VTG2 - Výuka v terénu z geodézie

Pomůcky pro jednotlivce:
- cca 20-40 čistých listů A4 (210x297 mm)
- rýsovací potřeby pro rýsování tužkou i tuší
- kalkulačka
- desky pod zápisník
- zápisník vodorovných směrů (3 strany)
- zápisník zenitových úhlů měřených v laboratorní jednotce (8 jednotek = 2 zápisníky)
- centrace osnovy směrů (3×)
- orientace osnovy směrů (2×)

Pomůcky pro skupinu:
- grádový úhloměr
- 2x čtvrtka A3 (297x420 mm)
- zápisník vodorovných směrů, zenitových vzdáleností, dálkoměrných úhlů a délek (5x)
- zápisník podrobného měření nebo tachymetrický zápisník (100 až 200 bodů)
- technická nivelace (2x)
- výpočet polygonového pořadu (2x)
- geodetické údaje bodů PBPP (2x)


Doporučená literatura:
R. Blažek, Z. Skořepa: Geodézie 30 - Výškopis
Z. Skořepa: Geodézie 10, 20 (Návody na cvičení)

VTEM - Výuka v terénu z EM10

 

Pomůcky pro jednotlivce:
- zápisník výškový pořad získaný trigonometricky

Pomůcky pro skupinu:
- zápisník podrobného měření (60 až 100 bodů)
- zápisník vodorovných směrů, zenitových vzdáleností, dálkoměrných úhlů a délek (4x)
- seznam souřadnic a výšek (1×)


Doporučená literatura:
M. Hampacher, V. Radouch: Teorie chyb a vyrovnávací počet 10, 20 - Příklady a návody na cvičení