http://archaikum.cz/ti/ti_porovnani.php
[ Archaikum.cz > Texas Instrumentts > Porovnání kalkulaček Texas Instruments ]
Sponzorované odkazy:

Porovnání kalkulaček Texas Instruments

  Voyage 200 PLT TI-92 Plus TI-89 TI-86 TI-85 TI-83 Plus Silver Edition TI-83 Plus TI-83 TI-82 TI-80 TI-73
Displej
velikost v pixlech 128×240 128×240 100×160 64×128 64×128 64×96 64×96 64×96 64×96 48×64 64×96
zobrazení znaků proměnné proměnné proměnné 8 na 21 8 na 21 8 na 16 8 na 16 8 na 16 8 na 16 8 na 16 8 na 16
rozdělení dospleje    
Pretty Print                
Scrollable Home Screen              
plocha s ikonami                    
Grafy
funkce/parametrické / / / / /  / / / / / /
polární/posloupnost / / / / /  / / / /    
diferenciální rovnice/ Slope& Direction Fields / / / / /  aplikace aplikace        
Runge-Kutt, Eueler, počáteční podmínky   aplikace aplikace        
3D grafy                
různé typy grafu (přímka, body, ...)      
profily, implicitní vykreslení                
zoom a trasování
Friendly Window                    
tabulka hodnot  
Matematické funkce
simultánní rovnice /aplikace /aplikace /aplikace  aplikace aplikace        
grafy kuželoseček           aplikace aplikace        
dynamický graf           aplikace aplikace        
graf nerovnic           aplikace aplikace        
kořeny polynomů /aplikace /aplikace /aplikace aplikace aplikace        
zlomky                  
komplexní čísla      
soustavy o základu 2, 8 a 16 / / / / /            
logické operace
řešení rovnic    
operace s vektory aplikace aplikace        
trigonometrické/ hyperbolické funkce / / / / / / / / / / /
stupně/radiány/grády // // // // // // // // // // //
geometrické konstrukce a transformace aplikace* aplikace aplikace     aplikace* aplikace        
symbolické výpočty                
symbolické počítání s jednotkami                
numerická derivace/ integrace / / / / / / / / / /  
symbolická derivace a integrace                
symbolické řešené rovnic pro 1 a 2 neznámé                
inflexní body            
minimum a maximum    
Matice
velikost (řádek×sloupec) bez omezení** bez omezení** bez omezení** 80×80** 50×50** 50×50** 50×50** 50×50** 50×50**   aplikace
maximální počet matic bez omezení** bez omezení** bez omezení** bez omezení** bez omezení** 10 10 10 5   10
Eigenvalues, Eigenvectors            
LU Decomp./ QR Factorization / / / / /            
Statistické výpočty a analýza dat
délka Listu (seznamu) bez omezení** bez omezení** bez omezení** 6000* 2800* 999* 999* 999* 99* 99* 999*
počet Listů bez omezení** bez omezení** bez omezení** bez omezení** bez omezení** bez omezení** bez omezení** bez omezení** 6 6 bez omezení**
Stored Column Formulas      
pojmenování Listu      
distribuční graf a histogram
stupeň regrese (y=xn)/ sinova a logaritmická regrese 10/ 10/ 10/ 9/ 7/ 10/ 10/ 10/ 8/ 5/ 5/
čáry od ruky                    
kruhový a sloupcový graf/ Pictograph           aplikace/ aplikace/       /
statistika s 1 a 2 proměnnými
kombinace, permutace, náhodná čísla  
Coin, Dice Toss           aplikace aplikace       aplikace
pravděpodobné rozdělení aplikace* aplikace aplikace        
Goodness of Fit, ANOVA 2way, RandSamp, CorrMat aplikace* aplikace aplikace                
tabulkový procesor aplikace* aplikace aplikace     aplikace* aplikace        
Finanční funkce
TVM výpočty aplikace* aplikace aplikace        
úroky a amortizace aplikace* aplikace aplikace        
Vědecké funkce
fyzikální konstanty/ manipulace s jednotkami / / / / / aplikace aplikace        
významné osoby           aplikace aplikace        
převod metrických soustav aplikace aplikace      
Programování
vlastní programy
vlastní funkce              
ASSEMBLER        
Ostatní specifikace
hodiny                    
přístup k dřívějším výpočtům  
katalog funkcí    
I/O port a propojovací kabel  
napájení/APD 4AAA/ 4AA/ 4AAA/ 4AAA/ 4AAA/ 4AAA/ 4AAA/ 4AAA/ 4AAA/ 2 lithiové/ 4AAA/
klávesnice QWERTY                    
uživatelsky definovatelná menu            
textový editor     aplikace aplikace        
FLASH paměť (pro instalaci a  upgrade programů)            
Příslušenství
TI komunikační program k dispozici k dispozici k dispozici     k dispozici k dispozici k dispozici     k dispozici
program TI-GRAPH LINK k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici   k dispozici
TI-GRAPH LINK interface k počítači zahrnuto k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici zahrnuto k dispozici k dispozici k dispozici   k dispozici
sběr dat (CBL2 a CBR)  
TI-Presenter (TV projekce) k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici   k dispozici
TI ViewScreen Panel (zpětný projektor) k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici
manuály EXPLORATIONS k dispozici*** k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici k dispozici
Dostupná paměť
RAM 188 kB 188 kB 188 kB 96 kB 28 kB 24 kB 24 kB 27 kB 28 kB 7 kB 25 kB
FLASH ROM 2.7 MB 702 kB 702 kB     1.5 MB 160 kB       128 kB

* aplikace je nainstalována v kalkulačce nebo je zahrnuta v její ceně
** omezení dostupnou pamětí
*** knihy pro TI-92 Plus jsou kompatibilní s knihami pro Voyage 200 PLT
APD = Automatic Power Down (automatické vypnutí)

TOPlist