Tematické okruhy ke zkoušce z TC10

 1. Pojem pravděpodobnosti, pravděpodobnost opačná, úhrnná, složená
 2. Alternativní a binomické rozdělení
 3. Rozdělení pravděpodobnosti,frekvenční a distribuční funkce
 4. Charakteristiky polohy (velikostní charakteristiky)
 5. Charakteristiky rozptylu (míry přesnosti)
 6. Střední hodnota u diskrétní a spojité náhodné proměnné (věty)
 7. Hlavní rysy druhů chyb,vlastnosti náhodných chyb
 8. Normální rozdělení - frekvenční a distribuční funkce - použití
 9. Normální rozdělení - vlastnosti a konstrukce,tabulky
 10. Největší možná a mezní (největší přípustná) chyba
 11. Zkouška normality pomocí třídních četností
 12. Základní a výběrová střední chyba - vzorce a použití
 13. Zákon hromadění skut.a středních chyb - odvození a předpoklady
 14. Zákon hromadění střed.chyb - opačná úloha - daná střední chyba funkce
 15. Zákon hromadění středních chyb a vah v maticích
 16. Metoda nejmenších čtverců - problém vah - použití
 17. Váhy-definice a výpočet - zákon hromadění vah
 18. Vyrovnání měření přímých - odvození aritmetického průměru a jeho střední chyby
 19. Vyrovnání měření přímých - vážený aritmetický průměr a jeho střední chyba
 20. Střední chyba jednotková - pojem a odvození výpočtu z oprav
 21. Kontroly u vyrovnání měření přímých
 22. Laplace-Gaussovo zdůvodnění aritmetického průměru
 23. Vyrovnání měření přímých - postup odvození v maticích
 24. Dvojice měření stejné váhy
 25. Dvojice měření různé váhy
 26. Vyrovnání měření zprostředkujících - odvození rovnic oprav a linearizace
 27. Vyrovnání měření zprostředkujících - odvození normálních rovnic a řešení
 28. Vyrovnání měření zprostředkujících - odvození jednotkové střední chyby z oprav
 29. Vyrovnání měření zprostředkujících - kontroly v celém postupu řešení
 30. Vyrovnání měření zprostředkujících - střední chyby neznámých a jejich funkcí
 31. Vyrovnání měření zprostředkujících - předběžná eliminace jedné neznámé
 32. Matice - vyrovnání měření zprostředkujících v maticích
 33. Matice - odvození normálních rovnic u vyrovnání zprostředkujících