http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/funkce_cat/t.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > funkce v módech CAS, ALGEBRA a TUTOR > Funkce v módech CAS, ALGEBRA a TUTOR - písmeno T ]
Sponzorované odkazy:
tanLine (CAS)
Popis funkce
nalezne rovnici tečny ke křivce pro zadanou X-ovou souřadnici bodu dotyku
Zadání
[F2](CALC)[8](tanLin)
Syntaxe
tanLine( výraz , proměnná , X-ová souřadnice )
Příklad
Najdi tečnu ke křivce X^3 v bodě dotyku X=2

[F2](CALC)[8](tanLin)
[X][^][3][,][X][,][2][EXE]


taylor (CAS)
Popis funkce
nalezne Taylorův polynom k funkci
Zadání
[F2](CALC)[6](taylor)
Syntaxe
taylor( výraz , proměnná , stupeň , střed v bodě )

* pokud není střed zadán, je za něj pokládán bod X=0
Příklad
1. najdi Taylorův polynom 5tého stupně k funkci sin(X) se středem v X=0
(úhlová míra: radiány)

[F2](CALC)[6](taylor)[sin][X][,]
[X][,][5][,][0][EXE]

2. taylor( eX, X, 2 ) X2/2 + X + 1
3. taylor( sin(X), X, 6, 0 ) X5/120 - X3/6 + X
4. taylor( 1/(1-X), X, 4, 0 ) X4+X3+X2+X+1
5. taylor( 1/(1-X), X, 4, 2 ) -(X-2)4+(X-2)3-(X-2)2+X-3
tCollect (CAS)
Popis funkce
použije trigonometrické součtové vzorce pro rozšíření trigonometrické funkce
Zadání
[F1](TRNS)[5](TRIG)[2](tCollc)
Syntaxe
tCollect( výraz )
Příklad
1. podle součtových vzorců rozšiř funkci sin(A)cos(B)
(úhlová míra: radiány)

[F1](TRNS)[5](TRIG)[2](tCollc)[sin]
[ALPHA][A][cos][ALPHA][B][EXE]

2. tCollect( (sin(X) + cos(X))2 ) sin(2X) + 1
tExpand (CAS)
Popis funkce
použije věty o součtu pro rozvoj trigonometrické funkce
Zadání
[F1](TRNS)[5](TRIG)[1](tExpand)
Syntaxe
tExpand( výraz )
Příklad
1. podle součtových vzorců rozepiš funkci sin(A+B)
(úhlová míra: radiány)

[F1](TRNS)[5](TRIG)[1](tExpand)
[sin][(][ALPHA][A][+][ALPHA][B][EXE]

2. tExpand( sin(2X)/sin(X) - cos(2X)/cos(X) ) 2*cos(X) + (-(cos(X))2 + (sin(X))2)/cos(X)
Trigonometrickou / Hyperbolickou funkci převést na Exponenciální (CAS)
Popis funkce
převede trigonometrickou nebo hyperbolickou funkci na funkci exponenciální
Zadání
[F1](TRNS)[5](TRIG)[3](trigToE)
Syntaxe
trigToExp( výraz )
Příklad
1. převeď cos(iX) na exponenciální funkci

[F1](TRNS)[5](TRIG)[3](trigToE)
[cos][SHIFT][i][X][EXE]

2. trigToExp( (1+sin(X))^(1/3) ) ((-(eXi - e-Xi) i)/2 + 1)
3. trigToExp( cosh(X) ) (eX + e-X)/2
nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:01:48
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist