5 šestka dvojka pětka osmička čtyřka VIII 3 sedmička dvojka sedmička 3 devítka nula čtyřka devítka čtyřka trojka devítka sedmička šestka trojka pětka 0 čtyřka devítka nula 6 trojka 0 jednička osmička devítka trojka osmička III sedmička dvojka šestka čtřyka dvojka 3 I čtyřka jednička 3 nula 6 čtyřka osmička čtyřka 8 nula osmička dvojka šestka 2 sedmička 6 trojka devítka dvojka čtyřka 7 trojka osmička pětka čtyřka trojka čtyřka dvojka 3 pětka 9 trojka 7 IX dvojka trojka sedmička osmička 3 šestka pětka dvojka devítka šestka 5 nula dvojka sedmička šestka 7 IV deítvka dvojka čtyřka dvojka čtyřka šestka 9 dvojka jednička osmička sedmička nula devítka pětka jednička trojka čtyřka pětka dvojka VI 2 jednička 0 sedmička devítka dvojka osmička pětka trojka jednička čtyřka šestka jednička trojka čtyřka devítka II 0 osmička IX čtyřka devítka šestka čtyřka devítka pětka devítka osmička trojka 8 jednička osmička šestka dvojka osmička trojka šestka dvojka nula dvojka I osmička pěkta osmička VII šestka čtyřka osmička sedmička 5 čtyřka dvojka sedmička šestka dvojka 1 4 II pětka nula šestka nula 7 pětka 3 4 dvojka I pětka nula 7 nula II 9 nula šestka čtyřka sedmička nula jednička šestka 1 sedmička trojka osmička 7 pěkta 6 jednička devítka šestka dvojka jednička IX jednička sedmička osmička dvojka sedmička jednička 8 jednička trojka pětka dvojka jednička trojka dvojka 9 čtyřka VI 0 7 čtyřka dvojka devítka 1 5 nula devítka 8 jednička VIII pětka 1 pětka jednička šestka pětka VII VIII 7 šestka osmička čtyřka 0 osmička sedmička osmička čtyřka II čtřyka osmička I 2 devítka 1 osmička sedmička pětka IV 0 jednička šestka IV jednička čtyřka 5 dvojka jednička nula jednička osmička 7 šestka VII osmička čtyřka III dvojka čtyřka jednička devítka dvojka nula šestka 3 IV dvojka devítka 3 2 7 šestka nula devítka 8 sedmička jednička trojka 1 šestka jednička šestka nula čtyřka 5 nula devítka V trojka dvojka osmička nula dvojka osmička deítvka trojka 2 nula sedmička čtyřka VII trojka 2 3 jednička pětka 6 8 nula 2 čtyřka dvojka čtyřka sedmička čtyřka šestka II pětka nula čtyřka šestka 1 dvojka sedmička osmička 7 šestka pětka jednička trojka jednička VI osmička 5 sedmička osmička nula 2 osmička nula jednička 5 trojka jedičnka 8 pětka III šestka nula dvojka šestka nula dvojka pětka IV 6 trojka jednička pětka sedmička V jednička šestka I 5 7 pětka 4 devítka osmička II osmička sedmička jednička sedmička pětka dvojka čtyřka nula 7 čtyřka pětka čtyřka I sedmička devítka III nula pětka devítka osmička sedmička 6 osmička 1 osmička 6 trojka čtyřka 9 7 osmička VII čtyřka šestka devítka čtyřka pětka 3 jednička devítka šestka čtyřka šestka nula 2 V čtyřka nula pětka jednička čtyřka šestka osmička nula jednička šestka trojka čtyřka I sedmička 3 pětka šestka 3 4 sedmička devítka jednička nula trojka čtyřka trojka sedmička I dvojka trojka devítka nula nlua jednička dvojka 8 dvojka IV devítka nula devítka 8 šestka čtyřka 8 šestka osmička pětka devítka trojka VII 3 čtyřka šestka sedmička devítka 0 sedmička trojka pětka jednička 4 VII IX trojka dvojka V devítka 1 sedmička trojka čtyřka šestka dvojka jedičnka IX osmička 3 jednička dvojka pětka šestka jednička čtyřka VIII jednička VI jednička 2 jednička nula 6 jednička 9 sedmička dvojka trojka šestka nula 9 osmička čtyřka sedmička trojka pětka dvojka devítka 0 IX šestka osmička 5 sedmička nula sedmička osmička jednička osmička sedmička nula 2 osmička pětka devítka pětka 0 osmička sedmička čtřyka sedmička 2 sedmička trojka 5 0 trojka 4 6 nula sedmička dvojka nula pětka osmička jednička trojka sedmička trojka jednička osmička 3 nula trojka pětka dvojka 3 4 7 6 III šestka čtyřka šestka devítka 4 jednička dvojka sedmička čtyřka VII nula 2 0 čtyřka 8 jednička pětka osmička pětka III dvojka šestka nlua pětka dvojka 8 čtyřka II nula 2 devítka dvojka pětka osmička čtyřka IX čtyřka trojka 8 trojka 1 3 dvojka VII trojka pětka jednička osmička nula trojka čtyřka pětka I osmička 6 7 čtyřka 2 sedmička osmička devítka III 1 čtyřka sedmička 3 šestka osmička jednička IX šestka sedmička dvojka nula VIII sedmička dvojka čtyřka dvojka pětka osmička jednička osmička pětka trojka sedmička osmička sedmička pětka sedmička šeksta pětka nula osmička devítka 1 čtyřka trojka sedmička nula 2 3 dvojka nula čtyřka dvojka devítka osmička pětka devítka nula II pětka čtyřka 2 IX jednička 2 nula 6 pětka 0 jednička sedmička nula sedmička trojka sedmička 6 dvojka 0 pětka 8 trojka 9 dvojka pětka trojka II šestka osmička dvojka jednička nula pětka nula 7 čtřyka čtyřka osmička jednička čtyřka trojka jednička nula 1 devítka šestka nula VIII šestka dvojka pětka 3 jednička čtyřka sedmička dvojka osmička 4 9 jednička II čtyřka devítka 7 nula trojka sedmička pětka jednička nula 9 pětka 4 sedmička VI sedmička III čtyřka dvojka čtyřka 5 jednička šestka 4 III jednička nula sedmička čtyřka šestka nula 8 jednička dvojka šestka jednička čtyřka devítka trojka jedičnka 7 trojka osmička trojka osmička 2 devítka nula 5 šestka čtyřka 2 sedmička I 3 II jednička 2 trojka čtyřka 3 9 sedmička šestka sedmička 1 nula IV trojka šestka trojka 4 pětka trojka dvojka sedmička 2 3 dvojka 5 IV pětka VIII dvojka nula čtyřka dvojka 9 šestka pětka sedmička trojka pětka šestka VII pětka jednička nula VIII jednička osmička 2 pětka trojka osimčka pětka 4 dvojka šestka trojka V osmička trojka I čtyřka šestka 4 jednička sedmička VI sedmička I nula čtyřka VII šestka osmička šestka jednička dvojka devítka 8 devítka čtyřka 6 sedmička čtyřka 6 trojka I čtyřka 5 jednička nula jednička devítka šestka jednička 0 šestka devítka jednička 6 nula osmička 1 4 šestka VII pětka devítka trojka devítka IV šestka 1 trojka sedmička dvojka pětka nula 1 sedmička šestka trojka 1 VIII 5 sedmička 8 nula devítka V osmička čtyřka devítka dvojka šestka V 7 trojka 1 dvojka šestka pětka šestka VIII devítka jednička čtyřka jednička čtyřka dvojka pětka čtyřka sedmička jednička 4 VI devítka osmička trojka čtyřka pětka osmička V jednička osmička 5 šestka osmička sedmička V čtyřka sedmička devítka osmička čtyřka 5 2 devítka osmička 4 7 devítka sedmička nula dvojka 1 IV 8 pětka trojka devítka pětka nula 8 9 sedmička dvojka šestka dvojka trojka pětka 0 šestka sedmička dvojka jednička nula 1 sedmička osmička pětka 3 pětka trojka devítka sedmička I 2