http://archaikum.cz/archiv_zmen.php
[ Archaikum.cz > Archiv změn ]

<< zpět na úvodní stránku


2007


10.10.2007
přidáno pár dalších geodetických zápisníků

2.2.2007
přidány přehledky bodů ze SPŠZ a "školní dokumenty" týkající se praxe


2006


9.9.2006
přidány povídky Příchod Malého boha a Příchod bohů
doplněny české názvy všech dílů Rena Dharka
přidáno schema a informace o křižníku planetární třídy
přidán přehled autorů Rena Dharka

6.6.2006
přidán popis kalkulačky CASIO fx-9860G / SD

3.3.2006
doplněny náhledy obálek prvního vydání původní série Rena Dharka v Německu a přidány náhledy obálek sérií Projekt 99 a XTRA
přidáno schema vnitřního uspořádání POINT OF
přidány hvězdné mapy vesmíru Rena Dharka včetně 3D verze pro program Spartac


2005


9.9.2005
doplněn seznam knih seriálu Ren Dhark. Zatím bohužel vyšly jen v Německu...
přidán „oficiální” odkaz na deník

4.4.2005
lexikon seriálu Ren Dhark byl doplněn o nové pojmy

3.3.2005
přidán překlad 58. dílu seriálu Ren Dhark

2.2.2005
přidán lexikon některých osob a výrazů ze seriálu Ren Dhark

2.1.2005
přidán překlad 57. dílu seriálu Ren Dhark


2004


12.12.2004
doplněny informace o vesmíru Rena Dharka týkající se cyklu Drakhon a životopis autora

11.11.2004
přidáno pár stránek věnovaných knihám o Renu Dharkovi

14.10.2004
přidán program Geo-W pro IG20 a VTIG
přidána mapa serveru


18.6.2004
přidány úlohy z VTIG a VTMK
přidána semestrální práce z MA61 z loňska

7.6.2004
přidány úlohy z KG10
přidána druhá úloha z IG20
přidána třetí úloha z KN10
přidána čtvrtá úloha z TT10
přidán projekt z DIFM

4.5.2004
přidána druhá část textů k přednáškám z IG20 týkajících se právních předpisů

27.4.2004
přidány texty k přednáškám z IG20 týkajících se právních předpisů
přidána struktura databáze informačního systému zeměměřičství a katastru
přidán Zápisník astronomické orientace na Slunce

15.4.2004
přidána první úloha z IG20 a druhá z KN10

13.4.2004
přidána první úloha z KN10 a první dvě z TT10

2.4.2004
přidána prezentace ze semináře Státní mapové dílo z TT10

4.2.2004
přidány chybějící úlohy ze zimního semestru


2003


18.11.2003
přidána *.pdf verze zápisníků
přidány první úlohy z IG10, MP10, GA12 a VG21
přidáno několik programů týkajících se geodetické astronomie
a něco o mém zdraví :)

7.7.2003
přidány chybějící úlohy z FM20, MK10, VG11, VTVG a VTFM
přidáno něco málo pro kalkulačku
přidám popis ClassPadu 300

2.6.2003
byly upraveny programy pro Helmertovu transformaci v prostoru a Jungovu dotransformaci a přidáno pár dalších programů

17.5.2003
byly uvolněny přídavné aplikace CAS2 a ALGEBRA2 verze 1.1

28.4.2003
přidáno několik programů týkajících se sférické trigonometrie

16.4.2003
došlo ke snížení cen kalkulaček Texas Instruments na www.b2comp.cz

24.3.2003
přidáno několik programů pro kalkulačku (průsečík přímky a kružnice, Helmertova prostorová transformace, kolineární transformace, afinní transformace a výpočet loxodromy a ortodromy)
přidány první úlohy z MK10 a VG11

17.1.2003
přidány chybějící úlohy z GD50, FM10, FG10, MB10, ET10 a GGCR
přidáno několik prográmků pro kalkulačku vzniklých v průběhu tohoto semestru (PLG_VYR, MAT-DIAG, MAT-DIA2, MAT-KOV, DA_DELKA, DA_SMER, DA_UHEL a SIT_VAZ)

2.1.2003
před vánocemi se objevily přídavné aplikace E-CON2 a Verify


2002


25.11.2002
celý server byl přepsán do PHP

11.11.2002
přidána první úloha z GD50

29.10.2002
přidána možnost vyhledávání v tomto serveru pomocí služky Atomz.com
přidána první úloha z FM10

16.10.2002
vzhledem ke změnám v poskytování webhostingu na serveru hyperlinx.cz se adresa těchto stánek upravuje na rsc.hyperlinx.cz

1.10.2002
přidán stručný popis Data Analyzeru EA-200
přidány vestavěné programy z kalkulačky CASIO CFX-9850GB Plus
přidán český manuál ke kalkulačce ALGEBRA FX 2.0

6.6.2002
přidány úlohy:
Centrace směrů a délek, Helmertova transformace, Měření osnovy směrů a Geodetické úlohy a jejich přesnost z GD40
Vyrovnání měření podmínkových, Speciální případy vyrovnání, Aproximace funkce a Aplikace statistických metod z TC20
Určení součtové konstanty hranolů, Komparace nivelační latě interferometrem, Gyroteodolit, Fyzikální redukce, Matematická redukce, Určení výšek bodů a Určení svislosti stěny z EM10
semestrální práce Určení mapového listu z PG33
několik nových programů pro kalkulačku (redukce délek, Helmertova transformace, vyrovnání osnovy směrů, centrace zenitek a podobně)
a také jedna moje fotka z nedávné výuky v terénu (VTG2)...

17.4.2002
přidán zápisník pro Určení azimutu gyroteodolitem
přidán překlad často kladených dotazů (FAQ) k programu CasioCom
přidán popis programů JP Casio Painter a CrAckCIO
objevil se CALiPSO Add-In Packager 2.11

28.3.2002
přidán překlad často kladených dotazů (FAQ) ke kalkulačce ALGERA FX 2.0 / PLUS včetně popisu možnosti jak přijímat data ze starších typů kalkulaček

28.2.2002

Vzhledem k tomu že na serveru www.sweb.cz došlo k omezení prostoru pro webové prezentace na 10 MB, rozhodl jsem se přesunout své stránky na server www.hyperlinX.cz. Nová adresa je www.hyperlinx.cz/rsc. Stará adresa sweb.cz/rsc bude nadále sloužit k přesměrování na nový server

přidán přehled grafických kalkulaček Texas Instruments
přidány informace o programu CALiPSO Add-In Packager 2.02
přidány úlohy 33 Měření měrné tepelné kapacity látek a 38 Porovnání účinnosti elektrických vařičů z FY22
přidána úloha Vyrovnání měření zprostředkujících z TC10
přidána úloha Trigonometrická nivelace a zkompletovány úlohy Určení souřadnic a výšky bodu a Vodorovná vyrovnávací rovina z GD30
přidány tematické okruhy ke zkoušce z TC20
provedeny drobné úpravy na mnoha místech serveru

21.1.2002
přidány tematické okruhy ke zkoušce z GD30

2.1.2002
přidán popis CaSSIOPEY BE-300 a Pocket Vieweru PV-S460 a PV-S660


2001


10.12.2001
přidány tematické okruhy ke zkoušce a úlohy Vyrovnání měření přímých a Dvojice měřeních z TC10
přidána úloha 32 Určení teplotní délkové roztažnosti z FY22
přidáno několik programů pro teorii chyb
upraven zápisník měření zenitových úhlů v laboratorní jednotce

3.12.2001
přidány otázky ke zkouškám z fyziky (FY10 a FY22 a 32) a úloha 49 (Měření proudového zesilovacího činitele tranzistoru) z FY22
přidána úloha Technická a plošná nivelace z GD30
Přidána úloha Zákony hromadění skutečných a středních chyb z TC10

26.11.2001
konečně jsem i u nás viděl kalkulačku ALGEBRA FX 2.0 PLUS
přidána úloha 46 RLC v obvodu střídavého proudu z FY22
přidána semestrální úloha Výpočet výměr ze souřadnic z GD30

19.11.2001
přidána úloha 45 Měření charakteristik nelineárních prvků z FY22

12.11.2001
přidána úloha 44 Kalibrace a vnitřní odpor měřících přístrojů z FY22

5.11.2001
přidána úloha 42 Měření kapacity metodou vybíjecího proudu z FY22

29.10.2001
přidána úloha 40 Měření odporu z FY22

25.10.2001
bylo mi řečeno že bych tu měl mít svojí fotku, tak tady je. Opravil jsem přitom chybějící uvozovku (") díky které nebyl vidět odkaz na stránku kde je fotka umístěna...

23.10.2001
přidána úloha 39 Kalibrace termočlánku z FY22 a části úloh 2 (Určení souřadnic a výšky bodu) a 3 (Vodorovná vyrovnávací rovina) z GD30

15.10.2001
přidán přehled neoficiálních přídavných aplikací pro kalkulačku ALGEBRA FX 2.0

8.10.2001
přidána úloha Trigonometrické měření výšky předmětu z GD30

12.9.2001
změněna vnitřní struktura serveru
v první polovině srpna byla na trh uvedena kalkulačka ALGEBRA FX 2.0 PLUS
přidány informace o FLASH paměti kalkulačky ALGEBRA FX 2.0
přidány programy pro výpočet Gaussovy eliminace
přidán přehled diářů CASIO
přidán seznam hesel pro zobrazení zdrojového kódu zabudovaných programů u kalkulačky CFX-9850GB Plus
přidán podrobný popis programu CasioCom
přidány zápisníky pro technickou a plošnou nivelaci, přesnou nivelaci a měření zenitových úhlů v laboratorní jednotce

19.6.2001
přidána semestrální práce z PG10 a manuál k programu Matlab
přidány programy na výpočet Runge-Kuttovy, Lichoběžníkové a Simpsonovy metody a program na výpočet redukce šikmé délky

29.5.2001
přidána vypracovaná úloha Polární metoda z VTG1
přepracovány úlohy 6 a 15 z FY10
mírně upraveny programy na výpočet polygonových pořadů

9.5.2001
přidán odkaz na diskusní fórum zabývající se grafickými kalkulačkami a diáři CASIO, SHARP, Hewlet-Packad a Texas Instruments
přidána vypracovaná úloha z observací na VTG1

4.5.2001
program CasioCom umožňuje od verze 0.2.3.1 vytvářet jazykové moduly (čeština, 4.67 kB)
byla zveřejněna nová verze CASIO Add-in Installeru (1.02) nutná pro instalaci přídavné aplikace CAL-PRE. Česká verze je zde (181 kB)

2.5.2001
odpočinul jsem si na dvoutýdenní výuce v terénu a jsem zase tady...
byly zveřejněny přídavné aplikace Differential Equation a CAL-PRE
přidán popis přídavné aplikace Iconizer
přidána vypracovaná semestrální úloha z GD20
přidány programy pro výpočet Hansenovy úlohy a výpočet vytyčovacích prvků kružnicového oblouku a upraveny programy na výpočet podobnostní transformace, bodu na kolmici, kontrolních oměrných a výpočet polárních a ortogonálních vytyčovacích prvků
doplněny odkazy v sekci škola

10.4.2001
přidán popis přídavných aplikací CAS 2 a ALGEBRA 2
přidány vypracované úlohy 4 - 6 z GD20 a úloha 9 FY10
upravena úloha 12 FY10

3.4.2001
přidán podrobný popis kalkulačky CASIO CFX-9850GB PLUS
přidán popis přídavné aplikace Physium
byla zveřejněna nová verze (1.20) přídavné aplikace E-CON

27.3.2001
trochu jsem upravil překlad programu (388 kB) (a nápovědy k němu) FA-123
byly přidány nebo upraveny tyto geodetické programy:
kontrolní oměrné
výpočet výměr - přibyl výpočet ze seznamu souřadnic v Listu 1 a 2 a výpočet z polárních prvků
polární stanovisko - přibyl výpočet z údajů uložených v Listech
výpočet bodu na kolmici - počítá se teď jako volná měřická přímka
polygonové pořady - po výpočtu jdou upravit veškeré vstupní hodnoty, přibyl zápis údajů ze kterých se počítají vyrovnání a transformační prvky a program na výpočet uzavřeného polygonového pořadu

20.3.2001
přidáno určení chyby z cílení a odečítání a vypracované úlohy 1 - 3 z GD20

16.3.2001
před pár dny byla zveřejněna verze 0.2.x programu CasioCom, která začala podporovat kalkulačky série ALGEBRA FX

6.3.2001
doplněna skrytá menu u kalkulaček
přidán přehled vývoje grafických kalkulaček CASIO
přidány otázky ke zkoušce z GG10
přidána česká verze Add-in Installeru

28.2.2001
byly zveřejněny přídavné aplikace CAS2 a ALGEBRA2 a nová verze Advanced Statistics pro kalkulačky série ALGEBRA FX a chystá se uvedení aplikací Differential Equation a CAL-PRE

27.2.2001
upraveny některé prvky stránek
přidána sekce SPŠZ

14.2.2001
doplněn přehled grafických kalkulaček
přepracován přehled funkcí v modech CAS, ALGEBRA a TUTOR kalkulaček série ALGEBRA

6.2.2001
zahájen výpis aktualizací
přidán přehled grafických kalkulaček
přidán překlad manuálu k přídavné aplikaci ICONIZER (34.7 kB *.doc)


2000


14.12.2000
stránky přidány do vyhledávače Seznam.CZ, čímž byla ukončena pokusná fáze. Víceméně...


TOPlist