http://archaikum.cz/ren_dhark/rd_tema_kyborgove.php
[ Archaikum.cz > Ren Dhark > Informace o vesmíru Rena Dharka - kyborgové ]

Informace o vesmíru Rena Dharka - kyborgové

Významnými představiteli jejich „druhu” jsou Henner Trawisheim, Bram Sass, Lati Oshuta, Jan Burton, Ule Cindar, dvojčata Snideovi a Mark Carrell, jakožto i  Holger Alsop, který mezitím přišel o život.
Kyborgové mají různé vlastnosti. Všichni ale mají společné to, že mají svůj organický organismus doplněný o technické doplňky a takzvané phanten adhesivum, virus, který byl objeven na planetě Bittan v soustavě 404. Ten, pokud je aktivován, váže veškeré plyny a tekutiny v těle, čímž ho činí odolným proti proti vnějším vlivům jako je extrémní tlak nebo teplotní výkyvy. Tato vazba probíhá bez celkové změny objemu, což je důležité pro přežití. Stav phanten je možné vyvolat pouze tehdy, když je tělo přepnuto na druhý systém a je tak pod kontrolou programového mozku. Bez jeho vlivu by kyborgové okamžitě upadli do komatu.
kybernetické organismy... phanten...
Pojmy, za kterými stojí Erchi Ezbal, „otec” kyborgů, genetik a biochemik který sídlí v údolí Brana v Himalájích na Zemi.
Transplantovaná plastová vlákna jako doplněk normálního svalstva znásobují spolu s vlastnostmi viru fyzické vlastnosti phanten nositele. Při aktivaci druhého systému jedná kyborg někdy jako robot. Teprve po jeho úspěšném odpojení (pokud se to ukáže jako žádoucí, je toto odpojení možné provést i uprostřed nasazení) se z něj opět stává normálně myslící a cítící člověk. Díky viru se též (alespoň teoreticky) prodloužila předpokládaná délka života, téměř jako příjemný průvodní jev. V phanten stavu je možný i časově omezený pobyt v mrazivém vakuu kosmického prostoru.
V přírodě má phanten virus krystalickou strukturu. Při napětí 6.38 V začíná docházet k řetězové reakci, množí se v těle a rozvíjejí se jeho úžasné vlastnosti.
Mnozí kyborgové disponují specielními dodatečnými vlastnostmi, například Jan Burton působí jako živý počítač. Po uvážení všech známých faktů dokáže během zlomků vteřin vyřešit obtížné problémy.
Lati Oshuta je velmistr techniky sebeobrany, což jeho přednosti kyborga ještě umocňují.
Hladina hormonů Brama Sasse se zase vzhledem k jeho hormonální poruše nemění ani při nejnebezpečnějších situacích.
Jednovaječná dvojčata Charly a George Snideovy mají fotografickou paměť a i v  ultrafialovém rozsahu světla vidí až na vzdálenost 15 km.
Henner Trawisheim je takzvaný „duševní” kyborg který získal obrovský nárůst inteligence...
Pod vlivem phanten viru dochází u některých kyborgů ke změně zabarvení kůže. Jiné optické projevy nejsou. Řídící prvek se ukrývá neviditelný v hlavě.
Toto všechno jsou holá fakta. Jak ale cítí kyborgové mimo své nasazení, ve svém nitru? Chápou sami sebe jako člověka jako ty a já, který má pouze zvláštní schopnosti? A - což je důležité - mohou přijmout své bližní jako takové?
Pokud ne, nejsou potom cenou za jejich zvláštní schopnosti nevyhnutelné, dříve nebo později se dostavivší psychické problémy?
Duševně nestabilního nebo zcela šíleného kyborga si raději ani nechtějme představit. Ale je to přinejmenším možné...
Jak je tedy vidět, v této menšině, která byla vlastně vytvořena jako určitý typ „galaktického hasiče” pro ochranu lidstva a jeho zájmů, se skrývá ne nepatrný rizikový potenciál.
Musíme počítat s tím, že také bráhman Erchi Ezbal bude chtít udělat něco pro duševní břímě svých kyborgů. A jistě hledal mnoho přípravků a cest, jak phanten virus případně odstranit z těla.
O tom zda je to ale možné bez usmrcení postižené osoby můžeme pochybovat. Infikace virem je vždy lehčí než jeho odstranění.
Nejde zde o stroje s lehkým lidským nádechem - ne, naopak jde o myslící a cítící lidi, kteří přinesli vysokou osobní oběť. Pro dobro všech lidí.
A neměli by za to pykat, kdyby je psychická zátěž jednoho dne přivedla ke krizi.


Manfred Weinland

podklady: http://www.ren-dhark.de/drakhon/thema/cyborgs.htm

TOPlist