http://archaikum.cz/casio/kalkulacky/cfx9850gb_p.php
[ Archaikum.cz > CASIO > grafické kalkulačky > CASIO CFX-9850 GB PLUS ]
Sponzorované odkazy:

CFX-9850 GB PLUS

kalkulačka CASIO CFX-9850GB PLUS 905 funkcí
paměť 28 kB
rozsah výpočtů je ±1x10-99 až ±9.999999999x1099 a 0
28 pamětí + Ans paměť
vnitřní výpočty používají 15-místnou mantisu a 2-místný exponent
barevný (zelená, modrá a oranžová) displej 128x64
textový displej 21 znaků na 8 řádků
zobrazení 10+2 číslic
napájení: hlavní baterie 4 × AAA, záložní 1 × CR 2032
rozměry 19.7 × 83 × 176 mm
hmotnost 190g
 • ikonové menu
 • statistika z hodnot
 • pokročilá statistika
 • standardní odchylka
 • výpočty s technickými symboly
 • výpočty/převody v soustavách o základu n
 • komplexní čísla
 • seznam (6 souborů po 6ti seznamech (Listech))
 • výpočty s maticemi (26 matic + Ans matice)
 • integrály a diferenciální výpočty
 • Sigma kalkulace
 • lineární, kvadratické a kubické rovnice
 • řešení rovnic
 • programování na bázi jazyka BASIC
 • dynamický graf
 • duální graf (graf-graf, graf-tabulka)
 • grafy kuželoseček
 • grafy nerovností
 • parametrický graf
 • statistické grafy
 • regresní grafy
 • sketch funkce
 • řešící funkce
 • vytváření tabulek
 • rekurze
 • finanční funkce
 • funkce LIST DATA LINK
 • funkce MULTI-REPLAY (opakování postupu)
 • softwarová knihovna (58 programů)
 • datová komunikace


[RUN] Matematické výpočty
Matematické a vědecké funkce, diferenciály, integrály, f° výpočty, operace s komplexními čísly, práce v číselných soustavách o základu 2, 8, 10 a 16
[STAT] Statistické výpočty
Statistické výpočty s jednou nebo dvěmi proměnnými umožňují výpočet pravděpodobného rozdělení, odhadu a regrese výsledku s možností grafického zobrazení ve formě histogramu, lomené čáry zadané souřadnicemi x a y a dalších grafů
[MAT] Operace s maticemi
Operace s maticemi o rozsahu maximálně 255 × 255 umožňují sčítání, odčítání a násobení matic, skalární součin, maticové výrazy, transponování matice, vytvoření inverzní matice, výpočet determinantu a operace s řádky a sloupci
[LIST] Seznamy
Seznamy číselných hodnot pro statistické výpočty. Při programování mohou sloužit i jako zdroje dat nebo seznamy výsledných hodnot
[GRAPH] Grafy funkcí
Graf
vykreslení průběhu funkce zadané pomocí pravoúhlých nebo polárních souřadnic nebo parametricky; nerovnosti a další druhy grafů, vizuální analýza průběhu funkce
Výpočty
je možné vypočítat kořeny, funkce, maxima, minima, y hodnoty, průsečíky, souřadnice bodů, integrál (plocha pod grafem) na intervalu a další
Náčrt
ke grafu je možné ručně dokreslit přímky, normály, body, polylinie a textové popisky
Dvojitý graf
Displej jde rozdělit na dvě části pro současné vykreslení dvou různých grafů, zobrazení detailu grafu nebo pro jiné úkony potřebné k analýze průběhu funkce
Graf a tabulka
Na displeji jde současně zobrazit průběh grafu a tabulku funkčních hodnot
[DYNA] Dynamické grafy
Dynamický graf umožňuje sledovat změnu průběhu grafu funkce v závislosti na zadaném rozsahu určitých parametrů
[TABLE] Tabulky hodnot grafu
Pro zadané funkce lze vytvořit tabulky funkčních hodnot, podle kterých se dá sledovat jejich průběh nebo vykreslit jejich graf
[RECUR] Rekurentní určení posloupnosti
Rekurentní formule umožňují vytvořit tabulku číselných hodnot posloupností pro vykreslení grafu. Zadání je možné třemi způsoby:
- lineární rekurze s jedním členem:
zápis: an, n
- lineární rekurze se dvěma členy:
zápis: an+1, an, n
- lineární rekurze se třemi členy:
zápis: an+2, an+1, an, n
(n je první člen posloupnosti)
[CONICS] Kuželosečky
Umožňuje vykreslit tyto kuželosečky:
- kružnice
- elipsa
- hyperbola
- parabola
[EQUA] Rovnice
- lineární rovnice o dvou až šesti neznámých
- polynomy druhého a třetího řádu
[PRGM] Programování
Programy umožňují opakování často prováděných operací a zjednodušení složitých výpočtů

Kalkulačka navíc obsahuje soubor vestavěných programů (tzv. Software Library), které je však třeba nahrát z paměti (volba LOAD). Tyto programy jsou chráněny před editací pomocí hesla. Jejich popis je zde a stažení zde (11.9 kB) (již bez hesla)
[TVM] Finanční funkce 
Umožňuje výpočet jednoduchých úroků, úroků z úroků, odhadu investic, amortizace, změny úrokových sazeb, poměr nákladů a prodeje, rozpětí cen a výpočty s daty
[LINK] Komunikace s jinou kalkulačkou nebo počítačem
Pomocí kabelu SB-62 je možné propojit dvě kalkulačky a přenášet mezi nimi data (programy, seznamy, matice, obrázky a další), připojit kalkulačku ke štítkové tiskárně nebo k analyzátoru dat EA-100
S interface a programem FA-122 (FA-123 a další) je možné spojit kalkulačku s počítačem a přenášet mezi nimi veškerá data uložená v kalkulačce

 • asynchronní (start-stop) metoda přenosu
 • rychlost 9600 b/s
 • parita žádná
[CONT]
Nastavení kontrastu a barev
[MEM]
Zobrazení využití paměti a mazání paměti jednotlivých módů
nahoru nahoru

Tento soubor byl naposledy změněn dne 31.5.2008 v 22:59:14
rsc@email.cz © rsc 2000 - 2024

TOPlist