http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/funkce_cat/i.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > funkce v módech CAS, ALGEBRA a TUTOR > Funkce v módech CAS, ALGEBRA a TUTOR - písmeno I ]
Sponzorované odkazy:
infinity (nekonečno) (CAS)
Zadání
[OPTN][F1](∞)
Příklad
1. lim (1+A/X)^X
X→∞

[F2](CALC)[(][1][+][ALPHA][A]
[/][X][)][^][X][,][X][,]
[OPTN][F1](∞) [EXE]


2. ∫( 1/ex, X, 0, ∞ ) 1
3. lim( 1/X, X, ∞ ) 0
4. lim( log(X+1) - log(X), X , ∞ )
5. lim( abs(X-1)/(X-1)2, X, 1, 1 )
6. ∞ - ∞ undefined
7. ∞ + ∞
8. ∞ * ∞
9. ∞ * (-∞) -∞
10. ∞ / 0 undefined
11. ∞ * 0 undefined
12. 1 / ∞ 0
13. 0 / ∞ 0
14. 0^∞ 0
15. 0^-∞ undefined
16. 1^∞ 1
17. ∞^5
18. ∞^-5 0
19. (-∞)^5 -∞
20. (-∞)^4
21. ∞^0 1
22. ∞^-1 0
23. ∞^∞
24. (-∞)^∞ undefined
Integrál (CAS)
Popis funkce
vypočte  integrál funkce
Zadání
[F2](CALC)[2]()
Syntaxe
∫ (výraz , proměnná )
∫ (výraz , proměnná , dolní mez , horní mez , integrační konstanta
∫ (výraz , proměnná , integrační konstanta )

* pokud není proměnná zadána, je za ní považováno X
Příklad
1. vypočti integrál X2 pro proměnou X

[F2](CALC)[2](∫ )[X][X^2][EXE]

2. ∫ ( X ln(X), X ) X2 ln(X)/2 - X2/4
3. ∫ ( sin(AX), X, 2, 1 ) -cos(A)/A + cos(2A)/A
4. ∫ ( X, X, A, B ) -A2/2 + B2/2
5. ∫ ( X e (-X2+1), X, 0, ∞ ) e/2
6. ∫ ( 1/(X ln(X)), X, 1, 2 )
7. ∫ ( 1/(sin(X)+cos(X)), X, 0, 2p ) (ln(1/√(2) + 1) - ln(-1/√(2) + 1))/√(2)
8. ∫ ( X(1-X2)^(-1/2), X, -1, 0 ) -1
9. ∫ ( (1-X2)^(-1/2), X, -1, 1 ) p
10. ∫ ( 1/(1-X)2, X, 0, 2 )
11. ∫ ( X+√(4-X2), X, -1, 2 ) 4p/3 + √ (3)/2 + 3/2
12. ∫ ( √(R2-X2), X, 0, R ) Non-Real ERROR
<reálná čísla>
(pR2 * signum(R))/4
<komplexní čísla>
13. ∫ ( X ln(X), X, e1, e2 ) 3e4/4-e2/4
14. ∫ ( (ln(X))2, X, e1, e2 ) 2e2-e
15. ∫ ( e(2X) cos(pX), X, 0, 1 ) -2/(p2+4) - 2 e2 /(p2+4)
16. ∫ ( sin(3X)/sin(X), X, p/4, p/2 ) p/4 - 1 
17. ∫ ( sin(X)/X, X, -∞, ∞ ) p
18. ∫ ( X2 ln(X), X, 1, e1 ) 2e3/9 + 1/9
19. ∫ ( (tan(X))^5, X, -p/4, p/4 ) 0
20. ∫ ( (X+X^(1/3)-1)/√(X), X ) 2√(X3)/3+66√(X5)/5-2√(X)
21. ∫ ( 2/(X2-9), X ) ln(-X+3)/3 - ln(-X-3)/3
22. ∫ ( 4/√(X+1) + √ (X-3), X ) 8√(X+1) - 2√(X-3) + (2X√(X-3))/3
23. ∫ ( X e(X2+1), X ) e(X^2+1)/2
24. ∫ ( e(3X)/(eX - 1), X ) ln(ex - 1) + (ex )2 /2 + ex
25. ∫ ( (e(3X) + 1)/(eX + 1), X ) X + (ex )2 /2 - ex
26. ∫ ( 1/(X ln(X)), X ) ln(ln(X))
27. ∫ ( √(X) ln(X), X ) (2√(X3) ln(X))/3-4√(X3)/9
28. ∫ ( ln(X2-1), X ) X ln(X2-1) - 2X - ln(-X+1) + ln(-X-1)
29. ∫ ( X(1/√(1-X2)), X ) -√(-X2+1)
30. ∫ ( X/(√(X+1)+1), X ) (2√(X+1))/3 + (2X√(X+1))/3
31. ∫ ( 1/(√(X+2) - √(X)), X ) (√(X3))/3 + ((4√(X+2))/3 + (2X√(X+2))/3)/2
32. ∫ ( 2X/(√(X2+1) - X), X ) -2X + 2 ((√(X2+1))/3 + X3/3 +(X2√(X2+1))/3 +X)
33. ∫ ( 1/√(1-X2), X ) sin-1(X)
34. ∫ ( eX sin(X), X ) (-ex cos(X))/2 + (ex sin(X))/2
35. ∫ ( e(-X) cos(X), X ) (-e-x cos(X))/2 + (e-x sin(X))/2
36. ∫ ( e(3X) cos(X), X ) (3 e3x cos(X))/10 + (e3x sin(X))/10
37. ∫ ( X/(sin(X))2, X ) ln(sin(X)) - X/tan(X)
38. ∫ ( tan(X)/(1-cos(X)), X ) -ln(cos(X)) + ln(-cos(X) + 1)
39. ∫ ( tax(X)/(cos(X))2, X ) (tan(X))2/2
40. ∫ ( sin(ln(X), X ) (-X cos(ln(X)))/2 + (X sin(ln(X)))/2
41. ∫ ( cos(2X)/(sin(X) - cos(X)), X ) cos(X) - sin(X)
42. ∫ ( X/(cos(X))2, X ) ln(cos(X)) + X tan(X)
43. ∫ ( (tan(X))^3, X ) (-ln((tan(X))2 + 1)/2 + (tan(X))2/2
44. ∫ ( 1/(cos(X))^4, X ) (tan(X))3 /3 + tan(X)
45. ∫ ( sin-1(X) ) X sin-1(X) + √(-X2+1)
46. ∫ ( sin(X) e(cos(X)) ) -ecos(X)
47. ∫ ( X2 sin(X) ) 2cos(X) - X2cos(X) + 2Xsin(X)
48. ∫ ( cos(X) e(sin(X)), X, C ) esin(X) + C
49. ∫ ( ln(X), X, C ) X ln(X) - X + C
nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:01:28
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist