě na planetě Ginok. Když pak v létě 2057 na systém zaútočí stanice Graků, zahájí Akci Andromeda.
Expedice do sousední galaxie M31 selže, což pro Nogky může být smrtelné. Ve stabilním energetickém poli v prázdném prostoru ale Nogkové objeví systém Corr, který se stane jejich novým domovem.
V roce 2057 se ze zapomenuté kukly narodí první zástupce nových (vlastně starých (modrých)) Nogků, který se po slunci své rodné soustavy pojmenuje Tantal. Tantal a Nogkové nové generace jsou jen dva metry vysocí a mají kobaltově modrou kůži. Kromě toho také dobře snáší záření exspectu a kolísání galaktického magnetického pole.
V listopadu 2057 označí "energetická matka" Tantala jako původní formu jeho národa. Po zániku exspectu v lednu 2059 již Nogkové nejsou vázání na systém Corr.
V únoru 2059 Charaua a Huxley objeví, že Nogkové mají hypnotický blok, který jim znesnadňuje pátrání po historických datech před osídlením systému Charr. Tento objev je příčinou Expedice CHARR, která mezi dubnem a červencem 2059 sleduje stopu Nogků až do Velkých Magellanschových mračen.
V červenci 2059 je na Hadamaru zjevná existence modrých Nogků, kteří jsou potomky původní formy a přečkali do současnosti, přičemž stále ještě sledují svou agresivní osidlovací politiku.
V srpnu 2059 dobydou Nogkové pod Charauovým vedením systém Cruis, srazí posledního císaře dynastie, Hitaura IX. a přesídlí do Velkých Magellanschových mračnech, která prohlásí za republiku. Systém Corr si ponechají jako vnější stráž obsazenou Tantalem a jeho kobaltově modrými druhy.
[I/4], [I/5], [I/13], [II/3], [II/14], [S21], [II/22]

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:02:28
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2024

TOPlist