Úvod | Klad mapových listů | Ovládání programu | Literatura | Stažení programu

Určení mapového listu

semestrální práce z předmětu
Programování 33


vypracoval Zdeněk Nejedlý a Kamila Drnovcová
Tento program určí mapový list bodu zadaného pomocí zeměpisných souřadnic nebo souřadnic v S-JTSK pro:Úvod | Klad mapových listů | Ovládání programu | Literatura | Stažení programu