http://archaikum.cz/ren_dhark/lexikon/rd_lexikon_m.php
[ Archaikum.cz > Ren Dhark > Lexikon > Informace o vesmíru Rena Dharka - lexikon: M ]

Informace o vesmíru Rena Dharka - lexikon: M

hledání v lexikonu:


Meegové - doslovně: udržovatelé života. Příslušníci lékařské kasty Nogků, zřetelně označeni žlutými uniformami. Technici Meegů mají zelené uniformy.
Samičky Nogků se po reprodukci znovu zakuklí. Po jejich druhém zrání a procitnití se počítají k Meegům a platí za »opatrovnice života«.
Meegové jsou v omezeném rozsahu schopni přenést svou životní sílu na dalšího jedince. To se ale děje na úkor jejich vlastní vitální energie (dochází ke zkrácení délky jejich života).

megon - pojmenování Worgunů pro prachový paprsek.
[S18]

mentcap - zkratka z »mental capsule« (mentální kapsle). Výraz pro učební pomůcku Tajemných. Mentcap se podobá malé bílé tabletě. Biochemickou cestou jsou v něm uchovány data a informace, které se po požití a rozložení tablety „nahrají” příjemci do mozku. Informace z mentcapu vydrží v mozku čtrnáct dní a v té době musí být „procvičeny”, jinak poté zmizí.
[I/2], [I/3]

Mix-1 - zbraňový systém POINT OF. Energetický paprsek s nadsvětelnou rychlostí. Prvotní účinek je Terrancům neznámý. V souhře s později vyvinutým Mix-4 ruší vliv parapsychických sil sugestivního typu. Není známo, jestli zasahuje i jiné psí frekvence.
[I/13]

Mix-2 - zbraňový systém POINT OF, který je k dispozici od cesty s Erronem-3. Směs energetických záření, která proniká a oslabuje většinu známých ochranných štítů. Následně použitý jehlový oheň prakticky nenarazí na překážku. Tento jev je velmi viditelný při použití proti stanicím a lodím Graků.
[I/13]

Mix-3 - zbraňový systém POINT OF, který je k dispozici od cesty s Erronem-3. Jeho účinek není znám.
[I/13]

Mix-4 - zbraňový systém Tajemných vyvinutý kolem roku 1000 našeho letopočtu. Modrostříbrné fluoreskující záření narušující intervalové pole, snižuje tím jeho výkon a chráněné objekty jsou pak málo odolné vůči konvenčnímu ostřelování. Ve spolupráci s Mix-1 ruší parapsychické síly v sugestivní oblasti.
[S18], [II/23]

modrý/čerchovaný paprsek - zbraň Tajemných. Bleděmodrý paprsek vyvolávající u organických živočichů omámení nebo ochromení. Působí podstatně silněji než paralyzátor. Postižený se probere se silnou bolestí hlavy a nevolností. Pojmenování Worgunů pro tuto zbraň je Gaan.
[I/2], [S22]

Muud - představitel spiritualistů na Hope.
[I/6]

myšlenkové řízení - centrální prvek techniky Tajemných. Prstencové lodě, Blesky, Xe-Blesky a mnohé ovládací přístroje v technických zařízeních mohou být autorizovanými osobami ovládány pomocí myšlenkového řízení. Slouží též jako identifikační odpovídač mezi loděmi Tajemných - jeho neustálá aktivace zabraňuje vzájemné ostřelování, ať už úmyslné nebo neúmyslné. Pomocí myšlenkového řízení mohou lodě Tajemných také synchronizovaně manévrovat.
[I/2], [I/3]

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:02:26
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2024

TOPlist