http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/physium.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > Přídavná aplikace Physium ]
Sponzorované odkazy:

Physium

stáhnout přídavnou aplikaci
přídavná aplikace Physium má dvě části - periodickou soustavu prvků a fyzikální a chemické konstanty
periodická soustava prvků
po otevření se zobrazí část periodické soustavy prvků, kterou se dá procházet pomocí kurzorových kláves
nástroje

v periodické soustavě prvků lze provést tyto operace:
MINI
- zobrazení celé periodické soustavy prvků
- pohyb je možný pomocí kurzorových kláves, vpravo nahoře se zobrazují informace o prvku na kterém je právě kurzor
SERIES
zobrazí jednotlivé skupiny prvků:

kovy

přechodné prvky

polokovy

alkalické kovy

alkalické zemní kovy

halogeny

vzácné plyny

nekovy

vzácné prvky
RESET
zruší zobrazení skupiny prvků
SEARCH
hledání prvku podle jména, značky, protonového čísla nebo váhy. Po nalezení se prvek vyznačí v tabulce
DETAIL
informace o prvku:
protonové číslo a značka
jméno
skupina
relativní atomová hmotnost
chemické a fyzikální konstanty
po otevření se zobrazí seznam oborů podle kterých jsou konstanty rozděleny. Jsou zde konstanty z těchto skupin:
všeobecné konstanty:
rychlost světla ve vakuu
permeabilita vakua
permitivita vakua
characteristic impedance of vacuum
Newtonova gravitační konstanta
Planckova konstanta (h)
Planckova konstanta (h/2π)
Planckova hmotnost
Planckova vzdálenost
Planckův čas
elektřina a magnetismus:
elementární náboj
magnetic flux quantum
conductance quantum
Josephson constant

von Klitzingova konstanta
Bohrův magneton
jaderný magneton
atomové konstanty:
fine-structure constant
Rydbergova konstanta
Bohr radius
klidová hmotnost elektronu
electron magnetic moment
muon mass
muon magnetic moment
tau mass
klidová hmotnost protonu
proton magnetic moment
klidová hmotnost neutronu
neutron magnetic moment
chemické konstanty:
Avogadrova konstanta
atomová hmotnostní jednotka
Faradayova konstanta
molární plynová konstanta
Boltzmannova konstanta
molární objem ideálního plynus
Stefan-Boltzmannova konstanta
přijaté konstanty:
conventional value of Josephson constant
conventional value of von Klitzing constant
normální tíhové zrychlení
"moje" konstanty
sem se ukládají konstanty vybrané funkcí KEEP
nástroje

s každou konstantou lze provést tyto operace:
EDIT
umožní upravit hodnotu konstanty
STORE
uloží hodnotu konstanty do paměti A až Z. S konstantami se pak může počítat přímo zde (po stisknutí klávesy CAT/CAL) nebo v ostatních módech kalkulačky
DETAIL
zobrazí název, symbol a jednotku konstanty
KEEP
zkopíruje konstantu do seznamu My Drawer
INIT
obnoví původní hodnotu vybrané konstanty
A:INIT
obnoví původní hodnoty všech konstant změněných funkcí EDIT v daném seznamu
Upozornění:
konstanty uvedené v této aplikaci se mohou mírně lišit od konstant uvedených v některých knihách nebo konstant zveřejněných v jiných letech
klasifikace periodické tabulky se může mírně lišit v závislosti na zemi, knize nebo účelu

- klasifikace prvků v této aplikaci je založena na IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) z roku 1990. V některých zemích (například USA) jsou aktinoidy zahrnuty do vzácných prvků nebo k nim naopak nepatří Sc (scandium) a Y (yttrium). Doporučuji si ověřit použití těchto zobrazení v učebnici
- dále je možné že prvky Zn (zinek), Cd (kadmium) a Hg (rtuť) jsou zahrnuty do přechodných prvků

Reference:
"Nomenclature of inorganic chemistry"
Leigh, G., J. - Blackwell Scientific Publications, England
(International Union of Pure and Applied Chemistry. Commission on the Nomenclature of Inorganic Chemistry)
"Mukikagaku Meimei-ho" (Nomenclature of inorganic chemistry)
IUPAC Recommendation in 1990
Translated and written by Kazuo Yamazaki
TOKYO KAGAKU DOJINKAI (Tokyo Chemical Associate), Japan
"Rika Nenpyo 2000" (Scientific data table of the year 2000)
MARUZEN, Japan
"Nihoh Rikagaku Jiten" (Japan physical and chemical dictionary)
The third enlarged edition, IWANAMI, Japan
nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:00:35
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist