150 adresářů, 6132 souborů

celkové obsazené místo 437543805 B (417.27 MB)

doba načtení = 1635081444 - 1635081447 = 3 (sec)