150 adresářů, 6133 souborů

celkové obsazené místo 437788828 B (417.51 MB)

doba načtení = 1669977281 - 1669977284 = 3 (sec)