tento skript je třeba spustit na zařízení kompatibilním s BB