http://archaikum.cz/ren_dhark/lexikon/rd_lexikon_komplet.php
[ Archaikum.cz > Ren Dhark > Lexikon > Informace o vesmíru Rena Dharka - lexikon ]

Informace o vesmíru Rena Dharka - lexikon

hledání v lexikonu:


248G - pracovní robot Wallis Industries s hudebním nadáním. V lednu 2058 zničen Graky v systému Achmed.
[II/4]

696U - pracovní robot Wallis Industries, který se na základě chyby v programu zamiluje sám do sebe (dostane přezdívku Narcis). V lednu 2058 zničen Graky v systému Achmed.
[II/4]

777H - pracovní robot Wallis Industries nasazený jako průvodce cizinců. Poté co se sám rozšíří, platí za žvanila. V lednu 2058 zničen Graky v systému Achmed.
[II/4]

Akademie Kallisto - vysoce vážená škola flotily s přičleněnou univerzitou v systému Jupiteru založená kolem roku 2020 (Akademie je umístěna na měsící Kallisto, podle kterého je i pojmenována). Mnohotvárné planetární prostředí nabízí četné vědecké a taktické možnosti pozorování. Mezi absolventy patří Pietro Angelo Caruso, Roger Crook, Henk de Groot, Sam Dhark, Bernd Eylers, Frederic Huxley, Bent Sanders a Janoš Szardak

ARKAN-12 - velká stanice Tajemných nacházející se v jiném kontinuu. V květnu 2059 je na ní dopraven strážce Simon. INSTANZ stanice mu dá příkaz objasnit osud Worgunů.
[II/19]

ARKAN-7 - velká bojová loď Worgunů, která v říjnu 2059 zasáhla do boje o Epoy na straně Zyzzktů. Dříve než dorazí, je jednotka zničena ostřelováním ze zlatého štítu Epoye.
[II/24]

Artuš - [další informace jsou v tématu Artuš] - datum výroby 26. ledna 2058, sériové číslo M-40-20-02-2002-U. Jde o jméno, které si dal robot (typ velkosériového humanoidního robota Wallis Industries), jenž se po propojení 24 kyborgských programových mozků se svou vlastní suprasenzorikou stal pravou umělou inteligencí (UI).
V září 2058 je tento robot použit jako tester pro softwarovou revizi programových mozků. V noci z 18. na 19. září dojde k vývojovému skoku a Artuš uprchne z údolí Brana. Krátce poté mu při přepadení silničního dopravce Jamie Savannahová zachrání život.
Po krátkém zatčení ho Güan Kuo-feng spolu s Erchi Ezbalem 23. září informují o jeho právu na samostatnost.
V říjnu 2058 letí na Mars a objeví tam astronauta Roye Vegase, kterého zbaví jeho Osamění.
6. listopadu 2058 zadrží ve Švýcarském Lindenu čtyři uprchlé vězně.
V lednu 2059 je kvůli značnému přispění při pátrání po phanten viru přeměněn na kyborga.
V únoru 2059 dostává Artuš od Rena Dharka terranská občanská práva a je právně uznán jako skutečná osoba.
Od března 2059 se jako člen posádky POINT OF účastní Expedice Orn.
[II/8], [II/9], [S15.4], [II/13], [II/14] - [II/24]

as-onen - též hypo-ionty - elementární částice kroužící uvnitř iontů. Vyražením se z ní stane iont, přičemž se uvolní neproporciálně velké množství energie. Tuto energii používají Gianti pro podsvětelný pohon svých lodí. Terranci později tuto technologii převezmou do svých vlastních lodí.
[II/11]

AST stanice (asteroidové stanice) - důležitá složka solárního obranného projektu. Od jara 2053 je pod vedením Chrise Shantona a Arca Doorna uvedeno na nové oběžné dráhy 370 asteroidů, které jsou posléze přeměněny na obranné pevnosti. Stanice dohromady spojuje síť transmiterů terranské výroby.
V květnu 2056 spáchá Chris Shanton pod vlivem Robonů sabotáž na stanicích 34, 73, 82, 106 a 309. Špatně zapojené zařízení opraví Arc Doorn. [I/9]
V listopadu 2056 jsou AST 17, 94, 100, 123, 134, 137, 166 a 167 zničeny při útoku flotily prstencových lodí. [I/11]
V listopadu 2056 jsou AST 178, 197 a 201 zničeny Graky. [II/1]

AST-1 - koordinační centrála AST stanic. Instalována na podzim 2057 na asteroidu Robert Saams Schattenspürer.
[I/9], [II/2]

AST-10 - obranná pevnost, zničena v listopadu 2056 při útoku flotily prstencových lodí.
[I/11]

AST-108 - obranná stanice na vnějším okraji Sluneční soustavy, velitel major Kajus.
[I/14]

AST-123 - obranná pevnost, zničena v listopadu 2056 při útoku flotily prstencových lodí.
[I/11]

AST-124 - obranná pevnost, zničena v listopadu 2056 při útoku flotily prstencových lodí.
[I/11]

AST-137 - obranná pevnost, zničena v listopadu 2056 při útoku flotily prstencových lodí.
[I/11]

AST-15 - obranná pevnost, v říjnu 2056 lokalizuje blížící se loď Rateků.
[I/11]

AST-166 - obranná pevnost poblíž Venuše, zničena v listopadu 2056 při útoku flotily prstencových lodí.
[I/11]

AST-167 - obranná pevnost poblíž Venuše, zničena v listopadu 2056 při útoku flotily prstencových lodí.
[I/11]

AST-17 - planetoid o průměru 70 m na stabilní pozici 120'000 km od Měsíce. V listopadu 2056 zničen prstencovou lodí.
[I/11]

AST-176 - AST stanice, kterou v květnu 2056 pod vlivem Robonů sabotuje Chris Shanton. Arcu Doornovi se podaří sabotáž opravit.
[I/9]

AST-178 - opevněný asteroid. Zničen v listopadu 2057 při útoku Graků.
[II/1]

AST-197 - opevněný asteroid u Saturnu. Zničen na podzim 2057 při útoku Graků.
[II/1]

AST-201 - opevněný asteroid. Zničen v listopadu 2057 při útoku Graků.
[II/1]

AST-227 - opevněný asteroid o průměru 3352 m. Velitel Craig Colluhin. Stanici v květnu 2056 pod vlivem Robonů sabotuje Chris Shanton.
[I/9]

AST-333 - opevněný asteroid o průměru 5678 m. V listopadu 2057 zde spící agent Robonů spáchá neúspěšný atentát na Chrise Shantona.
[II/1]

AST-87 - obraná stanice středního rozsahu. Senzorový důstojník je desátník Nasuba.
[I/15]

AST-94 - obranná pevnost, zničena v listopadu 2056 při útoku flotily prstencových lodí.
[I/11]

Beta - jeden ze tří měsíců Hope. Poloměr dráhy 361'000 km, průměr 1'002 km. Atmosféra se skládá z chlorovodíku. V trhlinách se objevují kaluže amoniaku.
Dan Riker a Janoš Szardak zde v červenci 2051 objevili vrak asi 40 metrů dlouhé mimozemské lodě.
[I/1]

bifer - prostředek proti rušivému poli gringeru, umožňuje POINT OF dokonalý rozhled a práci senzorů.
[I/14]

bílé opice - hanlivé označení Telů pro Terrance.
[I/13]

bílý proud - zbraň na kosmických lodích Utarenů. Jedná se o miliardy bělavých kuliček neznámého složení vystřelených s vysokou rychlostí a energií.
[I/5]

bílý záblesk - označovaný také jako whiteout (bílá tma). Jedná se o sekundární účinek transice galaxie Drakhon ze dne 8. listopadu 2057. Záblesk ve formě rozpínající se koule se středem v centru Mléčné dráhy se rozšířil rychlostí světla, ale bez jakéhokoli zdržení.
Dosah jevu není znám, zasáhl ale minimálně Mléčnou dráhu a šedou zónu se systémy v okolním prázdném prostoru. V listopadu 2057 způsobí u organického života několikahodinové bezvědomí. Technologie Tajemných nechráněná intervalovým polem je zničena na subatomární úrovni.
Na Zemi si katastrofa vyžádá 50 milionů mrtvých a 843 milionů zraněných.
Předchozí bílý záblesk se v září 2057 omezil na galaxii Drakhon.
[II/2]

Blesk - terranský výraz pro pomocné čluny POINT OF. Malý člun válcovitého tvaru, zhruba 3 m dlouhý, průměr 1.5 m, stojí na šesti teleskopických nohách. Hmotnost 4.7 tuny. Čluny jsou velmi obratné, lze je ovládat ručně nebo myšlenkovým řízením. Poskytují místo pro dvě osoby a mají stejnou výzbroj jako mateřská loď. Stejně tak disponují SLE, hvězdným sáním a transičním pohonem. Energii doplňují na příslušné mateřské lodi (POINT OF, EPOY), může k tomu být ale použito i příslušné zařízení Tajemných.
Blesky POINT OF se nachází ve 14ti stejných hangárech na úrovni paluby 4 a jsou označeny 001 až 028 - zvláštní přidělení není díky naprosto stejné konstrukci nutné. Ren Dhark a Dan Riker ale nejraději používají 001 a 002.
Díky včasnému použití Blesků je 14. října 2051 odražen útok Amfiů na Cattan.
V lednu 2053 je 028 zničen při bezpilotním letu do Quiet Zone.
V říjnu 2056 objeví Dhark a Riker na Miracu Blesk s téměř vyčerpanými energetickými rezervami.
V dubnu 2057 je 002 na Zwittu částečně rozpuštěn roboty Tajemných. Blesk z Miracu, který mezitím doplnil energii je poté veden jako nový 002.
Blesky nepatří ke standardní výbavě S-křižníků. Větší verzi představuje Xe-Blesk používaný převážně Tely.
[I/2], [I/7], [I/11], [I/14]

C3 - ID kód agenta GBO Jose Aachtena van Haaga.
[I/5]

CAL - kolektivní vědomí řídící Gianty. CAL disponuje neobyčejnými parapsychickými schopnostmi.
V červnu 2052 se na Robonu ukáže Renu Dharkovi jako skupina pěti mozků s malými těly, které se dorozumívají výhradně telepaticky. Dhark s CALem domněle zápasí a získá konstrukční plány pro encephalo komutátor. Soubor mozků se poté zdánlivě rozpustí. Ve skutečnosti je ale CAL odvezen vřetenovitou lodí G'Loornů. [poznámka: podle "původní série" je CAL skupina pěti odlišně zbarvených Giantů...]
V lednu 2053 pomůže CAL uprchnout Renu Dharkovi ze zajetí G'Loornů, jeden mozek je při tom zničen. Než se pak ostatní čtyři mozky promění v kémen, zjistí se jedna věc - CAL je kolektivní vědomí největších myslitelů národa, který před staletími vyhubila magnetická bouře.
S pomocí přeprogramovaných Strážců vesmíru se CAL pokusí vytvořit národ, který by byl odolný vůči tomuto záření. Prvním výsledkem těchto pokusů jsou Roboni.
[I/5], [I/6], [I/7]

COL - Giantská loď ukořistěná v červnu 2052 (400 metrová třída). Velení dostal Janoš Szardak.
[I/5]

Commander der Planeten - viz Komandér planety


čerchovaný paprsek - viz modrý paprsek

Deluge - s 25'200 km2 (zhruba 200×126 km) jde o nejmenší z 31 ostrovních kontinentů Hope. Leží zhruba 700 km západně od Cattanu na Main Islandu. Má teplé klima s převládajícími dešti. Kontinentu dominuje pohoří s 4'000 m vysokými vrcholky (nejvyšší vyvýšeniny na Hope), zbytek je pokrytý hustou džunglí.
Od července 2051 sem nechává Rocco deportovat neoblíbené kolonisty, prvními vyhnanci jsou Ren Dhark, Janoš Szardak, Miles Congollon, Ralf LarsenDan Riker. Ti později v horách objeví průmyslový dóm Tajemných a tzv. prstencovou loď.
[I/1], [I/2]

Derek, Clint (*2026) - lovec zvěře, který se narodil a vyrostl na Aljašce. Imunní vůči vlivu Giantů.
Na jaře 2052 spolu s Tanjou Chuonovou dosáhne základny T-XXX a připojí se k Renu DharkoviJohnu Martellovi v boji proti Giantům.
V létě 2052 vstupuje do nově založené GBO.
V létě 2056 patří k posádce lodi NOGK (1).
[I/4], [I/10]

Dewitt, Norman (*2021) - široká ramena, šedé oči, výška 183 cm, rychlé, dynamické pohyby.
Od května 2051 je aktivním šéfmanažerem koncernu EURASIAS.
V červnu 2052 je jmenován generálním zmocněncem pro euroasijský sektor. S podporou průmyslníků a Robonů připraví převrat, který 4. srpna 2052 vede k volbě přechodného guvernéra. Když Manu ČobeJos Aachten van Haag s pomocí Jimmyho zveřejní Dewittovy manipulace, je v říjnu 2052 spolu se svými spoluspiklenci odsouzen k dlouholetému vězení. Senzační zpráva o tom, že byl Dewitt po štvanici zabit Dharkem na Měsíci je rychle vyvrácena.
[poznámka: v "klasickém cyklu" se oproti "původní sérii" Dewitt vůbec nezmocní vlády nad Zemí a jeho plány jsou předčasně zmařeny...]
[I/5]

Dg-45 - hvězdokupa s 811 slunci (výhradně bílí trpaslíci, neutronové hvězdy, proměnné a pulzující hvězdy). Astronauty nelichotivě pojmenována »předpeklí«. Nachází se zde svět Robonů Hideplace.
[I/9]

Dhark, Ren (*24. srpna 2028) - štíhlá postava, 1.79 m vysoký, téměř bílé vlasy, hnědé oči. Syn Sama Dharka. Specialista na základní výzkum. Vrcholový sportovec (mistr v judu). Disponuje silnou touhou po zkoumání, má intuitivní nadání nalézt ve velkém množství podkladů souvislosti a charisma spojené s kvalitním vedením.
V roce 2049 dosáhl hodnosti poručíka a obdržel velký astronautský patent.
Člen posádky GALAXY. Po havárii kolonizační lodi v systému Col v červnu 2051 se postaví proti Roccovi a je deportován na kontinent Deluge.
V listopadu 2051 je po Roccově smrti zvolen starostou města Cattanu.
V dubnu 2052 přebírá velení dokončené POINT OF. Následně zbaví Zemi Giantů a postará se o vybudování Terranské flotily. [I/1] až [I/5]
V roce 2053 vyhlásí volby na úřad světového prezidenta. Díky nim je roku 2054 jmenován Komandérem planety a stává se tak faktickým ministerským předsedou Svazu Terranských kolonizovaných planet (viz také Terranské kolonie). V následujících letech se díky svému pátrání po Tajemných zdržuje v Sluneční soustavě jen zřídka. Právní záležitosti má na starosti jeho zástupce Henner Trawisheim. [I/9] až [I/16]
V únoru 2058 vede expedici do galaxie Drakhon. [II/2] až [II/10]
V listopadu 2058 se mu narodí syn Ion Alexandru Gipsy, který se prakticky okamžitě stává předmětem rozhořčeného sporu o výživné mezi Dharkem a Joan Gipsyovou. [II/12]
31. března 2059 se vydává na expedici do domovské galaxie Tajemných Orn.
V listopadu 2059 ho za jeho nepřítomnosti vystřídá v úřadu Komandéra planety Hener Trawisheim. [II/13] až [II/24].

Dhark, Sam (*1997, †2051) - vysoký 1.78 m, cholerický, bílé vlasy, rudohnědě zbarvená kůže. Pravděpodobně nejznámější astronaut Solárního systému. Spoluzakladatel proslulé Akademie Kallisto. Otec Rena Dharka.
Je pokládán za nekompromisního obhájce vesmírných letů a myšlenky na kolonizaci. Je velmi populární, odmítá ale nastoupit do jakéhokoliv politického úřadu.
Když v květnu 2051 do Solárního systému přiletí cizí kosmické lodě, přinutí prezidenta Světové vlády Tori Jurismaakiho schválit odlet kolonizační lodě GALAXY pod jeho velením.
Kvůli desetiletí trvajícímu rabování svého zdraví umírá po příletu lodi do systému Col.
[I/1], [S4]

Dong-dong - první ohnivý skokan, kterého v létě 2051 našel a adoptoval Nelson Doty. Svou inteligenci před chlapcem skrýval. Při prvním útoku Amfiů na Cattan přemostil vedení energie a zachránil tak svou obětí Dotymu život.
[I/2]

Dongen, Gerd - profesor archeologie, na Hope přiletěl na palubě GALAXY. Zkoumal pozůstatky po Tajemných, zvláštní pozornost věnoval systému kruhových transmiterů.
[I/1], [I/2], [I/11]

druhý systém - součást kyborga která se aktivuje, když je řízen svým programovým mozkem. Při aktivním druhém systému jsou enormně zrychleny reakce a síla.
Pomocí později vyvinuté zpětnovazebné fáze může v nouzi biologický mozek kyborga potlačit příkazy programového mozku.

Eycková, Doris - zdravotní sestra v nemocnici v Cattanu. Od roku 2052 vdaná za Arca Doorna.
[I/2], [I/5], [II/2]

Eylers, Bernd (*2027) - štíhlý, působí nemotorně, světle zelené oči. Předloktí jeho levé ruky tvoří protéze, ve které je ukryta omračující plynová zbraň. Absolvent oboru Kosmické politiky na Akademii Kalisto.
Zvláštní agent Světové vlády.
V roce 2051 působí jako tlumočník a šéf bezpečnosti na palubě GALAXY.
V roce 2052 je vedoucím občanské domobrany Cattanu.
Společně s Artem Hookrem objeví na Hope transmiter Tajemných.
V létě 2052 zakládá na Zemi Galaktickou Bezpečnostní Organizaci (GBO), v jejímž čele je po skončení Dewittova pokusu o převrat potvrzen.
[I/1], [I/3], [I/5]+

Ezbal, Echri (*1958) - genetik a biochemik, vedoucí stanice kyborgů. Vysoký takřka 200 cm, vyzáblý, široká ramena, bílé vlasy, modré oči, velký nos a uši. Mluví tiše a klidně.
Po obdržení Nobelovy ceny se v roce 2021 stáhne z akademického světa do ústraní v údolí Brana.
Na podzim 2052 podrobí nejprve svého psa Urrana a poté i sebe úspěšné kryogenní zkoušce, při které použije virus z Bittanu.
V období G'Loornské krize přivleče Manu Čobe tohoto Inda jako poradce kvůli nalezení prostředku proti syndromu strárnutí Robonů. Z této spolupráce vzniknou základy pro program kyborgů. V květnu 2056 jsou pak aktivováni první z nich.
Na přelomu tisíciletí vysmívaný Brahmán platí od roku 2053 za největšího žijícího pozemského lékaře.
[I/5], [S2], [I/9]

F-virus - virový kmen izolovaný Echri Ezbalem na planetě Bittan. F-virus slouží jako spouštěč phanten. Při budícím napětí 6.38 V se rozmnoží v těle, kde se poté při napětí 0.003 V a 0.047 V aktivuje a váže veškeré kapaliny a plyny v těle kyborga.
[I/11]+

Field-Rikerová, Anja (*2026) - blonďaté vlasy, pršáček, vzrušující postava upřednostňující poněkud těsnější svetříky. Šéfmatematička GALAXY. Díky mentcapům a vlastním studiím rozsáhlých vědomostí o matematice Tajemných je od září 2051 považována v této oblasti za experta. Zveřejnila na toto téma několik studií.
Nejprve je přítelkyně Dana Rikera, posléze se jej vezme.
[I/1]+

flotila prstencových lodí - v listopadu 2056 zaútočí 20'000 dálkově řízených prstencových lodí na Solární systém. Na poslední chvíli se Renu Dharkovi a Arcu Doornovi podaří zničit jejich řídící centrálu. 3'782 lodí (viz S-křižníky) je Terranci převzato; zbytek flotily odletí za neznámým cílem. O umístění a funkčnosti zbývajících zhruba 16'000 jednotek tak není nic známo.
[I/11], [II/2]+

FLYING DOG - terranská loď, v květnu 2056 zachycena Nor-exem.
[I/9]

FO I - nová výzkumná loď s technologií časového skoku (»Time«-Effekt) uvedená do služby v roce 2050. Vřetenovitý tvar s délkou 200 m a vybavená turboagregáty a stabilizačními plochami pro atmosférické lety.
Posádku tvoří 55 mužů, velitelem je Frederic Huxley.
V dubnu 2052 FO I náhodně objeví Charr, domovský svět Nogků. V červnu 2052 pak FO I doprovází evakuační flotilu Nogků na planetu Ginok, kde je posléze vybavena nogskou technikou. V květnu 2056 je loď pohlcena Nor-exem. Vysvobozena je bez zranění posádky až v září. V červnu 2057 se vydává jako pomocná loď lodi CHARR na „akci Andromeda”. Po převzetí CHARRU pod Huxleyovo velení zůstává pomocnou lodí.
Posádka (2050: 56 mužů; viz jednotlivé záznamy)


[I/2], [I/5], [I/9], [I/10], [I/13]

FO IX - výzkumná loď pod velením majora Benka. Loď je v červnu 2057 zničena 39'000 světelných let od Terry válečnými loděmi Telů.
[I/15]

FO VII - kulovitá loď 200 metrové třídy. Velitel major Cass Lefter. V říjnu 2057 objeví FO VII planetu Tajemných Soradan.
[I/16]

FO XII - ukořistěná Giantská loď (100 metrová třída). Velitel je kapitán John Freemount. Na podzim 2053 provádí loď průzkum a měření v soustavě 404. Krátce po příletu je celá loď se skoro celou posádkou zničena.
[S2]

FO XIII - výzkumná loď pod velením kapitána Bidora.
[I/15]

FO XVII - výzkumná loď. Velitel (2057) Charlie Jana. Loď objeví v prosinci 2057 na okraji Mléčné dráhy soustavu Walf.
[I/15], [II/2]

FO XXI - výzkumná loď pod velením kapitána Eskese.
[I/15]

FO XXIII - výzkumná loď TF (200 metrová třída). Velitel je kapitán Jon Bradock. V listopadu 2056 loď nouzově přistane na opěrné planetě Tajemných a spustí tím start naprogramované flotily 20'000 prstencových lodí k Zemi. Loď je při tom zničena i s celou posádkou.
[I/11]

FO XXIX - ukořistěná Giantská loď. Velitel je kapitán Skaghättan. Loď se díky machinacím Graků zřítí v listopadu 2057 na jejich původní svět Grakofalle. POINT OF zachrání posádku a loď je poté opuštěna.
[II/1]

gaan - pojmenování Worgunů pro modrý paprsek.
[S22]

Gaap - představitel spiritualistů na Hope.
[I/6]

galaktické halo - kulový útvar tvořený starými hvězdami a kulovými hvězdokupami obklopující galaxii. V případě Mláčné dráhy je průměr tohoto útvaru je asi 130'000 světelných let (40 kpc) (vlastní Galaxie má průměr zhruba 100'000 světelných let). Hmotnost tohoto systému je srovnatelná s hmotností vnitřní části Galaxie. Hmotnost Galaxie včetně galaktického hala dosahuje 400 miliard hmotností Slunce. Galaktické halo bylo převážně vytvořeno přírůstkem a slapovými rozpady satelitních systémů. Podle všeho existuje ještě mnohem rozsáhlejší halo tvořené nezářící hmotou (skrytá hmota neprojevující se zářením) o průměru přinejmenším 400'000 světelných let.

Gianti - terranský výraz pro dva a půl metru vysoké, zhruba humanoidní bytosti se žlutou kůží, dravčí hlavou, dvěma nohama a čtyřma rukama z nichž spodní pár působí zakrsle. Jejich organická (původně biomechanická) stavba zůstává neprozkoumána. Podle Manu Čobeho je možné, že se jedná o roboty. Tato teorie se zdá být v roce 2057 potvrzena.
29. května 2051 přepadnou Gianti Zemi a její koloniální planety a do 2. června si svým mentálním vlivem zotročí všechny lidi. Několik milionů Terranců zavlečou na jiné planety. Hlavním z těchto světů je Robon.
Gianti sami sebe označují jako Strážce vesmíru a neovlivněné lidi kolem Rena Dharka jako Zatracence.
V červnu 2052 stáhne CAL kontrolující Gianty všechny své invazní jednotky a uzavře s Renem Dharkem příměří.
V lednu 2053 se ukáže, že v případě Giantů, kteří přepadli Zemi se jedná o upravené Strážce vesmíru, kteří byli ovládnuti CALem. Jejich úkolem bylo vytvořit národ, který by byl odolný vůči kolísání záření galaktického magnetického pole. Roboni představují jen částečný úspěch tohoto experimentu.
[I/3], [I/4], [I/5]

GINOK - experimentální loď činkovitého tvaru postavená loděnicemi Oregon. V červnu 2056 musí při zkušebním letu pod velením majora P. A. Carusa [poznámka: v původní sérii lodi velí Frederic Huxley ] nouzově přistát na Mira Ceti II. Díky sabotáži je loď zničena; zadní kouli zachrání opravárenská loď JAPETUS.
[I/10]

Ginok - planeta na periferii Mléčné dráhy, kterou použili Nogkové při své spánkové periodě jako mezizastávku při svém prvním exodu na Nogk II.
[I/5]

gringer - zbraň Tajemných řízená přes spojovou centrálu POINT OF. Vytváří konstantní neutrální rušící pole o průměru 7.2 světelného roku, ze kterého senzory a optické přístroje získají pouze silně zkreslené údaje. Působí v normálním prostoru i hyperprostoru. Systém byl poprvé nasazen v červnu 2057, když byla POINT OF po návratu Erronu-3 napadena loděmi Telů. O viditelnost přes pole gringeru se bifer efekt.
[I/14]

Huxley, Frederic - plukovník, jeden u nejlepších absolventů Akademie Kallisto a bývalý velitel školního křižníku KALLISTO. Hubený, šedovlasý, ostře řezané rysy, šedé oči. V kritických situacích ledově chladný.
Huxley disponuje nekontrolovatelným darem, který mu ojediněle a ve velkých odstupech umožňuje vidět do skutečné budoucnosti.
Od roku 2050 je velitelem FO I.
V roce 2052 naváže přátelské vztahy s Nogky, zvláště pak s Charauou. V červenci 2052 se stává členem rady Nogků. Posádka jeho lodi FO I je v budoucnu s Nogky rovnoprávná. Huxley navíc dostane implantát, který mu bez externího translátoru umožňuje dokonalé dorozumění s Nogky.
Od června do září 2056 má Huxley velení křižníku planetární třídy WEGA II.
V červnu převezme Huxley ochranný doprovod akce Andromeda.
V létě 2057 dostane od Charauy jako osobní dar elipsoidickou loď CHARR.
V červenci 2057 Huxley přebírá velení S-křižníku C-550. Jeho svaz je napaden stanicí Graků a téměř zničen.
V říjnu 2057 Huxley objeví novou generaci Nogků.
[I/4], [I/5], [I/9], [I/13], [I/14], [I/15]

Huxley, Jorgan - otec Frederica Huxleye. Archeolog, v roce 2010 zavražděn v Jižní Africe vykradači hrobů.
[II/21]

hvězdné sání - nadsvětelný pohon Tajemných pro prstencovou loď a Blesky. Loď díky němu může překročit rychlost světla, aniž by opustila normální kontinuum. Let s hvězdným sáním je možný jen se zapnutým intervalovým polem.
[I/2]+

hy-kon (zkratka pro hyper-kontinuum) - zbraň Tajemných, která zahalí chráněné předměty do energetického pole, které je přesune do hyperprostoru. Důsledkem je, že se zabije vše živé. Zda se takto přesunuté objekty opět materializují na jiném místě, není známo.
Modulované pole využívající Hy-kon může být použito pro průchod do jiného univerza.
Hy-kon vyvinuli roku 1004 Margun a Sola a úspěšně ho nasadili jako obranu Hvězdného mostu. V květnu 2057 odpovídá Ren Dhark za to, že počítače Hvězdného mostu přesunou do hyperprostoru 18'000 lodí Telů.
Hy-kon je pouze na POINT OF a novějších prstencových lodích, protože starší ho nezvládají kvůli vysoké spotřebě energie.
[I/12], [I/13], [II/23]

hy-plastit (hyperplastit). Zdokonalení původního plastitu. Oproti předchůdci je stabilní a s desetinásobnou brizancí.
[S13]

hyfa - viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Hyfa
[I/7]

hyperbomba - nepřesné označení pro experimentální výbušné těleso Telů mající ničivý účinek na celou planetu, čehož byla v květnu 2059 svědkem posádka lodi DRAKHON. Pokus rebelů zničit hyperbombou Zemi skončí nezdarem.
[II/20]

hyperdiamanty - označení pro černé uhlí, které se při sérii testů POINT OF v roce 2054 přemění při překročení rychlosti světla v diamanty. Substance vysílá hyperzáření, které v okruhu několika málo metrů zvyšuje teplotu termálních zdrojů o 300°C.
[I/9]

hyperpočítač - označené pro palubní mozek S-křižníků, který může být ovládán myšlenkovým řízením, hlasem a nebo vstupem z klávesnice. Nejedlý se ale o Checkmaster POINT OF.
[II/20]

hyperprostor - označení pro nad nebo mezikontinuum, do něhož je vloženo naše univerzum. Dimenze hyperprostoru je neznámá. Důsledkem toho, že v hyperprostoru neexistuje čas a vzdálenost je to, že transice hyperprostorem trvá nulový čas.

hypo-ionty - viz as-onen

Checkmaster - hyperpočítač, palubní mozek POINT OF. Disponuje pamětí o neznámé velikosti a výpočetní kapacitě. Jeho odpovědi občas budí dojem, že se jedná o inteligentního živého tvora. Předpokládala se organická složka, což bylo později potvrzeno - Worgunové Margun a Sola do jeho platformy integrovali své vlastní nervové buňky, čímž tento počítač získal určitou osobnost.
V květnu 2057 je Ren Dhark během masivního útoku Telů z centrály Hvězdného mostu na Zwittu ovládnut a krátkodobě slouží jako Checkmaster. Tato akce dává podnět k teorii, že by Checkmaster mohl mít organické komponenty.
V říjnu 2057 se Checkmaster na 5h 8m vypne, když předtím posádku varuje před nebezpečím z Drakhonu.
V dubnu 2059 odepře Checkmaster přistání na Terra Nostře poslušnost, povolí ale na příkaz terranské posádky po vstupu Římanů Marcuse Gurgese Nauty a Socratese Laetuse.
[I/13], [II/16], [II/17], [II/23]

INSTANZ - kontrolní biokomponenta (mozek vyňatý z těla) Erronu-2. Dává příkazy Strážcům, pravděpodobně ale není samostatný. Vonnockovo soustavné tvrzení, že za života šlo o vysoce postaveného Tajemného zůstává neprokázané.
V květnu 2059 se Simon na ARKAN-12 rovněž setkává s INSTANZ. Tyto velitelské jednotky jsou tedy zřejmě umístěny na všech velkých základnách Tajemných.
[S9], [II/19]

intervalové pole - také interval, intervalum. Ochranné pole Tajemných pro kosmické lodě a pozemní základny. Interval tvoří jakýsi meziprostor, který mimo jiné umožňuje průchod pevnou látkou. Vztahuje se to i na téměř všechny obvyklé energetické zbraňové systémy. Výjimkou je tlakový paprsek a obdobné druhy energie.
Intervalové pole absolutně blokuje transice, takže loď může skočit jen s vypnutým intervalem. Optické pozorování vně interval je umožněno takzvaným dráždivým paprskem.
POINT OF má dvojité intervalové pole kulovitého tvaru o průměru 3'000 m. Obě koule sebou jednou pětinou pronikají. V centru, kde je díky tomu intervalové pole obzvláště silné se nachází POINT OF.
Blesky obaluje intervalové pole ve vzdálenosti zhruba 40 cm.
Zbraň Worgunů Mix-4 je jediným známým stoprocentně účinným prostředkem proti intervalovému poli.
[I/2]+

invaze Giantů - vedle objevu dědictví Tajemných jde o nejdůležitější událost v dějinách lidstva.
Od června 2051 do června 2052 si jsou Solární systém i téměř všechny terranské kolonie podmaněny Gianty. Díky použití letargizujícího záření jsou všichni lidé až na malé výjimky přeměněni na příjemce rozkazů bez vlastní vůle, kteří pracují pro invazory. Několik milionů lidí je zavlečeno na cizí planety, kde jsou podrobeni genetickým experimentům (viz CAL, Roboni a Level-X-způsobilí). Invaze Giantů způsobila na Zemi nesmírné ztráty na lidských životech (odhadují se ve výši několika set milionů), infrastruktuře a stavbách. K posledně jmenovaným ztrátám patří i Akropolis, Koloseum, Eifelova vž a pyramidy v Gíze. Jednoletá ztráta paměti a rychlá zpětná přeměna a obnova pozemského obyvatelstva se postarala o pronikavý celosvětový duševní otřes, který se v následujících letech postupně zmírňoval.
[I/1] - [I/5], [S4], [S7]

JAPETUS - opravárenská loď TF (průměr 400 m). Pod velením majora Rogera Crooka zachrání v červnu 2056 posádku lodi GINOK na Mira Ceti II.
[I/10]

jehlový paprsek/oheň - zbraň Tajemných. Součást standardní výzbroje POINT OF, Blesků a S-křižníků. Šíří se nadsvětelnou rychlostí. Růžově zbarvený paprsek, obvykle mění hmotu na energii. Unital je proti němu odolný jen 210 vteřin. Pravděpodobně zde hraje roli antihmota. Pojmenování worgunů pro jehlový paprsek je yaar.
[I/2]+

jett - rychlé vznášedlo. Nejvyšší letová hladina 13'000 m. S plným plazmovým zásobníkem je dolet 3'500 až 3'800 km.
[I/9]+

Jimmy - psí robot vypadající jako skotský teriér, kterého si kolem roku 2050 zkonstruoval Chris Shanton. Stroj je vybaven suprasensorem. V tlamě má umístěn paralyzátor a v tlapách kulovitá kola. Rozumí mluvené řeči a je vybaven mnoha přídavnými zařízeními. Do určité míry je schopen se sám naprogramovat.
Přezdívka Briketa na nohách souvisí s jeho černou srstí.
Na základě neznámé vady součástky si opětovně vytváří subprogramy, díky nimž jedná prakticky samostatně. Je nejasné, jestli je stále ještě robot, nebo pravá umělá inteligence (Turingův stroj).
V květnu 2057 po ostřelování robotem Telů neregulerně reaguje a je těžce poškozen Josem Aachtenem van Haagem. Chris Shanton poté rekonstruuje programový mozek robota, mimo jiné přitom použije stavební komponenty Telů.
Od února 2058 se Jimmy připojí k Robertu Saamovi, Shantona však stále akceptuje jako »páníčka«.
[I/5], [I/12], [II/3]

KALLISTO - školní křižník Solární flotily. Do roku 2050 mu velí Frederic Huxley.
[I/5]

Kallisto (Sol V-8) - osmý měsíc Jupiteru, do roku 1980 je počítán na čtvrém místě. Měsíc je uvnitř magnetosféry planety, ale mimo hlavní radiační pás. Tato okolnost a stabilní, krátery pokrytý povrch spojený s nepatrnou gravitací jej dělají pravděpodobně nejspolehlivějším místem pro pobyt lidí v rámci systému Jupiteru. Od výrazné kolonizace bylo ale upuštěno. Měsíc je sídlem Akademie Kallisto, vzdělávacího střediska flotily s přičleněnou univerzitou.


Kan - představitel technosů na Hope.
[I/6]

kentauři - viz cs.wikipedia.org/wiki/Skupina_kentaur%C5%AF
[I/6]

komandér planety - od roku 2054 jde o oficiální titul hlavního představitele Země a ministerského předsedy Svazu Terranských kolonizovaných planet (Bundes der von Terranern besiedelten Planeten). Komandér planety se demokraticky volí ze všech Terranců. Prvním byl Ren Dhark, od listopadu 2059 tento úřad zastává Henner Trawisheim.
[I/9], [II/24]

Kuiperův pás - pás asteroidů (označovaných jako plutiny) kolem oběžné dráhy Pluta. Pravděpodobně zbytky kdysi mnohem větší skupiny nebeských těles velikosti planety, ke kterým se dnes může počítat už jen Pluto, Neptun a jeho měsíc Triton.
více viz cs.wikipedia.org/wiki/Kuiper%C5%AFv_p%C3%A1s
[I/6]

kyborgové - zásahová jedotka tvořená z vybraných mužů a později i žen, kteří jsou vybaveni bionickými implantáty (phanten úložiště, programový/druhý mozek, druhý systém). Důsledkem je mimo jiné zvýšení střední délky života na čtyři sta až pět set let.
Kyborgové jsou zpravidla nasazováni ve dvanáctičlenných skupinách. Výjimky jsou duševní kyborg Hener Trawisheim (paměťový implantát), tři víceúčeloví kyborgové z první série Holger Alsop, Lati Oshuta a Bram Sass (aktivace v červnu 2056) a specielní kyborg Mark Carrell (aktivován v roce 2057).
Dalšími známými kyborgy pak jsou Rog Alsan, Henk Brack, Jan Burton (logistik), Ule Cindar, Per Paavo Dordig (†2057), Frek Mildan (†2057), Rok Nassis (†2059), Charly a George Snideovi, Amy Stewartová a Jes Yello.
Jako instruktor kandidátů na kyborgy působí Ember To Yukan.
V prosinci 2058 je aktivních 51 kyborgů s phanten virem.
V lednu 2059 nastane tzv. krize kyborgů, při které virus vstoupí do vzájemné interakce s jejich strukturami DNA a způsobí tak nepředvídatelné mutace. Jedinou výjjimkou jsou dvojčata Snideovi. Až na zastřeleného Roka Nassise je ostatních 48 dotčených vyléčeno virem caedes, který ale vyvolává nepředvídatelné vedlejší účinky.
[I/9], [II/13], [II/14]

Larsen, Ralf (*13.12.2007) - holohlavý, oválný obličej, podsaditý, nemluvný. Vypadá, jako by mu žádná část oblečení správně nepasovala.
V roce 2051 je prvním důstojníkem GALAXY. [I/1]
Od dubna 2052 slouží jako první důstojník POINT OF. [I/4]
V červnu až srpnu 2052 velí HOPE, poté je opět prvním důstojníkem POINT OF. [I/5]
V dubnu 2057 přebírá velení S-křižníku ARROW (A-01). [I/13]
V únoru 2058 je velitelem lodi MAYHEM a letí do galaxie Drakhon zásobit POINT OF tofiritem. Zpět se vrací v dubnu 2058. [II/6]
Od března 2059 se v hodnosti plukovníka účastní jako velitel lodi INVERNESS Expedice Orn. [II/14] až [II/24]

Level-X-způsobilost - specielně CALem hledané děti s parapsychickými schopnostmi, mezi které patří Edgar, Pia a Tyler. Představují možný výsledný produkt experimentu, při kterém chtěl CAL vytvořit inteligenci, které by dokázala přežít v magnetické bouři pustošící Galaxii. Mutant Marek je dalším případným způsobilým.
[I/5], [I/6], [I/7]

Meegové - doslovně: udržovatelé života. Příslušníci lékařské kasty Nogků, zřetelně označeni žlutými uniformami. Technici Meegů mají zelené uniformy.
Samičky Nogků se po reprodukci znovu zakuklí. Po jejich druhém zrání a procitnití se počítají k Meegům a platí za »opatrovnice života«.
Meegové jsou v omezeném rozsahu schopni přenést svou životní sílu na dalšího jedince. To se ale děje na úkor jejich vlastní vitální energie (dochází ke zkrácení délky jejich života).

megon - pojmenování Worgunů pro prachový paprsek.
[S18]

mentcap - zkratka z »mental capsule« (mentální kapsle). Výraz pro učební pomůcku Tajemných. Mentcap se podobá malé bílé tabletě. Biochemickou cestou jsou v něm uchovány data a informace, které se po požití a rozložení tablety „nahrají” příjemci do mozku. Informace z mentcapu vydrží v mozku čtrnáct dní a v té době musí být „procvičeny”, jinak poté zmizí.
[I/2], [I/3]

Mix-1 - zbraňový systém POINT OF. Energetický paprsek s nadsvětelnou rychlostí. Prvotní účinek je Terrancům neznámý. V souhře s později vyvinutým Mix-4 ruší vliv parapsychických sil sugestivního typu. Není známo, jestli zasahuje i jiné psí frekvence.
[I/13]

Mix-2 - zbraňový systém POINT OF, který je k dispozici od cesty s Erronem-3. Směs energetických záření, která proniká a oslabuje většinu známých ochranných štítů. Následně použitý jehlový oheň prakticky nenarazí na překážku. Tento jev je velmi viditelný při použití proti stanicím a lodím Graků.
[I/13]

Mix-3 - zbraňový systém POINT OF, který je k dispozici od cesty s Erronem-3. Jeho účinek není znám.
[I/13]

Mix-4 - zbraňový systém Tajemných vyvinutý kolem roku 1000 našeho letopočtu. Modrostříbrné fluoreskující záření narušující intervalové pole, snižuje tím jeho výkon a chráněné objekty jsou pak málo odolné vůči konvenčnímu ostřelování. Ve spolupráci s Mix-1 ruší parapsychické síly v sugestivní oblasti.
[S18], [II/23]

modrý/čerchovaný paprsek - zbraň Tajemných. Bleděmodrý paprsek vyvolávající u organických živočichů omámení nebo ochromení. Působí podstatně silněji než paralyzátor. Postižený se probere se silnou bolestí hlavy a nevolností. Pojmenování Worgunů pro tuto zbraň je Gaan.
[I/2], [S22]

Muud - představitel spiritualistů na Hope.
[I/6]

myšlenkové řízení - centrální prvek techniky Tajemných. Prstencové lodě, Blesky, Xe-Blesky a mnohé ovládací přístroje v technických zařízeních mohou být autorizovanými osobami ovládány pomocí myšlenkového řízení. Slouží též jako identifikační odpovídač mezi loděmi Tajemných - jeho neustálá aktivace zabraňuje vzájemné ostřelování, ať už úmyslné nebo neúmyslné. Pomocí myšlenkového řízení mohou lodě Tajemných také synchronizovaně manévrovat.
[I/2], [I/3]

NOGK - specielní loď TF o průměru 200 m. Velitelem je Frederic Huxley. Při svém prvním letu v létě 2056 zničí nad pozemskou kolonií Perm Nor-ex.
[I/10]

NOGK - vlajková loď impéria Nogků. Tradiční loď panovníka. V červnu 2057 je loď během Akce Andromeda po napadení Graky zničena, panovník při tom umírá.
[I/13]

Nogk II (Tantal II) - druhá domovská planeta Nogků. Na jaře 2057 je planeta rozsáhle zdevastována útokem Graků. Nogkové poté připraví svůj druhý exodus (Akce Andromeda).
[I/13]

Nogkové - [další informace jsou v tématu Nogkové] - cizí národ, v roce 2052 je usazen v systému slunce Charr.
Vzhled: výška dospělých jedinců je zhruba 2.5 m. Podobají se plazům s hlavou vážky. Fasetové oči, hnědočerný trup pokrytý žlutými skvrnami. Na hlavě mají čtyři tykadla.
Nová generace Nogků narozená v soustavě Tantal je vysoká už jen asi dva metry a má kobaltově modrou barvu.
V létě 2059 se ukáže, že hnědí Nogkové, kteří až do té doby platili za hlavní formu jsou ve skutečnosti pouze variantou původně modrých Nogků.
Nogkové se dorozumívají prostřednictvím určitého druhu telepatie. Svými tykadly vyzařují obrazové impulzy, které jsou částečně srozumitelné i pro jiné druhy.
Nogkové jsou odkázáni na určité hvězdné soustavy se stabilním solárním energetickým polem. Od roku 1805 je se sílící energetickou bouří obtížné tyto soustavy v Mléčné dráze nalézt.
Nogkové jsou v technickém vývoji oproti Terrancům o stovky let napřed. Ovládají jadernou syntézu a získávání energie z antihmoty. Střední délka života je zhruba 400 let. Nogkové potřebují v určitém intervalu dlouhé spánkové období, které vyrovnáná jejich dlouhý věk.
Mrtví Nogkové jsou zakonzervováni v nádržích ze sklu podobné hmoty. Zamezí se tím procesu, při kterém by se jejich těla zakrátko přeměnila na hnědý prach.

Dějiny: v roce 2059 je původ Nogků nejistý. Známé je ale toto: kolem roku 2000 před Kristem vzniklo ve Velkých Magellanschových mračnech Impérium Hitaura modrých Nogků zahrnující 150 slunečních soustav. Cizí národy si podmaňuje pomocí slunečních bomb.
Když kolem roku 100 před Kristem rostoucí demokratické hnutí ohrožuje dynastii, pověří Hitaura IV. své vědce vývojem genového výběru, který by měl podporovat zvláště nadané Nogky. Právě jejich vejce jsou ale zničeny - dynastie vychovává pohodlné letargické jedince, kteří nijak neprotestují proti panovnickému rodu.
Vědcům se spolu s některými vejci podaří uprchnout a pozdějich z nich vzniknou Nogkové z Mléčné dráhy, které dynastie pronásleduje.
Dějiny Nogků z Mléčné dráhy sahají jen asi dva tisíce let zpátky a začínají osídlením systému Charr v roce 39 před Kristem. Ti jsou nejprve ze své sluneční soustavy opětovně vyháněni, když neználé síly přivedou jejich slunce k expolzi. V případě těchto neznámých se jedná o specielní jednotky dynastie, které slunečními bombami ničí hvězdy, u kerých se uprchlíci usadí. Tyto souvislosti zůstávají Nogkům z Mléčné dráhy po dlouhá staletí neznámé - podle legendy mají pocházet z jiné galaxie.
V roce 1939 se na první místo dostává agresivní kontakt mezi Nogky a Graky.
První kontakt s Terranci se uskuteční na jaře 2052 v systému Col. Zvláštní vztah pak spojí Nogky s posádkou FO I pod velením Frederica Huxleye.
Když je Charr přeměněn v novu, zastaví se Nogkové na cestě do systému Tantal kvůli spánkové periodě na planetě Ginok. Když pak v létě 2057 na systém zaútočí stanice Graků, zahájí Akci Andromeda.
Expedice do sousední galaxie M31 selže, což pro Nogky může být smrtelné. Ve stabilním energetickém poli v prázdném prostoru ale Nogkové objeví systém Corr, který se stane jejich novým domovem.
V roce 2057 se ze zapomenuté kukly narodí první zástupce nových (vlastně starých (modrých)) Nogků, který se po slunci své rodné soustavy pojmenuje Tantal. Tantal a Nogkové nové generace jsou jen dva metry vysocí a mají kobaltově modrou kůži. Kromě toho také dobře snáší záření exspectu a kolísání galaktického magnetického pole.
V listopadu 2057 označí "energetická matka" Tantala jako původní formu jeho národa. Po zániku exspectu v lednu 2059 již Nogkové nejsou vázání na systém Corr.
V únoru 2059 Charaua a Huxley objeví, že Nogkové mají hypnotický blok, který jim znesnadňuje pátrání po historických datech před osídlením systému Charr. Tento objev je příčinou Expedice CHARR, která mezi dubnem a červencem 2059 sleduje stopu Nogků až do Velkých Magellanschových mračen.
V červenci 2059 je na Hadamaru zjevná existence modrých Nogků, kteří jsou potomky původní formy a přečkali do současnosti, přičemž stále ještě sledují svou agresivní osidlovací politiku.
V srpnu 2059 dobydou Nogkové pod Charauovým vedením systém Cruis, srazí posledního císaře dynastie, Hitaura IX. a přesídlí do Velkých Magellanschových mračnech, která prohlásí za republiku. Systém Corr si ponechají jako vnější stráž obsazenou Tantalem a jeho kobaltově modrými druhy.
[I/4], [I/5], [I/13], [II/3], [II/14], [S21], [II/22]

obrazová koule - sféra podobná hologramu, která se objeví na místě pěti obrazovek POINT OF, jakmile se loď vznese nad zem. Průměr 2.68 m. Stejně velké obrazové koule se zároveň objeví na dalších důležitých místech jako je strojovna nebo zbraňové centrály. Ve všech dalších prostorách lodi se rovněž objeví sféry, tentokrát ale o průměru 30 cm. Obrazovými koulemi jsou vybaveny i Blesky.
[I/3]+

ohnivý skokan - terranský výraz pro nejprve nepoznaný inteligentní národ, který více jak tisíc let před příletem GALAXY na Hope založil po havárii své vlastní lodi kolonii na Main Islandu. Jejich krev obsahuje prvek fungující jako protijed proti raguun-starre, díky čemuž je Tajemní při neznalosti jejich inteligence lovili.
Vzdáleně se podobají opici, jsou velcí zhruba jako vrabec a mají zelenou chlupy. Na hlavě jim září rudá kštice. Živí se kovy. Při vystavení energii se mění v krystalickou formu. Je nejasné, jestli tato forma znamená smrt, ale dosud byla pozorována jen tato proměna.
V roce 2057 dají Nelsonu Dotymu najevo svou inteligenci.
V dubnu 2059 Dotyho informují o existenci Cerashe a Qoorna.
[I/2], [S15.1], [S20]

olivový paprsek - viz prachový paprsek

phanten - aktivací F-viru váže v těle kyborga veškeré plyny a tekutiny. Phanten modus je nepostradatelný pro činnosti, které by normální lidský organismus nevydržel. Může být soustavně udržován jen devět dnů a šest hodin, poté virus vyvolá bleskově se šířící rakovinu.
[I/9], [II/13]

phanten úložiště - zásoba neaktivního F- nebo phanten viru v těle kyborga.

pilot Blesku - pomocí myšlenkového řízení je teoreticky každý člověk schopný letět s Bleskem. Všichni stálí členové posádky POINT OF jsou navíc poučeni o jejich ovládání. Existují ale i tři tucty posádek, které v roce 2051 představovaly piloty průzkumných raketoplánů GALAXY a v současné době jsou určeni jako stálé posádky Blesků. Patří k nim Ray Dafner, Dressler, Kartek, Protter, Mike Doraner, Larry Fongheiser, Ian Kaplan, Harold Kucks, Ed Marlette, Arly Scott, Amye Shivaa, Jack Stout, Bob Sylum, Hans Vultejus, Rul Warren, Petr Voncev a Kenneth Wouldt (více viz jejich záznamy).

piraňa - obojživelník velký jako dospělý vlčák žijící na Hope. Shodnost pojmenování s pozemským protějškem není náhodná a vztahuje se na identické zvyklosti.
[I/1]

planetární třída - rozměrová třída ukořistěných Giantských lodí. Křižník o průměru 400 m s posádkou 200 osob. Lodi této třídy jsou obvykle nazývány podle slunečních soustav, např. COL.
[I/5]

plastit - nebezpečná a nestálá plastická výbušnina.
[I/1], [I/2]

Player's Inn - jedna z hospod Rega Matcherse v Cattanu. V letech 2051/2052 místo srazů dřívějších sympatizantů Rocca.
[I/3]

plutiny - označení pro asteroidy v Kuiperově pásu. Více viz cs.wikipedia.org/wiki/Plutino.
[I/6]

Pluto (Sol IX) - nejzazší planeta Slunečního systému. Průměr 2'250 km. Doba oběhu 247.7 pozemských let. Sklon k ekliptice 17.2°. Malý měsíc Chárón obíhá ve vzdálenosti zhruba 20'000 km. V polárních oblastech existují od roku 2051 dva radiolokátory s posádkou 2'000 osob kontrolující soustavu a okolí. Třetí stanice zůstává po invazi Giantů nedokončená. Na podzim 2057 je Pluto nejzazší pevností Sluneční soustavy. Velitelem je Paul de Grasse.
[I/3], [I/4], [II/1]

POINT OF - [další informace jsou v tématech POINT OFMASOL] - jméno nedokončené prstencové lodi, kterou v září 2051 objevil Ren Dharkjeskynním systému na Deluge. Vnější průměr 180 m, vnitřní 110 m, tloušťka prstence 35 m. Po přistání loď obvykle spočívá na 45 párech teleskopických nohou.
Křest provedl Petr Voncev, který loď označil jako »POINT OF INTERROGATION - vlajková loď 1. vesmírné eskadry Hope«; výraz pochází ze staré anglicko-německé překladové příručky z poloviny 20. století a znamená »otazník«.
Po několikaměsíční práci je loď dokončena a v dubnu 2052 startuje ke svému prvnímu letu k Zemi.
V průběhu let se objevují různé vlastnosti a schopnosti této lodi, která je zvláštním výtvorem Tajemných MargunaSola.
V únoru 2058 doplní loď zásoby tofiritu a poprvé od svého dokončení tak pracuje na plný výkon.
V březnu 2059 jsou pod vedením Arca Doorna vestavěny generátory pro kompaktní štít (KFS).
Další informace o vybavení lodi viz pojmy bifer, Blesk, Checkmaster, gringer, hvězdné sání, hy-kon, intervalové pole, jehlový paprsek/oheň, Mix-1, Mix-2, Mix-3, Mix-4, modrý/čerchovaný paprsek, myšlenkové řízení, obrazová koule, prachový/olivový paprsek, SLE, transiční pohon a unital.

posádka (2059):


[I/1]+

prachový/olivový paprsek - zbraň Tajemných (nebo Worgunů). Olivově zelený paprsek rozkládající anorganické látky na prach. U lidí má slabě paralyzující účinek. Například Amfiové netrpí žádnými vedlejšímy účinky.
Roku 2059 objeví Vonnock, že prachový paprsek může zničit nanopočítače Qoornů.
Pojmenování Worgunů pro prachový paprsek je megon.
[I/2], [S20]

průmyslový dóm - podzemní zařízení Tajemných na kontinentu Deluge na Hope pokrývající plochu 900 km2. Součástí je i jeskyně prstencové lodi, ve které byla v srpnu 2051 objevena nedokončená POINT OF.
Po zničení Cattanu na jaře 2053 je dóm střediskem lidské aktivity na Hope.
8. listopadu 2057 přečká zařízení díky aktivovanému intervalovému poli Bílý záblesk bez poškození.
[I/2], [I/7], [II/2]

Q - označení ultimativní zbraně Telů, která působí obdobně jako hy-kon nebo antisféra Nogků. Zpráva o její existenci a způsobu působení podléhá nejpřísnějšímu utajení.
[I/13]

Quintaro, Juan - nadporučík Terranské flotily, velitel lodi CATFISH
[S10]

raguun-starre - označení Tajemných pro nemoc přenášenou pseudokolibříky na Hope, který způsobuje ztuhnutí jejich kůže. Protijed byl nalezen v krvi ohnivých skokanů.
[S15.1]

Rikerová, Anja - viz Field-Rikerová, Anja

Robon (Giant VI) - planeta bez měsíců (šestá z jedenácti) vzdálená 2'103 světelných let od Sol. Obíhá slunce třídy M o průměru 34 milionů kilometrů. Poloměr oběžné dráhy 312 milionů kilometrů. Průměr 16'400 km, délka rotace 22:45 hodin, gravitace 1.24 g, průměrná teplota 18.6°C, poměr voda/země 20:80. Malý sklon rotační osy, roční období jsou proto málo patrná. Široký pouštní pás kolem rovníku, rozsáhlé oblasti pokryté lesem.
Planeta je využívána od května 2051 lidmi přesídlenými Gianty, kteří osídlí tři města (Stardust, Starlight a Starmoon).
V květnu 2052 objeví planetu POINT OF. Nejprve je mylně považována za domovský svět Giantů, které Manu Čobe považuje za roboty; planeta proto dostává jméno Robon.
V létě 2052 je většina Robonů zpětně přepnuta, někteří tomuto procesu ale uniknou. Kromě toho Robon není jediná planeta, na kterou Gianti odvedli Terrance (viz Hideplace a Noura).
[I/4], [I/5], [I/6]

Roboni - označení pro asi tři miliony lidí, kteří byli Gianty zavlečeni na planetu Robon. I po ošetření mozkovým/encefalo komutátorem který u pozemšťanů zruší umělou slabomyslnost vyvolanou Gianty zůstávají Roboni skupinou sami pro sebe.
Kvůli své zvýšené vnímavosti a schopnosti reagovat jsou v létě 2052 nasazeni na organizační práce na zpustošené Zemi.
Na podzim 2052 se u přepnutých Robonů objeví zrychlené stárnutí.
Skupina o neznámé velikosti nebyla »zpět přepnuta« a podniká pirátské nájezdy proti terranským lodím.
Roboni dokáží okamžitě odlišit normální lidi. Jedinou známou výjimkou je agent GBO Jos Aachten van Haag.
V lednu 2053 se zjistí, že Roboni jsou produktem experimentu CALu, jehož cílem je vytvořit inteligentní národ, který by byl schopný života v nestabilním magnetickém poli Galaxie.
V červnu 2053 umírají na Zemi na následky zrychleného strárnutí poslední zpět přepnutí Roboni.
Zpět nepřepnutí Roboni pokračují pod vedením Allona Sawalla a Scholfa v boji proti Terrancům a říkají si »skuteční lidé«.
Ačkoliv zarputile popírají, že by kdy žili jinde než na Robonu a dalších světech, na které byli zavlečeni, musí být Sawallovi i Scholfovi pravda velmi jasná. Roboni se vidí - ne zcela neprávem - jako nový druh, který stojí na vyšší evolučním stupni než terranský Homo sapiens.
Když je v květnu 2057 aktivován globální ochranný štít kolem Terry, je zhruba šest tisíc Robonů ze Scholfovy skupiny odříznuto od svých druhů kolem Sawalla. V průběhu následujícího necelého jednoho a půl roku utrpí při svých teroristických akcích rozsáhlé ztráty, až si nakonec 13. září 2058 posledních 2'200 Robonů vynutí odlet na lodi OBERTH a vydají se pátrat po Robonech pod velením Allona Sawalla.
Poté se vychází z toho, že se už na Zemi žádní Roboni nezdržují.
[I/4], [I/5], [I/8], [I/10], [S13]

Rocco, Rico (*2015, †14.10.2051) - vysoký 1.72 m, tmavé oči, krátké černé kudrnaté vlasy, působí srdečně.
V roce 2051 funguje jako vůdce konfliktu kolonistů na GALAXY a vyvolá vzpouru proti lodní posádce.
Po nouzovém přistání na Hope je v červenci 2051 je zvolen starostou Cattanu. Jeho krátké funkční období se vyznačuje despotismem a tyranií.
14. října 2051 umírá při druhém útoku Amfiů na Cattan.
[I/1], [I/2]

Rochard, Jean - od dubna 2052 šéf zbraňové centrály východ na POINT OF.
[I/3]+

Roon - představitel spiritualistů na Hope.
[I/6]

Ross 614 - sluneční soustava blízko Země. Čtvrtá a pátá planeta kolonizovány lidmi.
[I/3]

Rottan, Malt - inženýr ve Stanici kyborgů.
[I/12]

S-křižníky - souhrnný výraz pro 3'782 prstencových lodí Tajemných prakticky stejné konstrukce jako POINT OF, které po útoku na Solární systém zůstanou v listopadu 2056 v držení Terranců.
V listopadu 2057 je většina z nich neopravitelně poškozena Bílým zábleskem, nedotčených jich zůstane pouze 546.
Po bitvě v systému Gerrck disponuje TF ještě 516 S-křižníky.
S-křižníky jsou standardními loděmi Tajemných a mohou být kdykoliv převzaty Strážcem.
V lednu 2059 je Gisolova prstencová loď identifikována jako pomocná loď jednotky Erron.
[I/11], [II/2], [II/13]

SLE - terranská zkratka pro Sub-Licht-Effekt (podsvětelný efekt), pohonný systém Tajemných pro let podsvětelnou rychlostí. Viz také hvězdné sání.
[I/2]

spiritualisté - frakce původních obyvatel Hope (z Hope ale nepochází), kteří viděli smysl života v rozšiřování možností smyslů pomocí meditací a stáli tak v protikladu k technosům. Se svými dvěma rukama, dvěma nohama se dvěma klouby a hlavou se přibližně podobali lidem, ale na zádech měli navíc dva zakrnělé páry křídel. Nenosí žádný oděv, pouze šperky ve formě kovových náramků. Jejich povrch je podobný kůži a až na oblast genitálií je hladký. Zdánlivě nemají oči, ty ale mohou vzniknout podle jejich vůle kdekoliv na jejich těle a podobají se lesknoucí se kulaté ploše o velikosti 4-5 cm2 (průměr 2.3-2.5cm). Spiritualisté a technosové se dorozumívají pomocí symblolové telepatie.
[I/6]

Stanice kyborgů - místo ležící v údolí Brana v Himalájích ve výšce 3'200 m. Výzkumné a lékařské centrum vedené Echri Ezbalem, v květnu 2056 je zde zaměstnáno 1'350 vědců.
Stanice disponuje jedním transmiterem.
V srpnu 2057 je počet vědců zvýšen na zhruba 5'000.
Hlavní úlohou stanice je výzkum a tvorba kyborgů. Jako vedlejší produkty pak jsou četné objevy v lékařství, biologii a genetice.
[I/9]+

Stranger, Bert (*2030) - nejúspěšnější reportér Terra-Press. Malý a tlustý, provinilý výraz v obličeji, zrzavé vlasy, uši jako plachty. Krátké ruce a nohy, hlava stejně kulatá jako trup.
V květnu 2056 objeví Stranger sabotáže na AST stanici. Do případu zasáhne Henner Trawisheim a při neformálním rozhovoru ho informuje o důležitých událostech dříve, než jeho zjištění mohou způsobit velkou škodu.
V létě 2057 Stranger objeví, že na Zemi pronikl Tel Crekker.
V říjnu 2057 reportér pronikne k Salternovi krátce před jeho zavražděním.
V dubnu 2059 je zraněn při hledání senzoriky (Sensoriums sucht). Uzdraví se až o několik týdnů později.
V listopadu 2059 je Stranger jediným významným pozemským reportérem, který živě informuje o otevření mateřského závodu Wallis Industries na Edenu.
[I/9], [I/14], [II/1], [II/14], [II/21], [II/24]

Strážci vesmíru - vlastní název Giantů. V červenci 2057 se Strážci vesmíru ukáží jako částečně organická (biomechanická) robotická konstrukce Tajemných, která pečuje o transmiterovou síť svých tvůrců. Jedna jejich skupina je převzata CALem a modifikována. Tito Strážci vesmíru jsou pak oni Gianti, kteří v červenci 2051 přepadli Zemi.
Chris Shanton, Jos Aachten van Haag a kyborgové Alsop, Carrell, Oshuta a Sass objeví v červnu 2057 při průzkumu transmiterové sítě Tajemných planetu, na které byli Strážci vesmíru zkonstruováni. Naleznou zde upozornění, že Strážci vesmíru sami sebe zdokonalili a vymkli se kontrole Tajemných.
V listopadu 2057 informuje Shirs Rena Dharka o tom, že zničení Saltelie na kterou POINT OF nasměrovala koncentrovanou energii bylo odvráceno posledními Strážci vesmíru. Toto tvrzeví je přijato s obezřetností - motivy a rozsah znalostí Shirse jsou neznámé. Rovněž pověsti o tom, že Terranec Per Viking je Gianty označován jako Strážce vesmíru musí být ještě proveřeny.
Později se mezi Strážci vesmíru a Gianty objeví rozdíly. Posledním z nich je jejich přeprogramování pro invazi na Zemi.
V roce 2059 narazí Terranci na Strážce vesmíru v galaxii Orn. Worgunové a jejich pomocné národy je zde označují jako biostruktury.
[I/3], [I/6] , [I/7], [I/14], [I/16], [I/23]

suprasensor - výpočetní zařízení umožňující vstup dat z klávesnice, snímačů a optických a hlasových senzorů. Od roku 2036 definitivně nahradil tradiční počítač.
[I/1]+

systém 404 - slunce třídy G s výraznými 5D složkami záření. Vzdálenost od Sol 1'238 světelných let. Tři planety - první je po objeviteli systému pojmenována Bittan. Systém je od roku 2054 v karanténě. Jeho označení je převzato z hvězdného katalogu Terranské Flotily (TF).
[I/9], [S2]

systém 673 - slunce s planetou Csillo.
[I/16]

systém Col - sluneční soustava se dvěmi slunci (obě patří k spektrální třídě B). Systém má 18 planet, 5. je Hope, 8. Metan, 9. Amfi. Jméno Col je zkratka od anglického slova colony (kolonie).
[I/1]+

systém Giantů - slunce třídy K vzdálené od Sol 2'103 světelných let. Jedenáct planet (6. Robon, 7. Mounts).
[I/5], [I/6]

systém Xing - terranská kolonie v hvězdokupě Craxath, kterou objevil Ian Lo Xing. Vzdálenost od Země 1'500 světelných let. Tmavěžlutá hvězda s deseti planetami, Xing je čtvrtá. Vnitřní tři planety jsou neobyvatelné a bez měsíců, pět vnějších jsou zmrzlé metanové světy. Mezi kolonizovanou planetou a Xing V leží asteroidový pás.
[S8], [S11]

T-blaster - ruční zbraň střílející prachový paprsek, kterou Ren Dhark nalezl v jeskyním systému na Deluge. Dlouhou dobu představuje jedinou známou ruční zbraň tohoto tajemného národa.
V prosinci 2052 je tato zbraň zničena na Robonu kvůli přetížení.
V květnu 2057 objeví Dhark v dřívějších ubytovacích prostorách velitele Ma-Soora na Zwittu další dva exempláře této zbraně, které si ponechá.
[I/2], [I/6], [I/12]

T-XXX - podzemní útočiště světové vlády v hoře Mount King v údolí Tachat (Aljaška). Až do června 2051 existovalo pět útočišť, mimo jiné T-XXVII v kotlině Čad a T-XXIX v hoře General Mendoza v Rocky Mountains. Až na T-XXX byly všechny zničeny v prvních dnech invaze Giantů.
Základnu tvoří blok o rozměrech 0.3 × 1.1 km. 28 pohyblivých schodišť, výtahy a chodby propojující základnu. Kmenová posádka 3'280 mužů a 50 žen. Místo pro ubytování 10'000 lidí. Pro transport těžkého zboží existuje rozvětvená síť jednokolejných drah.
Síť ze stříbrných vodičů chrání zařízení před senzory a zajistila imunitu před ovlivněním Gianty. Až do června 2052 je velitelem generál John Martell.
Během invaze Giantů je T-XXX posledním sídlem svobodných lidí na Zemi. Je za to třeba poděkovat Syntetům, kteří základnu maskovali až do odchodu invazorů v červnu 2052. Později je základna zakonzervována a je přístupná jen vojenským historikům.
[I/4], [S5]

Tajemní - zpočátku neznámý, technicky vysoce vyspělý národ, který vybudoval průmyslový dóm a jeskyni prstencové lodě na Hope. Krátce před dokončením prstencové lodi, někdy kolem roku 1012 Tajemní Hope opustili a jak se později ukáže, opouští v té době všechny své četné základny a planety v Mléčné dráze. Toto stažení se přitom velmi podobá útěku.
Terranci nejsou prvním národem, který se dědictvím Tajemných zabývá. O více jak tři sta let dříve (někdy v roce 1746) s tím začínají i Telové, kteří nalezenou technologii použijí pro expanzi a stabilizaci svého impéria.
Stupeň všeobecného technologického rozvoje Tajemných je v Mléčné dráze a Drakhonu nedosažitelný. Nanejvýš dokonalým příkladem jejich techniky je i POINT OF.
V dubnu 2058 Ren Dhark zjistí, že Tajemní zhruba v době 1'000'000 před Kristem prováděli na Zemi genetické experimenty, z nichž vzešli Salterové a později zřejmě i dnešní lidé.
V únoru 2059 se Terranci od Gisola dozvědí, že Tajemní se ve své domovské galaxii Orn nazývají Worgunové.
[I/2], [I/16], [II/9], [II/13]

technosové - frakce původních obyvatel Hope (z Hope ale nepochází), kteří si usnadňují život pomocí technických pomůcek a stojí v protikladu k spiritualistům. Často mají kyborgské implantáty, jinak je jejich tělesná stavba identická se spiritualisty. V protikladu k nim nosí oděv a vzdali se šperků.
[I/6]

Tekla, Nigel - velitel lodi VESTA, umírá v lednu 2053 při zničení své lodi G'loorny.
[I/6], [I/7]

Terranská flotila (TF) - v létě 2052 je TF vybudována jako nástupkyně zničené Solární flotily. Jádro tvoří 38 lodí Giantů ukořistěných v Solárním systému.
Na konci roku 2057 disponuje TF vedle několika set lodí vybudovaných vlastními silami i přes 823 ukořistěných Giantských lodí (viz třídy ukořistěných lodí) a 3'782+1 prstencových lodí (S-křižníky) z nichž většina padne za oběť Bílému záblesku. Nedotčených S-křižníků je po 8. 11. 2057 jen 546.
Šéfem flotily byl jmenován Dan Riker, jeho úkoly ale prakticky plní maršál Ted Bulton.
[I/6], [I/9], [II/2]

TF - viz Terranská flotila

To Yukan, Ember (*2009) - podle vlastního tvrzení čistokrevný Azték. Modročerné vlasy, šedé oči s narudlým nádechem, úzký vrásčitý obličej, orlí nos, úzké rty. Výška 176 cm.
Na podzim 2052 je kolega a přítel Willa Pennsticka na CORLEONE I.
V létě 2057 působí jako instruktor kandidátů na kyborgy v údolí Brana.
Při útoku stanice Graků na Cent Field dodává souřadnice pro střelbu na neviditelnou loď, kterou z neobjasněných příčin může vidět.
[I/14], [I/15]

Tofir, Achmed (*2019) - metalurg na POINT OF. Malý, štíhlý, lehce mastné vlasy. V dubnu 2052 objeví na planetě Jump tofirit.
[I/3]+

tofirit - načervenalý třpytivý kov, objeven roku 2052 na planetách Jump a Hope (kontinet čtyři). Hustota 481.072 kg/cm3. Teplota pro dosažení supravodivosti 0.355 K. Pro opracování se používá indukční portál s elektrickým polem o napětí 139'560 V a proudu 48 A. Kov je poté při ohřátí na teplotu 29'287.6 K tvárnlivý. Po opuštění portálu okamžitě ztuhne.
Používá se mimo jiné v hypervysílačích, kde posiluje dosah konvenčního a směrového vysílání. Od roku 2057 je používán i na stavbu prstencových lodí, vzniknou ale jen dva prototypy (EUROPA a TERRA).
Díky své vysoké hustotě má velkou „kontinuální setrvačnost”. Při zasažení antisférovou hyperzbraní Graků je pouze krátce vypuzen z Univerza a po fázovém posunu trvajícím zlomek vteřiny se vrací zpět do normálního prostoru.
Fyzik Pal Hertog se domnívá, že možnou příčinou vzniku tofiritu je srážka dvou neutronových hvězd. Ve skutečnosti Tofirit vzniká při vstupu hmoty do černé díry.
Worgunové tofirit používají pro výrobu energie.
V lednu 2058 objeví Art a Jane Hookerovi v systému Achmed velký pás asteroidů složený výhradně z tofiritu.
V roce 2059 vyvine tým Roberta Saamse z tofiritu a uhlíku tzv. carbonit.
[I/3], [I/9], [II/4], [II/23]

tofiritové/to-dělo - lehce upravený to-vysílač, který má předřazený otočný stínací krystal. Použito v létě 2056 proti hrozbě Nor-Exu.
[I/9]

tofiritové/to-lodě nulté série - jedná se o dva prototypy prstencových lodí postavených Terranci z tofiritu. Více viz EUROPA a TERRA
[I/15]

tofiritový/to-vysílač - běžně užívaný výraz pro hypervysílač doplněný tofiritovým krystalem. Umožňuje spojení pomocí směrového paprsku s minimálním rozptylem, takže mimo spojnici přijímač - vysílač se spojení nedá zachytit.
[I/9]+

transiční pohon - pohonný systém, který Terranci převzali po roce 2052 z lodí Giantů. S tímto pohonem pronikne loď do nadřazeného kontinua (hyperprostor), ze kterého se bez časové ztráty vynoří v předem vypočteném bodě. Podle délky skoku se u transičního pohonu Giantského typu projevují větší nebo menší nevolnosti, které po několika vteřinách mizí.
V září 2056 posádka POINT OF objeví, že oproti předchozím domněnkám má i jejich loď transiční pohon, jehož funkce je ale blokována aktivním intervalovým polem.
Transiční pohon Nogků, Giantů, Utarenů, Rateků, Tajemných a Telů se od sebe v drobných věcech odlišuje. Zdá se, že technologie transičního pohonu je mezi vesmírem cestujícími národy Mléčné dráhy často na sobě nezávisle objevena a s různými účinky využívána. Zda je k této technologii možné počítat i »Time«-Effekt časných pozemských kosmických letů je ale spíše filozofická otázka.
[I/6], [I/9]

transmiter - podle anglického výrazu pro přenos (transmit) pojmenované zařízení Tajemných, které vyzáří hmotu do hyperprostoru a na jiném místě jí bez časové ztráty opět rematerializuje. Tajemní vytvořili dvě transiterové technologie: 1. kruhový transmiter a 2. kulový transmiter. Druhá jmenovaná konstrukce byla použita pro galaktickou transmiterovou síť Tajemných a zdá se, že se všeobecně používá pro dálkový transport. Kulový a kruhový transmiter jsou ale navzájem kompatibilní zařízení což znamená, že po příslušném předchozím zapojení mohou tyto různé konstrukce navzájem sloužit jako vysílač nebo přijímač.
[I/3]+

transmiterová síť Tajemných - v říjnu 2056 objeví Tim Acker na Hope galaktickou síť tisíců transmiterových stanic, propojující navzájem nejdůležitější základny zmizelých Tajemných po celé galaxii. Jako strážci sítě byli vytvořeni biomechaničtí Strážci vesmíru, kteří ale nesmí síť používat. Z neobjasněných důvodů nejsou všechny stanice vzájemně propojené což znamená, že síť tvoří jakési "ulice", "průsečíky" a "slepá ramena".
Na jaře 2057 Jos Aachten van Haag, Chris Shanton a Jimmy část sítě prozkoumají. Systematický průzkum provedou v květnu 2057 kyborgové Alsop, Carrell, Oshuta a Sass.
[I/11], [I/12], [I/13], [I/14]

Trawisheim, Henner (*2021) - první specializovaný kyborg. Jeho částečně organický paměťový implantát mu teoreticky propůjčuje IQ 276. Trawisheim nemá druhý systém a ani phanten úložiště. Od roku 2056 má funkci zástupce ministerského předsedy Terry. V červnu 2059 převezme na základě dlouhodobé nepřítomnosti vlastního ministerského předsedy Rena Dharka iniciativu a schválí změnu ústavy, která vyžaduje přítomnost ministerského předsedy alespoň šest měsíců před termínem pravidelných voleb na Zemi.
V listopadu 2059 je pak Trawisheim v Dharkově nepřítomnosti zvolen jako nový Komandér planety.
[I/9], [II/21]

TRIFID - ukořistěná Giantská loď, velitel Ali Salem. V roce 2052 je loď na příkaz Normana Dewitta nakrátko převzata vzbouřivšími se Robony.
[I/5]

třída lodí Wolf - označení pro ukořistěné lodě, průzkumníky o průměru 100 m. Obvykle se jmenují podle historických osob, například RAMSES.
[I/9]+

ukořistěné Giantské lodě - lodě Giantů, které byly po jejich odražení zahrnuty do Terranské flotily (TF). Mají kulovitý tvar, podle průměru se dělí na jednotlivé třídy:
750 m = záchranná loď Hvězdné třídy
400 m = křižník Planetární třídy (posádka 210 osob). Jména podle hvězd
200 m = stíhač třídy Hunter. Jména podle zvířat
100 m = průzkumník třídy Wolf. Jména podle historických osob
50 m = průzkumník třídy Panter. Jména podle asteroidů
Díky úsilí Martellovy pátrací eskadry má v roce 2058 TF v držení 823 dříve Giantských lodí.
[I/6] až [I/9], [II/3]

unital - umělý, ocelově modrý až fialově zbarvený kov Tajemných, ze kterého je mimo jiné zhotovena POINT OF. Bod tání je 143'750°C, měrná hmotnost 28.45 g/cm3. Zastaví každé záření v hloubce maximálně 16 cm. Při ostřelování jehlovým paprskem delším než 210 vteřin se unital přemění na energii a při svém následném rozkladu předčí jakoukoliv nukleární bombu. Pokud je ostřelování přerušeno krátce před dosažením kritického množství energie, je unital málo odolný proti prachovému paprsku. Pojmenování Worgunů pro unital je Xer.
[I/2]+

vibrační paprsek - zbraňový systém Giantů převzatý Terranci. Vysoce komprimovaná energie urychlí při zasažení cíle hmotu téměř na rychlost světla a nechá jí vibrovat v nanosekundovém rytmu. Energie je střílena 45 m dlouhou spirálovitou trubicí, jejíž provozní teplota je přesně 73.15 K.
[I/6], [I/9]

vifo - zkratka pro videofon. Terranský komunikátor umožňující přenos zvuku a obrazu.
[I/2]+

Virnit (*2007, †2053) - vrchní sestra v nemocnici v Cattanu. Umírá v lednu 2053 při napadení města lodí G'Loornů.
[I/2], [I/7]

VirTec - technologie původních obyvatel Hope (více viz spiritualisté a technosové), která umožňuje duševní cestu časem. Proces se podobá »virtuální realitě« známé z konce 20. století, zprostředkovává ale výrazně intenzivnější dojmy a vytváří virtuální tělo cestujících, jehož případné poranění se přenáší na spící originální tělo.
[I/6]

virus caedes - označení Echri Ezbala pro »vražedný virus« vytvořený proti phanten viru.
V lednu 2059 je tento virus s individuálním souhlasem podán kyborgům, které zasáhla mutace phanten viru.
[II/13] [II/14]

Voncev, Petr (*2026) - Ukrajinec. Působí jako hazardér s občasnými sklony k lehkomyslnosti. Urostlý, krátce zastřižené vlasy, bílošedé oči.
Před vstupem do Vesmírné akademie studoval několik semestrů chemii.
V roce 2051 je pilotem GALAXY a pokřtí nalezenou prstencovou loď v jeskyních na Deluge na POINT OF.
Od roku 2052 je pilotem Blesku.
Celá jeho rodina přišla o život během invaze Giantů.
[I/1], [I/2], [I/6]

vřetenovité lodě - nadsvětelné lodě mimozemského národa (G'Loornové), které 17. května 2051 prolétly Sluneční soustavou a opustily jí ve směru ke slunci Achernar. Druhá skupina vřetenovitých lodí mezitím ostřelovala Zemi, přičemž zničily mimo jiné města Olan a Timbuktu. Poté byli vyhnáni válcovitými loděmi.
V červnu 2052 unesla vřetenovitá loď CAL z Robonu.
V lednu 2053 zničila vřetenovitá loď město Cattan na Hope.
Vřetenovité lodě jsou 200 m dlouhé, na nejširším místě mají průměr 70 m a nejslabším 20 m.
[I/1], [S4], [I/6], [I/7]

Welbyová, Nora (*2011) - sekretářka Hennera Trawisheima, absolutně mlčenlivá. Vdaná od roku 2034.
[II/19], [II/21]

Weleanová, Noreen (*2023) - vysoká terranská komisařka pro agrární otázky. V lednu 2053 navštíví Hope kvůli jednání s tamními zemědělci. Doprovází jí její sluha Simon, jehož vědomí je posléze přeneseno do strážce.
[I/7]

Wellington - planeta podobná Zemi. V červenci 2057 je na ní plánována terranská kolonizace.
[I/14]

WOLF - Terranská kulovitá loď 200 metrové třídy. Velitel kapitán Grieg.
[I/11]

Wolf 359 - Terranská kolonie. Třetí planeta osídlena lidmi.
[I/3]

Wonzeff, Pjetr - viz Voncev, Petr

worgun - řeč stejnojmeného národa (Tajemných). I po staletích nadvlády Zyzzktů je worgun stále ještě lingua franca galaxie Orn a rozumí mu a hovořím jím většina tamních národů cestujících vesmírem.
[II/19]

worgunové - skutečné jméno národa Tajemných

World City - do roku 2051 sídlo Terranské vlády. Město je zničeno během invaze Giantů. Obnova se protahuje a v roce 2057 ještě není hotova.
V zimě 2052 je World City centrem aktivity G'Loornů.
[I/1], [I/6]

Wouldt, Kenneth - pilot Blesku na POINT OF.
[I/6]

Xaja, Ata - Tel; šéfspojař na lodi DRAKHON.
[II/20]

Xakk, Noff - obrovský Nomád; neoficiální strážce Priffa Dozze.
[II/6]

Xal-transmiter - kulovitý transmiter Tajemných s vysokým dosahem.
[I/15]

Xanax - Gorm; vedoucí Famakhu. V květnu 2059 provede atentát na personál terranského velvyslanectví, kterému zabrání Danog ut Keltris.
[II/19], [II/20]

Xarn - mouchy na Pscheridu. Vylučují sekret, který pokryje mršinu třpytivě zeleným rosolem a urychlí proces rozkladu. Nakonec je mršina použita k nakladení vajíček.
[II/18]

Xe-Blesk - terranský výraz pro malou kosmickou loď Tajemných; viz také Blesk. Oproti Bleskům POINT OF má větší Xe-Blesk dvě paluby a místo až pro 38 osob ve třech kruzích sedadel. Přechodová komora umožňuje současný průchod deseti osob.
Těsně za neohrabaným výčnělkem trupu se dva metry nad zemí nachází románskému oknu podobná propust s rampou. Výzbroj a technické vybavení odpovídá normálnímu Blesku.
Xe-Blesk je u Telů intenzivně využívané dědictví Tajemných - v srpnu 2057 mají k dispozici nonimálně 5'000 jednotek. Po bílém záblesku v listopadu 2057 se sníží počet Xe-Blesků v držení Telů na 83, z nichž je 20 v únoru 2058 zničeno armádou rebelů.
[I/12], [II/7]

Xea (narozen kolem roku 2041) - zbloudilý Gorm, v květnu 2059 spáchá neúspěšný atentát na personál terranského velvyslanectví. Pod vlivem Danog ut Keltrise odhalí jako objednatele atentátu Famakh.
[II/20]

Xer - pojmenování Worgunů pro unital.
[S18]

Xextrak - domovská planeta pětimetrových pavouků. Je možné, že je imaginární.
[II/17]

Xing (Xing IV) - terranská kolonizovaná planeta v systému Xing. Dva měsíce (Ian a Lo). Průměr 12'622 km. Střední vzdálenost od slunce 448.7 milionů kilometrů. Sklon osy 38.7°. Délka dne: 23 hodin. Poměr země/voda 75:25. Vzdálenost od Země zhruba 1'500 světelných let. Většinu otevřené vodní hladiny pokrývá slaná voda. Sladká voda se nachází teprve v určité hloubce nebo v několika artézských studních. Po Everwinteru je Xing nejvzdálenější lidská kolonie.
Planeta je zhruba od roku 2040 v držení Junction Mining Corporation. Kolonie zůstala ušetřena invaze Giantů.
V květnu 2057 kolonii napadne G'Loorn N'Sadog.
[S8], [S11]

Xing, Ian Lo - astronaut, objevitel po něm pojmenovaného systému Xing.
[S8]

Xing-Pao - spojový důstojník na FO XXIX; umírá v listopadu 2057 krátce po zřícení lodi.
[II/1]

xinodelprin - silné sedativum působící i při zředění 1:1'000'000. Rozpustné ve vodě, bez chuti a bez zápachu.
[I/2]

XK-367 - typ rychlého vznášedla používaného převážně u terranské armády. Na Zemi podobným planetám dosahuje výšky letu až 13'000 m.

Xorg - Frog; velotel lodi NOHALIMIS.
[II/21]

Xorr - 1) domovský měsíc Sissmů v Drakhonu.
2) jméno Sissmose, kterému se jako prvnímu zavázal Korr Grutt.
[II/4]

Xoxuové - druh spolupracující s Tely. Je s nimi spojován chybný výpočet Kluisu; detaily nejsou známy.
[I/14]

Xruug - Frog; člen posádky lodi NOHALIMIS.
[II/21]

Xurrak (*1993, †2058) - Rag; zvěd Gantenů, který je u Pugarenů znám jako obávaný »Bezprstý«. Zůčastnil se bitvy o Blesdorn kde získal svou špatnou pověst. V únoru 2058 je sežrán Zvědy.
[II/6]

yaar - pojmenování Worgunů pro jehlový paprsek.
[S18]

Yok - představitel technosů na Hope.
[I/6]

Zwitt - planeta uvnitř sedmého slunce Hvězdného mostu, které zvnějšku vypadá jako hvězda třídy F o zhruba polovičním průměru Slunce. Průměr Zwittu je 14'251 km. Tíhové zrychlení 1.02 g. Rotace planety 23:42. Průměrná teplota 18.3°C.
Nad planetou se ve vzdálenosti 141 milionů kilometrů klene hořící obloha (rozpor k průměru sedmého slunce!), která se otáčí v protisměru k Zwittu jednou za 108 dní 18 hodin a 21 minut.
Planeta je chráněna 318 povrchovými pevnostmi. Dodatečně mohou být jako zbraně nasazeny i solární projektory v koroně sedmého slunce. Podzemní prostory Zwittu vznikly kvůli své velikosti (!) za neznámých vnějších podmínek.
V srpnu 2057 zahájí 300 terranských vědců průzkum Hvězdného mostu, přičemž jim Zwitt a Planeta 1 slouží jako opěrné body. Týl zajišťuje osmnáct S-křižníků.
Tato činnost je v listopadu 2057 náhle ukončena, když je konstrukce Tajemných zničena při Bílém záblesku. Většina TerrancůTelů je včas evakuována.
[I/12], [I/13], [S10]podklady: Lexikon

nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:02:23
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist