Tematické okruhy ke zkoušce z GD30

 1. + Druhy výšek - základní pojmy (srovnání ČSJNS/J a Bpv)
 2. Výškový systém ČR - klasifikace, číslování
 3. Stabilizace a signalizace výškových bodů
 4. Metody výškového měření, nivelační metody
 5. Nivelační přístroje - rozdělení, nivelační pomůcky
 6. + Zkoušky a rektifikace nivelačních přístrojů (nivelační libela a kompenzátorem)
 7. + Kompenzátorové nivelační přístroje - principy kompenzátorů
 8. Druhy (způsoby) geometrické nivelace ze středu, použití
 9. x Technologie TN - přístroje, pomůcky, mezní odchylky
 10. x Technologie PN - přístroje, pomůcky, mezní odchylky
 11. Specielní nivelační práce - překonání překážky, laserové nivelační přístroje
 12. Specielní nivelační práce - nivelace profilů
 13. Plošná nivelace - technologie, použití
 14. Chyby nivelace - klasifikace měřických chyb
 15. + Charakteristiky přesnosti obousměrné nivelace - odvození
 16. + Vyrovnání výsledků nivelačních měření
 17. Hydrostatická nivelace - princip a použití
 18. Barometrické určování výškových rozdílů - princip a jednotky tlaku
 19. Metody barometrického určování výškových rozdílů
 20. + Trigonometrické určování výšky předmětu - zákon přenášení středních chyb
 21. + Trigonometrické určování výškových rozdílů ve vysokohorském terénu
 22. + Trigonometrické určování výškových rozdílů v plochém terénu
 23. Stručná teorie refrakce
 24. + Měřené veličiny a jejich redukce, přístroje a cílové znaky
 25. + Centrace a redukce zenitových úhlů, výpočet převýšení a výšek
 26. x Způsoby měření zenitových úhlů - eliminace systémových chyb, ekonomické zhodnocení metody
 27. + Matematické redukce měřených délek (tři základní metody)
 28. Podrobné měření výškopisu, terénní reliéf a jeho znázornění
 29. + Tachymetrie - princip, přístroje, pomůcky, výpočetní a zobrazovací práce, přesnost
 30. x Technologie měření nitkové a blokové tachymetrie (aplikace podobnostní transformace)
 31. Jednoduché výškové vytyčovací úlohy
 32. DMT Atlas

+ též pro písemnou část zkoušky
x číselný výpočet zápisníku se všemi náležitostmi v písemné části zkoušky