http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/algebra/funkce_cat/d.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > ALGEBRA FX 2.0 / PLUS > funkce v módech CAS, ALGEBRA a TUTOR > Funkce v módech CAS, ALGEBRA a TUTOR - písmeno D ]
Sponzorované odkazy:
Denominator (CAS, ALGEBRA)
Popis funkce
zobrazí jmenovatel zlomku
Zadání
CAS: [F2](CALC)[9](EXTRCT)[1](den)
ALGEBRA: [F2](CALC)[1](den)
Syntaxe
denominator( výraz )
Příklad
1. denominator( (X+2)/(Y-1) )
CAS:
[F2](CALC)[9](EXTRCT)[1](den)
[(][X][+][2][)][/]
[ALPHA][Y][-][1][EXE]
ALGEBRA:
[F2](CALC)[1](den)[(][X][+][2]
[)][/][ALPHA][Y][-][1][EXE]
2. denominator( -A/B/C ) BC
3. denominator( X+3 ) 1
4. denominator( -X-3 ) 1
5. denominator( (1+i)(1-i) ) 1
6. denominator( 1/ ) 1
7. denominator((X+2)/(Y-1)) (Y-1)
8. denominator((1+ i )(1- i )) 1
diff (CAS)
Popis funkce
derivace funkce
Zadání
[F2](CALC)[1](diff)
Syntaxe
diff( výraz , proměnná , stupeň , výraz za proměnnou )

* pokud není proměnná zadána, je za ní považováno X
Příklad
1. vypočítej derivaci výrazu X^3 pro proměnnou X

[F2](CALC)[1](diff)[X][^][3][EXE]

2. diff( 3X2-X+7 ) 6X-1
3. diff( 1/(X+3), X, 2, C ) 2/(C+3)3
4. diff( 1/X, X, 1, ) 0
5. diff(X, X, 1, ) 1
6. diff( X2, X, 1, )
7. diff( ln(X), X, 1, -1 ) Non-Real ERROR
<reálná čísla>
-1
<komplexní čísla>
nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 23:01:02
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2022

TOPlist